Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1701/2022

Nr. 1701/2022 22. desember 2022

REGLUR
um gerð samstæðureikningsskila fjármálafyrirtækja.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki sem uppfylla varfærniskröfur á samstæðugrunni í samræmi við 2. kafla, bálk II, í fyrsta hluta reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, sbr. lög um fjármála­fyrirtæki nr. 161/2002.

 

2. gr.

Gerð samstæðureikningsskila.

Um gerð samstæðureikningsskila fjármálafyrirtækja skv. 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 fer eftir reglugerð (ESB) 2022/676, sbr. 3. gr.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerðar.

Með reglum þessum öðlast gildi framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/676 frá 3. desember 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla sem tilgreina skilyrðin fyrir gerð samstæðureikningsskila í þeim tilvikum sem um getur í 3.-6. mgr. og 8. mgr. 18. gr. þeirrar reglugerðar, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2022 frá 8. júlí 2022.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 57/2015, vísar Seðlabanki Íslands til birtingar enskrar útgáfu af reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (e. Official Journal of the European Union): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32022R0676, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 123, þann 26. apríl 2022, bls. 1-9.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 2. tölul. 2. mgr. 117. gr. b laga um fjármála­fyrirtæki, nr. 161/2002, öðlast þegar gildi.

 

Seðlabanka Íslands, 22. desember 2022.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 6. janúar 2023