Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 396/2023

Nr. 396/2023 5. apríl 2023

REGLUR
um útreikning fjármálafyrirtækja á stórum áhættuskuldbindingum.

1. gr.

Gildissvið.

Reglur þessar gilda um fjármálafyrirtæki samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002.

 

2. gr.

Útreikningur áhættuskuldbindinga.

Við útreikning á áhættuskuldbindingum skv. 5. mgr. 390. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, sbr. 1. gr. c laga um fjármálafyrirtæki, skal fjármálafyrirtæki fylgja ákvæðum reglugerðar (ESB) 2022/1011, sbr. 3. gr.

 

3. gr.

Innleiðing reglugerðar.

Með reglum þessum öðlast gildi framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1011 frá 10. mars 2022 um viðbætur við reglugerð Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla þar sem tilgreint er hvernig ákvarða eigi óbeina áhættu­skuldbind­ingu viðskiptavinar vegna afleiðu- og lánaafleiðusamninga, hafi samningurinn ekki verið gerður beint við þann viðskiptavin heldur hefur undirliggjandi skulda- eða hlutabréfagerningur verið gefinn út af þeim viðskiptavini, sem tekin var upp í EES-samninginn með ákvörðun sameigin­legu EES-nefndar­innar nr. 326/2022 frá 9. desember 2022.

Með vísan til heimildar í ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 57/2015, vísar Seðlabanki Íslands til birtingar enskrar útgáfu af reglugerð framkvæmda­stjórnarinnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (e. Official Journal of the European Union): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32022R1011, birt í OJ deild L, undir­deild R, nr. 170, þann 28. júní 2022, bls. 22-26.

 

4. gr.

Gildistaka.

Reglur þessar, sem settar eru með heimild í 70. tölul. 2. mgr. 117. gr. b laga um fjármála­fyrirtæki, nr. 161/2002, öðlast þegar gildi.

 

Seðlabanka Íslands, 5. apríl 2023.

 

 

Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri.

Rannveig Júníusdóttir
framkvæmdastjóri.


B deild - Útgáfud.: 25. apríl 2023