Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 593/2021

Nr. 593/2021 10. maí 2021

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

2. málsl. 3. mgr. 31. gr. reglnanna orðast svo: Rektor tekur ákvörðun um hvort ráðning akadem­ísks starfsmanns verður ótímabundin, að fenginni tillögu framgangs- og fastráðningar­nefndar Háskóla Íslands, í samræmi við ákvæði reglna nr. 1301/2020 um ótímabundna ráðningu akadem­ísks starfsfólks við Háskóla Íslands.

 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 38. gr. reglnanna:

  1. Í stað orðsins „framgangsnefnd“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: framgangs- og fastráðningar­nefnd.
  2. 2. málsl. 1. mgr. orðast svo: Um framgang gilda ákvæði reglna nr. 1300/2020 um framgang akademísks starfsfólks við Háskóla Íslands.

 

3. gr.

2. málsl. 1. mgr. 40. gr. reglnanna orðast svo: Skal ein dómnefnd skipuð fyrir hvert af fræða­sviðum háskólans til þess að fjalla um ráðningarmál í laus störf á viðkomandi sviði þar sem hæfnis­dóms er krafist.

 

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 41. gr. reglnanna:

  1. 1. málsl. 3. töluliðar 6. mgr. orðast svo: Við mat á umsækjendum um auglýst störf eða önnur ný störf skal, auk framangreindra sjónarmiða, höfð hliðsjón af þeim lágmarksfjölda stiga sem kveðið er á um í töflum 1 og 2 í lok 7. gr. reglna nr. 1300/2020 um framgang akademísks starfsfólks við Háskóla Íslands, varðandi mat á starfsþáttum.
  2. Á eftir 1. málsl. 3. töluliðar 6. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Þegar um er að ræða starf lektors eða sérfræðings skal gerð krafa um að lágmarki 30 rannsóknastig.

 

5. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

 

Háskóla Íslands, 10. maí 2021.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 26. maí 2021