Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 987/2021

Nr. 987/2021 18. ágúst 2021

GJALDSKRÁ
Umhverfis- og tæknisviðs uppsveita bs. vegna byggingarleyfis- og þjónustugjalda byggingarfulltrúa.

1. gr.

Gildissvið.

Gjaldskrá byggingarfulltrúa gildir um meðferð leyfa sem embættið veitir, ásamt þjónustu og eftirliti sem embættið sinnir á starfssvæði sínu sem eru sveitarfélögin Ásahreppur, Bláskógabyggð, Flóa­hreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverja­hreppur.

 

2. gr.

Meginreglur.

Gjaldskráin byggir á þeirri meginreglu að sá aðili sem sækir um byggingarleyfi, óskar eftir þjónustu eða sætir eftirliti af hálfu byggingarfulltrúa skuli greiða þann kostnað sem leyfisveiting, þjónusta eða eftirlit hefur í för með sér, sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna umsýslu málsins, móttöku þess, yfirferð aðal- og séruppdrátta, útmælingar, úttektir, útgáfu vottorða og skráningarvinnu sem og nauðsynlegra auglýsinga og kynn­ingar sem afgreiðsla málsins kann að fela í sér. Jafnframt skal umsækjandi greiða fyrir aðra þá þjónustu sem embætti byggingarfulltrúa veitir skv. þessari gjaldskrá.

 

3. gr.

Innheimta gjalda.

Umhverfis- og tæknisvið uppsveita bs. skal innheimta gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá fyrir hönd aðildarsveitarfélaga byggðasamlagsins.

Byggingarleyfisgjöld skiptast í afgreiðslugjald annars vegar og eftirlits- og yfirferðargjald hins vegar. Afgreiðslugjaldið skal endurspegla kostnað embættisins við móttöku erindisins, skráningu þess og skjalavistun, yfirferð aðaluppdrátta og annarra gagna sem nauðsynleg eru fyrir ákvarðana­töku á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Greiðsla afgreiðslugjalds er óafturkræf þótt erindi sé synjað eða það dregið til baka ef vinna byggingarfulltrúa hefur átt sér stað og málið tekið fyrir á afgreiðslufundi. Eftirlits- og yfirferðargjald skal endurspegla kostnað embættisins við útgáfu bygg­ingar­leyfis eftir afgreiðslufund byggingarfulltrúa. Í því felst yfirferð séruppdrátta, raflagnauppdrátta, áritun og stimplun teikninga, útgáfa byggingarleyfis, útsetning húss á byggingarstað, lögbundið eftirlit með byggingarframkvæmdum s.s. stöðuskoðanir, öryggis- og lokaúttektir ásamt skráningu húss hjá Þjóð­skrá Íslands. Gjaldskrá byggingarleyfisgjalda miðast við eina yfirferð hönnunargagna.

Gjaldskrá byggingarleyfisgjalda miðast við þann áætlaða tímafjölda sem fer í hvern verkþátt og myndar þannig þau viðmiðunarverð sem birtast í þessari gjaldskrá. Akstur byggingarfulltrúa vegna málsins er innifalinn í gjöldum. Ef tími byggingarfulltrúa er verulega umfram áætlaðan tímafjölda eða kostnaður vegna aðkeyptrar vinnu er hærri en áætlað var vegna umfangs verksins, er heimilt að leggja á til viðbótar tímagjald byggingarfulltrúa sem er 14.000 kr./klst., eða gjald skv. reikningi vegna aðkeyptrar vinnu. Heimilt er að gera sérstakan skriflegan samning um kostnað og útfærslu bygg­ingar­eftirlits í viðameiri framkvæmdum, s.s. fyrir hús stærri en 2.000 m² og sérhæfð mann­virki sem almenningi er ætlað að eiga aðgengi að.

Ef umsókn um byggingarleyfi samræmist ekki gildandi skipulagi er erindi hafnað eða það sent til skipulagsfulltrúa til meðferðar, sem þá innheimtir skv. sinni auglýstu gjaldskrá fyrir þann hluta sem að honum snýr og verða þau gjöld eftir atvikum innheimt samtímis byggingarleyfisgjaldi.

 

4. gr.

Gjalddagi.

Byggingarleyfisgjald, þ.e. afgreiðslugjald og eftirlits- og yfirferðargjald, skal alla jafna innheimt saman með einum reikningi að loknum afgreiðslufundi byggingarfulltrúa þar sem viðkomandi mál var afgreitt. Í stærri framkvæmdum eða ef umsækjandi veit að framkvæmdir hefjast ekki strax þrátt fyrir samþykkt byggingaráform, er heimilt ef umsækjandi óskar eftir, að skipta innheimtunni þannig að aðeins afgreiðslugjald sé innheimt að loknum afgreiðslufundi og eftirlits- og yfirferðargjald sé innheimt síðar. Eftirlits- og yfirferð­­ar­gjald skal þó undantekningarlaust vera að fullu greitt áður en byggingarleyfið sjálft er gefið út. Gjald vegna stöðuleyfa skal greitt áður en stöðu­leyfi er útgefið. Önnur þjónustugjöld skulu greiðast samhliða því að verk er unnið.

 

5. gr.

Byggingarleyfisgjald.

  Afgreiðslu-gjald Eftirlits- og yfirferðar- gjald Samtals
Endurútgefið byggingarleyfi, gögn óbreytt og aðrar minniháttar breytingar og framkvæmdir1 59.500 kr.   0 kr.   59.500 kr.
Íbúðarhús, einbýli, sumarhús 91.000 kr. 210.000 kr. 301.000 kr.
Raðhús, parhús 108.500 kr. 308.000 kr. 416.500 kr.
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar- og gistihúsnæði),
41-150 m²

91.000 kr.

203.000 kr.
294.000 kr.
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar-, gistihúsnæði og hótel), 151-500 m² 154.000 kr. 416.500 kr. 570.500 kr.
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar-, gistihúsnæði og hótel), 500-1.000 m² 203.000 kr. 493.500 kr. 696.500 kr.
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar-, gistihúsnæði og hótel), 1.000-2.000 m² 217.000 kr. 577.500 kr. 794.500 kr.
Fjölbýlishús 2-4 hæðir 161.000 kr. 535.500 kr. 696.500 kr.
Fjölbýlishús, 5 hæðir og hærri 210.000 kr. 598.500 kr. 808.500 kr.
Aukahús á lóð og viðbygging, 40 m² eða minni, tilkynningarskyldar framkvæmdir, sbr. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð 56.000 kr. 63.000 kr. 119.000 kr.
Önnur hús og viðbyggingar, 40 m² eða minni, sem þarfnast byggingarleyfis 56.000 kr. 101.500 kr. 157.500 kr.
Önnur hús og viðbyggingar, 41-150 m², s.s. geymslur, iðnaðarhúsnæði, landbúnaðarbyggingar, gripahús, vélageymslur og eldri hús flutt á milli lóða 77.000 kr. 192.500 kr. 269.500 kr.
Önnur hús og viðbyggingar, 151-500 m² s.s. geymslur, iðnaðarhúsnæði, landbúnaðarbyggingar, gripahús og vélageymslur 98.000 kr. 245.000 kr. 343.000 kr.
Önnur hús og viðbyggingar, 501-1.000 m², s.s. geymslur, iðnaðarhúsnæði, landbúnaðarbyggingar, gripahús og vélageymslur 133.000 kr. 339.500 kr. 472.500 kr.
Önnur hús og viðbyggingar 1.000-2.000 m², t.d. geymslur, iðnaðarhúsnæði, landbúnaðarbyggingar, gripahús og vélageymslur 161.000 kr. 381.500 kr. 542.500 kr.
Takmarkað byggingarleyfi/graftrarleyfi 28.000 kr. 31.500 kr. 59.500 kr.
Óeinangraðar skemmur og gróðurhús allt að 1.000 m² 77.000 kr. 178.500 kr. 255.500 kr.
Óeinangraðar skemmur og gróðurhús 1.001-5.000 m² 98.000 kr. 224.000 kr. 322.000 kr.
Meiriháttar breytingar á innra skipulagi atvinnu-, iðnaðar- og þjónustuhúsnæðis
66.500 kr.

98.000 kr.

164.500 kr.
Breyting á innra skipulagi, íbúðarhús og sumarhús 38.500 kr. 59.500 kr. 98.000 kr.
Breyting á notkun húsnæðis 63.000 kr. 73.500 kr. 136.500 kr.
Loftnet, girðingar og breyting á klæðningu utanhúss 59.500 kr. 0 kr. 59.500 kr.
Niðurrif – afskráning fasteigna 10.500 kr. 8.400 kr. 18.900 kr.

1 Á eldri samþykktum byggingaráformum eða útgefnum byggingarleyfum sem fallin eru úr gildi en óskað er eftir endurnýjun á, skal eftir atvikum greiðast mismunur á núverandi gjaldskrá og því sem áður var greitt.

 

6. gr.

Úttektir.

Stöðuúttekt, s.s. vegna byggingarstjóra-/iðnmeistaraskipta   28.000 kr.
Endurtekin lokaúttekt   28.000 kr.
Úttekt vegna rekstrarleyfis – ásamt vottorði   14.000 kr./klst.
Gjald fyrir hvert útkall ef verkið er ekki úttektarhæft   14.000 kr.

 

7. gr.

Stöðuleyfi og auglýsingaskilti.

  Afgreiðslu­gjald Eftirlits- og yfirferðar­gjald Samtals
Stöðuleyfi vegna gáma, hjólhýsa, báta o.fl., að hámarki til 12 mánaða
17.500 kr.

17.500 kr.

35.000 kr.
Stöðuleyfi fyrir sumarhús í smíðum, ætlað til flutnings, að hámarki til 12 mánaða 49.000 kr. 50.400 kr. 99.400 kr.
Leyfisgjald fyrir stök auglýsingaskilti, að hámarki til 12 mánaða 59.500 kr. 0 kr. 59.500 kr.

 

8. gr.

Önnur þjónustugjöld.

Auka útsetning lóðar/húss, gjald pr. mælingu   28.000 kr.
Hver endurskoðun séruppdrátta   14.000 kr./klst.
Yfirferð teikninga ef umfram hefðbundið   14.000 kr./klst.
Gjöld vegna aðkeyptrar vinnu við yfirferð séruppdrátta (stærri verkefni)   skv. reikningi
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 2-4 eignir   42.000 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 5-15 eignir   56.000 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 16-49 eignir   70.000 kr.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 50 eignir eða fleiri   84.000 kr.

 

9. gr.

Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda.

Leyfisgjöldum fylgja lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð sem við á og má innheimta gjald­fallin gjöld með fjárnámi án undangengins dóms eða réttarsáttar skv. 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Samþykkt byggingaráform falla úr gildi hafi byggingarleyfi ekki verið gefið út innan 2ja ára frá samþykkt þeirra á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Byggingarleyfi gildir í 12 mánuði frá útgáfu. Umsækjandi getur óskað eftir endurgreiðslu eftirlits- og yfirferðargjalds ef hætt hefur verið við framkvæmdir en afgreiðslugjald er óafturkræft þótt hætt hafi verið við framkvæmdir.

Gjaldskrá þessi er sett fram með tilvísun í heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Innheimta skal byggingarleyfisgjöld áður en byggingarleyfi er gefið út, sbr. 53. gr. laga um mann­virki nr. 160/2010. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við launavísitölu í janúar 2021, 778,6 stig og breytast þau þann 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni og gilda þau til loka viðkomandi almanaksárs.

Gjaldskrá embættisins nr. 733/2016 fellur úr gildi við gildistöku þessarar gjaldskrár.

Gjaldskrá þessi var samþykkt af stjórn Umhverfis- og tæknisviðs uppsveita bs. þann 10. mars 2021 og staðfest af sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaganna á eftirfarandi sveitarstjórnarfundum:

Ásahreppur, 19. maí 2021.
Bláskógabyggð, 19. mars 2021.
Flóahreppur, 13. apríl 2021.
Grímsnes- og Grafningshreppur, 21. apríl 2021.
Hrunamannahreppur, 8. apríl 2021.
Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 24. mars 2021.

 

Laugarvatni, 18. ágúst 2021.

 

Davíð Sigurðsson byggingarfulltrúi.


B deild - Útgáfud.: 1. september 2021