Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1084/2021

Nr. 1084/2021 22. september 2021

REGLUR
um verklag og form fyrir samráð eftirlitsstjórnvalda við mat á hæfi aðila til að fara með virka eignarhluti í lánastofnunum.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um samráðsferli eftirlitsstjórnvalda við mat á hæfi aðila til að fara með virka eignarhluti í lánastofnunum, sbr. VI. kafla laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

 

2. gr.

Samráð milli eftirlitsstjórnvalda við mat á hæfi
aðila til að fara með virka eignarhluti.

Um verklag og form fyrir samráð milli eftirlitsstjórnvalda við mat á hæfi aðila til að fara með virka eignarhluti í lánastofnunum fer eftir reglugerð (ESB) 2017/461, sbr. 3. gr.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/461 frá 16. mars 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sameigin­legar málsmeðferðarreglur, eyðublöð og sniðmát fyrir samráðsferli milli viðkomandi lögbærra yfirvalda vegna fyrirhugaðrar yfirtöku á virkum eignarhlutum í lánastofnunum eins og um getur í 24. gr. tilskip­unar Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB, sem tekin var upp í EES-samn­inginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2019 frá 29. mars 2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 44 frá 2. júlí 2020, bls. 77.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 57/2015, vísar Seðlabanki Íslands til birtingar enskrar útgáfu af reglugerð fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) 2017/461 í Stjórnartíðindum Evrópu­sambandsins (e. Official Journal of the European Union): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017R0461, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 72, þann 17. mars 2017, bls. 57-65.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í e-lið 2. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, öðlast þegar gildi.

 

Seðlabanka Íslands, 22. september 2021.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 30. september 2021