Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 506/2017

Nr. 506/2017 2. júní 2017

REGLUR
um tæknilega staðla varðandi upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki sem skylt er að veita upplýsingar um áhættuþætti, áhættu­stýringu og eiginfjárstöðu, sbr. 18. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, og VIII. hluta reglugerðar um varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja, nr. 233/2017.

2. gr.

Upplýsingaskylda fjármálafyrirtækja.

Fjármálafyrirtæki skal birta þær upplýsingar um eiginfjárgrunn sem koma fram í reglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) nr. 1423/2013 frá 20. desember 2013, með þeim hætti og með þeirri tíðni sem kveðið er á um í reglugerðinni.

Fjármálafyrirtæki, sem er alþjóðlega kerfislega mikilvægt fyrirtæki, skal birta upplýsingar um þau viðmið sem notuð eru til að tilgreina alþjóðlega mikilvæg fyrirtæki sem koma fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1030/2014 frá 29. september 2014, með þeim hætti og með þeirri tíðni sem kveðið er á um í reglugerðinni.

Fjármálafyrirtæki, sem skylt er að viðhalda sveiflujöfnunarauka, skal birta þær upplýsingar um eiginfjáraukann sem koma fram í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1555 frá 28. maí 2015, með þeim hætti og með þeirri tíðni sem kveðið er á um í reglugerðinni.

3. gr.

Birting tæknilegra staðla.

Með vísan til 2. gr. öðlast eftirtaldar reglugerðir gildi hér á landi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1423/2013 frá 20. desember 2013, um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi gagnsæi vegna eiginfjárkrafna fjármála­fyrirtækja sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
  2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1030/2014 frá 29. september 2014, um tæknilega framkvæmdarstaðla varðandi samræmd form og dagsetningar vegna birtingar gilda sem notuð eru til að tilgreina alþjóðleg kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.
  3. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1555 frá 28. maí 2015, til við­bótar við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tækni­lega eftirlitsstaðla vegna birtingar upplýsinga í tengslum við skyldu fjármálafyrirtækja til að viðhalda sveiflujöfnunarauka sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 57/2015 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, vísar Fjármálaeftirlitið til birtingar enskrar útgáfu af reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1423/2013 og 1030/2014 og reglugerð framkvæmda­stjórnar­innar (ESB) 2015/1555 í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (e. Official Journal of the European Union):

  1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465400912880&uri=CELEX:32013R1423, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 355, þann 31. desember 2013, bls. 60-88;
  2. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465465931561&uri=CELEX:32014R1030, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 284, þann 30. september 2014, bls. 14-21; og
  3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465401066273&uri=CELEX:32015R1555, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 244, þann 19. september 2015, bls. 1-8.

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar eru settar með heimild í b-lið 2. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Fjármálaeftirlitinu, 2. júní 2017.

Anna Mjöll Karlsdóttir.

Sigurður Freyr Jónatansson.


B deild - Útgáfud.: 7. júní 2017