Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 964/2017

Nr. 964/2017 18. október 2017

REGLUR
um breytingu á reglum um tæknilega staðla vegna gagnaskila fjármálafyrirtækja, nr. 505/2017.

1. gr.

Við 1. mgr. 3. gr. reglnanna bætist nýr töluliður og verður 6. töluliður, svohljóðandi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1702 frá 18. ágúst 2016, um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 680/2014 varðandi tæknilega framkvæmdarstaðla vegna gagna­skila fjármálafyrirtækja, sem sett er á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 2. mgr. 3. gr. reglnanna:

  1. Í stað orðanna „og 2016/428“ kemur: , 2016/428 og 2016/1702.
  2. Við bætist nýr töluliður og verður 6. töluliður, svohljóðandi:
    1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1507300574057&uri= CELEX:32016R1702, birt í OJ deild L, undirdeild R, nr. 263, þann 29. september 2016, bls. 1-513.

3. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar eru settar með heimild í a-lið 2. mgr. 117. gr. b laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Reglurnar öðlast þegar gildi.

Fjármálaeftirlitinu, 18. október 2017.

Unnur Gunnarsdóttir.

Sigurður Freyr Jónatansson.


B deild - Útgáfud.: 14. nóvember 2017