Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 95/2024

Nr. 95/2024 15. janúar 2024

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 94. gr. reglnanna:

 1. Á eftir 2. mgr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:
    Til BS-prófs er krafist 180 eininga en til meistaraprófs ýmist 90 eða 120 eininga. Nánari reglur um MS- og MA-nám en fram koma í þessum kafla skulu staðfestar af háskólaráði, sbr. ákvæði 66. og 69. gr. þessara reglna. Deildin setur nánari reglur um inntökuskilyrði, náms­leiðir og námskröfur.
 2. 4. og 8. mgr. falla brott.

 

2. gr.

Í stað orðsins „iðnmeistara“ í 15. mgr. 117. gr. reglnanna kemur orðið: starfsmenntakennara.

 

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 121. gr. reglnanna:

 1. Orðin „menntastefnur og matsfræði; starfstengd leiðsögn og kennsluráðgjöf; stjórnun mennta­stofnana“ í c-lið 1. mgr. falla brott.
 2. Núverandi d-liður 1. mgr. fellur brott.
 3. Núverandi e-liður 1. mgr. verður d-liður.
 4. Í stað orðsins „þrjár“ í 3. mgr. kemur orðið: tvær.
 5. Orðin „námsbraut í menntastjórnun og matsfræði“ í 3. mgr. falla brott.
 6. Núverandi 16. mgr. fellur brott.
 7. Núverandi 17. mgr. fellur brott.

 

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 122. gr. reglnanna:

 1. Við upptalningu kennslugreina til MA-prófs í c-lið 1. mgr. bætist orðið: matsfræði.
 2. Við upptalningu kennslugreina til M.Ed.-prófs í d-lið 1. mgr. bætast orðin: menntastefnur og matsfræði; starfstengd leiðsögn og kennsluráðgjöf; stjórnun menntastofnana.
 3. Í stað orðsins „þrjár“ í 3. mgr. kemur orðið: fjórar.
 4. Við upptalningu námsbrauta í 3. mgr. bætast við orðin: námsbraut í menntastjórnun og mats­fræði.
 5. Á eftir 22. mgr. bætast við tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
    Diplómanám í kennslufræði háskóla er sjálfstætt 30 eininga nám á meistarastigi.
    Diplómanám í menntastjórnun og matsfræði er sjálfstætt 30 eininga eða 60 eininga nám á meistarastigi.

 

5. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar í samræmi við lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast gildi 1. júlí 2024.

 

Háskóla Íslands, 15. janúar 2024.

 

Jón Atli Benediktsson.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 30. janúar 2024