Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1643/2021

Nr. 1643/2021 21. desember 2021

AUGLÝSING
um breytingu á gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur nr. 1063/2009, með síðari breytingum.

Samkvæmt lögum um stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur nr. 13/2005, reglugerð um Orkuveitu Húsavíkur ohf., nr. 1227/2012 og orkulögum, nr. 58/1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingu á gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur, er taka á gildi 1. janúar 2022.

5. gr. gjaldskrárinnar verður svohljóðandi:

 

HÚSAVÍK OG REYKJAHVERFI

Heitt vatn, almenn notkun1

Gjaldflokkur Hitastig Verð án vsk. kr. 2% skattur kr. Samtals með 11% vsk.
H50 70,0°C – 80,0°C 125,89   2,52 142,53 kr./m³
H51 65,0°C – 69,9°C 100,71   2,01 114,02 kr./m³
H52 60,0°C – 64,9°C 88,12 1,76   99,76 kr./m³
H53 55,0°C – 59,9°C 83,09 1,66   94,07 kr./m³
H54 50,0°C – 54,9°C 62,94 1,26   71,26 kr./m³
H55 15,0°C – 49,9°C 37,76 0,76   42,75 kr./m³
HU2 40,0°C – 50,0°C 60,56 1,21   68,57 kr./m³

 

Heitt vatn, fast gjald3

Gjaldflokkur Stærð mælis Verð án vsk.kr. 2% skattur kr. Samtals með 11% vsk.
Fast verð 15 – 20 mm  18.301   366   20.720 kr./ár
Fast verð 25 – 50 mm   64.069 1.281   72.539 kr./ár
Fast verð 65 mm og stærri 117.719 2.354 133.282 kr./ár

 

AÐALDALUR OG KINN

Heitt vatn, almenn notkun1

Gjaldflokkur Hitastig Verð án vsk. kr. 2% skattur kr. Samtals með 11% vsk.
H61 65,0°C – 80,0°C 150,59 3,01 170,50 kr./m³
H62 60,0°C – 64,9°C 120,46 2,41 136,39 kr./m³
H63 55,0°C – 59,9°C 102,26 2,05 115,78 kr./m³
H64 50,0°C – 54,9°C   75,98 1,52   86,03 kr./m³
H65 45,0°C – 49,9°C   60,78 1,22   68,82 kr./m³
H66 15,0°C – 44,9°C   48,36 0,97   54,76 kr./m³

 

Heitt vatn, fast gjald3

Gjaldflokkur Stærð mælis Verð án vsk. kr. 2% skattur kr. Samtals með 11% vsk.
Fast verð 15 – 20 mm   23.760    475   26.901 kr./ár
Fast verð 25 – 50 mm   84.336 1.687   95.485 kr./ár
Fast verð 65 mm og stærri 151.230 3.025 171.223 kr./ár

1    Almenn notkun miðast við gjald pr. m³.
2    HU = heitt vatn til upphitunar á gervigrasvelli.
3    Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun.

 

Heitt vatn, annað.

Grunnverð fyrir sumarhús, frístundahús, verbúðir, gripahús og sambærileg hús er fast gjald og tekur gjaldið mið af stærð mælis, en minnsta gjaldfærða notkun á heitu vatni til slíkra eigna er 350 m³/ár.

Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Greiða skal í ríkissjóð 2% umhverfis- og  auðlindaskatt af heitu vatni.

Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar. Mæld snjóbræðsla og vatn til iðnaðarnota ber 24% vsk.

 

Heimlögn fyrir heitt vatn á veitusvæðinu.

11% virðisaukaskattur reiknast á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar, en 24% á heimæðar­gjöld til annarra nota.

M.v. stál M.v. PEX Án vsk. kr. Með 11% vsk. kr.
DN15 20 mm 365.567 405.779
DN20 25 mm 429.503 476.749
DN25 32 mm 497.543 552.273
DN32 40 mm 588.055 652.741
DN40 50 mm 679.773 754.548
Breyting á heimlögn Raunkostnaður

Greitt er 2% lengdargjald fyrir hvern metra heimlagnar umfram 20 m.

 

Heitt vatn, iðnaðarvatn.

Stærri notendur geta sótt um að kaupa heitt vatn á 75% af verði verðskrár, þar sem heitt vatn er notað sem beinn framleiðsluþáttur í atvinnustarfsemi notanda.

Stórnotandi er sá sem notar meira en 100.000 m³ af heitu vatni árlega.

 

Annað, varðandi veitusvæði Orkuveitu Húsavíkur.

Virðisaukaskattur á þjónustugjöld er 0%, 11% eða 24% og ákvarðast af vsk hlutfalli við­komandi veitutaxta.

  Verð án vsk. kr. 11% vsk. kr. 24% vsk. kr.
Ídráttarrör vantar eða ónothæft1 9.458 /m 10.498 /m 11.728 /m
Frostálag vegna heimlagnar2 2.839 /m   3.150 /m   3.520 /m
Álestur3 1.492 1.656 1.850
Lokun (vegna vanskila)4 4.923  5.465 6.105
Innheimtugjald5   266    296    330

1  Heimlagnir fyrir bæði heitt og kalt vatn skulu lagðar í ídráttarrör frá lóðarmörkum að húsvegg. Vanti ídráttarrör eða að ídráttarrör reynist ónothæf, greiðist aukagjald skv. samþykktri gjaldskrá OH.
2  Óski eigandi húsveitu eftir að heimlögn sé lögð þegar frost er í jörðu, er heimilt að innheimta aukagjald skv. samþykktri gjaldskrá OH.
3  Viðskiptavinir sem sjálfir lesa af mælum og færa mælastöður inn á þar til gert svæði á „mínum síðum“ OH, greiða ekki fyrir mælaálestur. Starfsmenn OH þurfa þó skv. reglugerð þar um að lesa af og staðfesta mælastöður á 5 ára fresti.
4  Sé um vanskil að ræða sem krefjast þess að senda þarf lokunarmann á staðinn.
5  Þeir viðskiptavinir sem nota boðgreiðslur eða beingreiðslur greiða ekki innheimtugjald og fá ekki senda innheimtuseðla, en geta nálgast þá í heimabanka eða á „mínum síðum“ OH.

 

Almennar skýringar.

Greiða skal fyrir hverja heimlögn sem tengir húsveitu við dreifikerfi OH og skal greitt þegar umsókn hefur verið samþykkt hjá OH. Afstöðumynd er sýnir allar lagnir skal fylgja umsókn.

Verðskrá miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagnir hafi verið lögð á frostfríu dýpi, frá tengistað OH við lóðarmörk að inntaksstað mannvirkis og að frágangur hafi verið tekinn út og samþykktur af OH.

Rörastærðir ídráttarröra sem lagðar eru að lóðarmörkum skulu vera:

 
Sverleiki ídráttarröra fyrir hitaveitulögn
Heimlögn Ídráttarrör
DN15 110 mm
DN20 110 mm
DN25 125 mm

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægða eða annarra aðstæðna, að kostnaður við heimlögn verði meira en 50% hærri en gildandi verðskrá segir til um, skal notandi greiða þann kostnað sem er umfram 50% skv. nánari ákvörðun OH.

Þegar heimlögn er stækkuð, skal greiða fullt verð fyrir hina nýju heimlögn að frádregnu hálfu gjaldi eldri heimlagnar, hvort tveggja miðað við gildandi verðskrá þegar breytingin fer fram.

Heimilt er þó að lækka verðið, eða fella niður þegar sérstakar aðstæður mæla með því að mati OH.

Húseigandi/notandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans og greiðir fyrir þær.

Sé óskað eftir aukamæli á heimlögn, skal staðsetja mælinn í sama rými og aðalmæli og sem næst inntaksstað.

Óski notandi eftir stærri heimlögn en getið er í verðskrá skal gerður um það sérstakur samn­ingur.

Þar sem heimlagnir fyrir heitt og kalt vatn koma inn í fasteign, skal vera niðurfall.

Gjalddagi reikninga er 15. hvers mánaðar og eindagi 1. næsta mánaðar.

Dráttarvextir reiknast eftir eindaga, frá gjalddaga.

 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 21. desember 2021.

F. h. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra,

Stefán Guðmundsson.

Magnús Dige Baldursson.


B deild - Útgáfud.: 30. desember 2021