Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1291/2022

Nr. 1291/2022 28. nóvember 2022

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 764/2001, um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum líffræðilegra skaðvalda á vinnustöðum.

1. gr.

Í stað I. viðauka reglnanna kemur nýr I. viðauki, sem birtur er með reglum þessum.

 

2. gr.

Í stað III. viðauka reglnanna kemur nýr III. viðauki, sem birtur er með reglum þessum.

 

3. gr.

Í stað V. viðauka reglnanna kemur nýr V. viðauki, sem birtur er með reglum þessum.

 

4. gr.

Í stað VI. viðauka reglnanna kemur nýr VI. viðauki, sem birtur er með reglum þessum.

 

5. gr.

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt heimild í 38. gr., 40. gr. og 3. mgr. 51. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum, að fenginni umsögn stjórnar Vinnueftirlits ríkisins og umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytis til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1833 frá 24. október 2019 um breytingu á I., III., V. og VI. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/54/EB að því er varðar hreinar tækni­legar breytingar, sem vísað er til í XVIII. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 223/2022 og tilskipun fram­kvæmda­stjórnarinnar (ESB) 2020/739 frá 3. júní 2020 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/54/EB að því er varðar að bæta SARS-CoV-2 við skrána yfir líffræði­lega skaðvalda sem vitað er að valda sýkingu í mönnum og um breytingu á tilskipun fram­kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1833, sem vísað er til í XVIII. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 177/2021, öðlast þegar gildi.

 

Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, 28. nóvember 2022.

 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Bjarnheiður Gautadóttir.

 

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 29. nóvember 2022