Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 961/2017

Nr. 961/2017 18. október 2017

REGLUR
um tæknilega staðla vegna markaðsáhættu.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki sem reikna eiginfjárkröfur vegna markaðsáhættu í samræmi við 56. og 58. gr. reglugerðar um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja, nr. 233/2017.

2. gr.

Útreikningur á eiginfjárkröfum vegna markaðsáhættu.

Fjármálafyrirtæki sem skylt er að reikna eiginfjárkröfur vegna markaðsáhættu skal, eftir því sem við á, fylgja ákvæðum reglugerða (ESB) nr. 525/2014, 526/2014, 528/2014, 530/2014, 945/2014 og reglugerð (ESB) 2015/2197, sbr. 3. gr. þessara reglna.

Fjármálafyrirtæki skal draga frá eiginfjárgrunni og veltubók upphæðir samkvæmt varfærnismati á eignum og skuldum metnum á gangvirði, sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2016/101.

3. gr.

Birting tæknilegra staðla.

Með vísan til 2. gr. öðlast eftirtaldar reglugerðir gildi hér á landi:

 1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 525/2014 frá 12. mars 2014 um tækni­lega eftirlitsstaðla varðandi skilgreiningu á markaði, sem sett er á grundvelli reglu­gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
 2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 526/2014 frá 12. mars 2014 um tæknilega eftirlitsstaðla til að ákvarða staðgengilsálag og hvað telst til takmarkaðra smærri safna í tengslum við áhættu vegna aðlögunar á útlánavirði, sem sett er á grundvelli reglu­gerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
 3. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 528/2014 frá 12. mars 2014 um tæknilega eftirlitsstaðla varðandi aðra áhættu en delta-áhættu vegna valréttarsamninga við útreikning á markaðsáhættu samkvæmt staðalaðferð, sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
 4. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 530/2014 frá 12. mars 2014 um tæknilega eftirlitsstaðla sem skilgreina umfang verulegra áhættuskuldbindinga og þröskulda vegna innri aðferða við útreikninga á sértækri áhættu í veltubók, sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 945/2014 frá 4. september 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi afmörkun á nægjanlega dreifðum vísi­tölum, sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2197 frá 27. nóvember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi fylgni tiltekinna gjaldmiðla sem sett er á grund­velli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
 7. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/101 frá 26. október 2015 um tæknilega eftirlitsstaðla varðandi varfærnismat á grundvelli 14. mgr. 105. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 57/2015 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, vísar Fjármálaeftirlitið til birtingar enskrar útgáfu af reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 525/2014, 526/2014, 528/2014, 530/2014, 945/2014 og reglu­gerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2197 og 2016/101 í Stjórnartíðindum Evrópu­sambandsins (e. Official Journal of the European Union):

 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478775298070&uri=CELEX: 32014R0525, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 148, þann 20. maí 2014, bls. 15-16;
 2. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478775603001&uri=CELEX: 32014R0526, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 148, þann 20. maí 2014, bls. 17-20;
 3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478775634541&uri=CELEX: 32014R0528, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 148, þann 20. maí 2014, bls. 29-35;
 4. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1468927443947&uri=CELEX: 32014R0530, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 148, þann 20. maí 2014, bls. 50-51;
 5. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478775697503&uri=CELEX: 32014R0945, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 265, þann 5. september 2014, bls. 3-6;
 6. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1478775762037&uri=CELEX: 32015R2197, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 313, þann 28. nóvember 2015, bls. 30-34; og
 7. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1498846208798&uri=CELEX: 32016R0101, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 21, þann 28. janúar 2016, bls. 54-65.

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar eru settar með heimild í c-lið 3. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Fjármálaeftirlitinu, 18. október 2017.

Unnur Gunnarsdóttir.

Sigurður Freyr Jónatansson.


B deild - Útgáfud.: 14. nóvember 2017