Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 566/2022

Nr. 566/2022 3. maí 2022

GJALDSKRÁ
HS Veitna hf. fyrir heitt vatn.

I. KAFLI

1. gr.

HS Veitur hf. selja afnot af heitu vatn úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari.

 

2. gr.

HS Veitur hf. láta hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að mati HS Veitna hf.

Vatnsrennsli að húsinu verður mælt með þar til gerðum magnmælum eða af sérstökum ástæð­um, að mati HS Veitna hf., takmarkað með magnhemli.

 

II. KAFLI

3. gr.

Fyrir afnot af heita vatninu skal húseigandi á Suðurnesjum greiða samkvæmt magnmæli:

  án vsk m. 11% vsk m. 24% vsk  
Til húshitunar (80°C frá dælustöð) 146,71 162,85    kr./m³
Til húshitunar (90°C frá dælustöð) 161,41 179,17    kr./m³
Til annarra nota 146,71   181,92  kr./m³
Til iðnaðar* 124,70   154,63  kr./m³
* sem verulegur hluti framleiðslukostnaðar

 

Ef ekki er talið hægt að innheimta eftir magnmæli skal greiða samkvæmt magnhemli:

  án vsk m. 11% vsk  
Húshitun l/m á ári (80°C frá dælustöð) 52.266,00 58.015,00  kr.
Húshitun l/m á dag (80°C frá dælustöð) 143,19    158,95  kr.

 

Fyrir afnot af heita vatninu skal húseigandi í Vestmannaeyjum greiða samkvæmt magnmæli:

Til íbúða húshitunar án vsk m. 11% vsk  
VM1 m³ 354,87 377,65  kr./m³
VM2 m³   88,60   94,27  kr./m³
VM2 kWh     5,94     6,32  kr./kWh

 

Orkustofnun hefur umsjón með niðurgreiðslum, sjá nánar á vef Orkustofnunar: www.os.is.

Til húshitunar annars en íbúða án vsk m. 11% vsk  
VM3 m³ 333,67 370,37  kr./m³
VM4 m³   82,92   92,04  kr./m³
VM4 kWh     5,54     6,15  kr./kWh

 

4. gr.

Fastagjald fer eftir stærð mælis/hemils og skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og er fyrir hverja veitu sem hér segir á Suðurnesjum:

  án vsk m. 11% vsk m. 24% vsk  
Mælir eða hemill allt að 20 mm 9.780,00 10.856,00 12.127,00  kr./ár
Mælir eða hemill allt að 20 mm 26,79 29,74       33,22  kr./dag
Mælir allt að 25-50 mm 19.596,00 21.752,00 24.299,00  kr./ár
Mælir allt að 25-50 mm 53,69 59,59        66,57  kr./dag
Mælir 65 mm og stærri 39.155,00 43.462,05 48.552,00  kr./ár
Mælir 65 mm og stærri 107,27 119,07      133,02  kr./dag

 

Fastagjald fer eftir stærð mælis og skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og er fyrir hverja veitu sem hér segir í Vestmannaeyjum:

Flokkur og stærð mæla án vsk m. 11% vsk  
MV1 Fyrir mæla 20 mm og minni 28.872,00 32.048,00  kr./ár
MV1 Fyrir mæla 20 mm og minni 79,10        87,80  kr./dag
MV2 Fyrir mæla 25-50 mm 57.527,00 63.855,00  kr./ár
MV2 Fyrir mæla 25-50 mm 157,61      174,95  kr./dag
MV3 Fyrir mæla 65 mm og stærri 115.318,00 128.003,00  kr./ár
MV3 Fyrir mæla 65 mm og stærri 315,94        350,69  kr./dag

 

5. gr.

Hitaveitugjöld skv.3. og 4. gr. má krefja mánaðarlega. Gjalddagi hitaveitugjalda er við fram­vísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð. Sé reikningurinn ekki greiddur við fyrstu sýn­ingu, ber gjaldanda að greiða hann, þar sem HS Veitur hf. ákveða. Það eru vanskil, ef gjöldin eru ekki að fullu greidd innan 15 daga frá gjalddaga.

 

6. gr.

Heimæðargjald skal greitt fyrir hverja heimæð er tengir hús við veitukerfi HS Veitna hf. Heim­æðar­gjald skal greitt þegar lagningu heimæðar er lokið.

Heimæðargjald skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð:

  án vsk m. 11% vsk  
DN 20 mm heimæð 328.681 364.836  kr.
DN 25 mm heimæð 433.646 481.347  kr.
DN 32 mm heimæð    551.335 611.982  kr.
DN 40 mm heimæð    625.553 694.364  kr.
DN 50 mm heimæð 1.431.351 1.588.800  kr.
Bráðabirgðatenging, t.d. vinnuskúrar 37.109 41.191  kr.

 

Kostnaðarverð stærri heimæða en 50 mm er reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik.

2% yfirlengdargjald er tekið fyrir hvern metra umfram 50 metra (20 metra innan lóðamarka).

Ein tengigrind er innifalin í hverju heimæðargjaldi. Fyrir hverja aukatengigrind greiðst 10% af heimæðargjaldi viðkomandi málstærðar en fyrir heimæðar 50 mm og stærri er kostnaðarverð reiknað sérstaklega fyrir hvert tilvik.

  án vsk m. 24% vsk  
Púlsmerki frá mæli 19.915 24.695  kr.
Ídráttarrör fyrir rafmagnsheimtaug og fjarskipti 35.188 43.633  kr.

 

III. KAFLI

7. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað húseiganda.

 

8. gr.

HS Veitur hf. hafa rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er að loka vatnsrennsli að húsi, sem hitaveitugjöld eru vangreidd af.

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með minnst 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, sem vanskilum veldur hverju sinni.

  án vsk m. 24% vsk  
Opnunargjald 7.655 9.492  kr.

 

9. gr.

Eftirlitsmanni HS Veitna hf. skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum hemlum, mælum, hita­gjöfum og vatnsæðum sem eru í sambandi við hitaveituna. Er húseiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrir­mælum hans um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatn­ini.

 

10. gr.

Virðisaukaskattur, 11% bætist við öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á sölu vatns og heimæða til annars en húshitunar og opnunargjald þar sem virðisaukaskatturinn er 24%.

Í gjaldskránni er ekki tekið tillit til 2% orkuskatts á smásöluverð.

 

IV. KAFLI

11. gr.

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn HS Veitna hf. staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. júní 2022 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 1611/2021.

 

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, 3. maí 2022.

 

F. h. r.

Stefán Guðmundsson.

Hreinn Hrafnkelsson.


B deild - Útgáfud.: 17. maí 2022