Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 51/2020

Nr. 51/2020 13. janúar 2020

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

18. mgr. 84. gr. reglnanna, um MA-nám í norrænni trú, fellur brott.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 97. gr. reglnanna:

 1. Á eftir staflið a í upptalningu kennslugreina í 1. mgr. bætist við nýr stafliður, svohljóðandi: Til BS-prófs í hjúkrunarfræði fyrir fólk með annað háskólapróf.
 2. Í stað orðanna „180 eininga“ í 1. málslið 10. mgr. kemur: 180 eða 240 eininga.

 

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 98. gr. reglnanna:

 1. Í stað orðanna „til BS-prófs“ í 1. málslið 7. mgr. kemur: til 240 eininga BS-prófs.
 2. Á eftir 1. málslið 7. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Stúdent í námi í hjúkrunar­fræði fyrir fólk með annað háskólapróf skal hafa lokið prófi eigi síðar en þremur árum eftir skráningu í námið.

 

4. gr.

Í stað orðanna „180 eininga“ í 5. málslið 11. mgr. 99. gr. og 1. málslið 9. mgr. 103. gr. regln­anna kemur: 180 eða 240 eininga.

 

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 105. gr. reglnanna:

 1. Á eftir c-lið 1. mgr. bætist við nýr stafliður, svohljóðandi: Til meistaraprófs í hagnýtri atferlis­­greiningu, í samstarfi við deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda, sbr. 119. gr. þessara reglna.
 2. Á eftir 7. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
    Diplómanám í hagnýtri atferlisgreiningu er 60 eininga þverfræðilegt framhaldsnám sem sálfræðideild býður í samstarfi við deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. Nám þetta er hægt að fá metið inn í námsleið til meistaraprófs í hagnýtri atferlisgreiningu, að uppfylltum inntökuskilyrðum.
 3. Í stað orðanna „180 eininga“ í 1. málslið núverandi 8. mgr. kemur: 180 eða 240 eininga.

 

6. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á upptalningu kennslugreina til BA-prófs í a-lið 1. mgr. 109. gr. reglnanna:

 1. Á eftir orðunum „kínversk fræði“ bætast við orðin: klassísk mál.
 2. Á eftir orðinu „rússneska“ bætast við orðin: skandinavísk fræði.

 

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 119. gr. reglnanna:

 1. Á eftir e-lið 1. mgr. bætist við nýr stafliður, svohljóðandi: Til meistaraprófs: Hagnýt atferl­is­greining, í samstarfi við sálfræðideild, sbr. 105. gr. þessara reglna.
 2. Á eftir 13. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
    Námsleið til meistaraprófs í hagnýtri atferlisgreiningu er 120 eininga þverfræðilegt nám sem deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda býður í samstarfi við sálfræðideild. Fagleg ábyrgð á námsleiðinni er í höndum námsstjórnar, sem skipuð er tveimur fulltrúum heil­brigðis­vísindasviðs og tveimur fulltrúum menntavísindasviðs, auk eins fulltrúa utan háskól­ans, samkvæmt tilnefningu deildanna. Menntavísindasvið og þá einkum deild heilsu­eflingar, íþrótta og tómstunda annast umsýslu með náminu að öðru leyti. Fræðasviðin tvö gera með sér sérstakt samkomulag um þverfræðilegt nám í hagnýtri atferlisgreiningu, þar sem m.a. er kveðið á um inntökuskilyrði, meðferð umsókna, námskröfur og hlutverk stjórnar námsins. Nemendur brautskrást frá þeirri deild þar sem rannsóknarverkefni (loka­ritgerð) nemanda er unnið.
 3. Á eftir núverandi 17. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
    Diplómanám í hagnýtri atferlisgreiningu er 60 eininga þverfræðilegt framhaldsnám sem deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda býður í samstarfi við sálfræðideild. Nám þetta er hægt að fá metið inn í námsleið til meistaraprófs í hagnýtri atferlisgreiningu, að uppfylltum inntökuskilyrðum.

 

8. gr.

Fremst í upptalningu greina til doktorsprófs í c-lið 1. mgr. 123. gr. reglnanna bætist við orðið: efna­verkfræði.

 

9. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 13. janúar 2020.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 29. janúar 2020