Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 231/2022

Nr. 231/2022 24. febrúar 2022

REGLUR
um skipulagskröfur fyrir viðskiptavettvanga.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um nánari framkvæmd laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga hvað varðar skipulagskröfur fyrir viðskiptavettvanga, skv. 83., 85., 86., 87., 89., 90. og 91. gr. laganna.

 

2. gr.

Tilvísanir.

Bein rafræn tenging: Tilvísanir í reglum þessum til beinnar rafrænnar tengingar skv. a-, b- og g-liðum 12. mgr. 48. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til beins rafræns aðgangs skv. 86. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Hlítni við 48. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til hlítni við ákvæði 48. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til hlítni við 83.-89. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Myndun seljanleika skv. 2. mgr. 48. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til myndunar seljan­leika í samræmi við 2. mgr. 48. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til 84. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Starfsleyfi samkvæmt III. bálk MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til starfsleyfis í samræmi við III. bálk tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til starfsleyfis sem skipulegur mark­aður skv. lögum nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Skyldur samkvæmt 47. gr. MiFID II: Tilvísanir í reglum þessum til skyldna sem um getur í b-, c- og e-lið 1. mgr. 47. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til skyldna samkvæmt 78. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

Reglugerð (ESB) 596/2014: Tilvísanir í reglum þessum til reglugerðar (ESB) 596/2014 skal skilja sem tilvísanir til laga nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum.

Viðskiptavaki: Tilvísanir í reglum þessum til viðskiptavaka skv. 7. lið 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 2014/65 skal skilja sem tilvísanir til viðskiptavaka skv. 67. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerða.

Með reglum þessum öðlast gildi hér á landi eftirfarandi reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) sem birtar eru í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 72 frá 11. nóvember 2021, bls. 168-185 og 210-215, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88 frá 31. október 2019, bls. 7-19, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

  1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/584 frá 14. júlí 2016 um við­bætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftir­lits­staðla sem tilgreina skipulagskröfur fyrir viðskiptavettvanga.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/588 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftir­lits­staðla um kerfi verðskrefa fyrir hlutabréf, heimildarskírteini og kauphallarsjóði.

Með reglum þessum öðlast einnig gildi hér á landi eftirfarandi reglugerðir framkvæmdastjórnar­innar (ESB) sem birtar eru í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 78 frá 9. desember 2021, bls. 13-19, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2019 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 88 frá 31. október 2019, bls. 7-19, sbr. einnig bókun 1 um altæka aðlögun við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 2/1993, þar sem bókunin er lögfest:

  1. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/573 frá 6. júní 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB um markaði fyrir fjármála­gerninga að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um kröfur til að tryggja að samhýsingar­þjónusta og fyrirkomulag þóknana sé sanngjarnt og án mismununar.
  2. Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/574 frá 7. júní 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir nákvæmnistig viðskiptaklukkna.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 5. mgr. 83. gr., 3. mgr. 85. gr., 4. mgr. 86. gr., 5 mgr. 87. gr., 2. mgr. 89. gr. 2. mgr. 90. gr. og 2. mgr. 91. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármála­gerninga, taka gildi þegar í stað. Á sama tíma falla úr gildi reglur nr. 1421/2021 um skipulagskröfur fyrir viðskiptavettvanga.

 

Seðlabanka Íslands, 24. febrúar 2022.

 

  Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.
Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.

B deild - Útgáfud.: 25. febrúar 2022