Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 175/2008

Nr. 175/2008 30. desember 2008
LÖG
um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., og lögum nr. 97/1987, um vörugjald.

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

I. KAFLI
Breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.
1. gr.
    Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2008“ í ákvæði til bráðabirgða X og XI í lögunum kemur: 31. desember 2009.

II. KAFLI
Breyting á lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.,
með síðari breytingum.

2. gr.
    Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2008“ í ákvæði til bráðabirgða VII, IX og X í lögunum kemur: 31. desember 2009.

III. KAFLI
Breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum.
3. gr.
    Í stað dagsetningarinnar „31. desember 2008“ í ákvæði til bráðabirgða IX í lögunum kemur: 31. desember 2009.

4. gr.
    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reykjavík, 30. desember 2008.

Ólafur Ragnar Grímsson.
(L. S.)

Árni M. Mathiesen.

A deild - Útgáfud.: 31. desember 2008