Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1258/2019

Nr. 1258/2019 18. desember 2019

GJALDSKRÁ
Sjúkratrygginga Íslands fyrir dagdvöl aldraðra á vegum stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2020 og eru án samnings um verð við Sjúkratryggingar Íslands.

1. gr.

Gildissvið.

Gjaldskráin tekur til daggjalda fyrir þjónustu við sjúkratryggða einstaklinga í dagdvalarrýmum á vegum stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2020 og eru án samnings við Sjúkra­tryggingar Íslands.

Sjúkratryggingar Íslands ákvarða hvort einstaklingur telst sjúkratryggður, sbr. 4. mgr. 10. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar.

Dagdvalarrými er stuðningsúrræði fyrir aldraða, sbr. lög nr. 125/1999 um málefni aldraðra.

Gjaldskráin kveður á um daggjöld skv. 38. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 1245/2016 um dagdvöl aldraðra með breytingum skv. reglugerð nr. 1139/2019.

2. gr.

Daggjöld vegna þjónustu í dagdvalarrýmum.

Daggjald fyrir þjónustu í dagdvalarrými er greitt eftir hvern almanaksmánuð.

Tilgreindur fjöldi dagdvalarrýma ákvarðar umfang þjónustunnar sem greiðsluþátttaka Sjúkra­trygginga Íslands tekur til. Miðað er við að þjónusta í dagdvalarrými sé í boði 250 daga ársins og í samræmi við áætlun sem Sjúkratryggingar Íslands hafa samþykkt.

Miðað er við að ein koma í dagdvalarrými vari í a.m.k. 6 klst. á dag. Innifalið í daggjöldum dag­dvalarrýma er nauðsynlegur flutningskostnaður og hvers konar þjónusta sem látin er í té á stofn­unum, sbr. meðal annars reglugerð nr. 427/2013, um greiðslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigðis­þjónustu.

Daggjöld fyrir dagdvalarrými skulu vera sem hér segir:


Tegund dagdvalar

  
Fjöldi dagdvalarrýma
 

Daggjald

 
A.  Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins    
Dagdvöl fyrir heilabilaða Drafnarhús, dagdvöl, Hafnarfirði 22 16.540 kr. 
Dagdvöl fyrir heilabilaða Eir, Reykjavík  48 16.540 kr. 
Almenn dagdvöl Eir – Hlaðhamrar, Mosfellsbæ   9  7.563 kr.
Dagdvöl fyrir heilabilaða Fríðuhús, dagdvöl, Reykjavík 18 16.540 kr. 
Dagdvöl fyrir heilabilaða Hlíðarbær, dagdvöl, Reykjavík 22 16.540 kr. 
Almenn dagdvöl Hrafnista, Boðaþingi, Kópavogi 30  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Hrafnista, Hafnarfirði 26  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Hrafnista Ísafold, Garðabæ 16  7.563 kr.
Dagdvöl fyrir heilabilaða Hrafnista Ísafold, Garðabæ   4 16.540 kr. 
Dagdvöl með sérhæfðri endurh. Hrafnista, Reykjavík 30 20.670 kr. 
Dagdvöl fyrir heilabilaða Hrafnista, Reykjavík 30 16.540 kr. 
Dagdvöl fyrir heilabilaða Maríuhús, dagdvöl, Reykjavík 22 16.540 kr. 
Almenn sérhæfð dagdvöl Múlabær, dagdvöl, Reykjavík 52 10.786 kr. 
Dagdvöl með sérhæfðri endurh. Múlabær, dagdvöl, Reykjavík   8 20.670 kr. 
Dagdvöl fyrir heilabilaða Roðasalir, Kópavogi 20 16.540 kr. 
Almenn dagdvöl Sóltún öldrunarþjónusta – Sólvangur, Hafnarfirði 14  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Vigdísarholt – Sunnuhlíð, Kópavogi 21  7.563 kr.
Dagdvöl fyrir heilabilaða Vigdísarholt – Sunnuhlíð, Kópavogi   9 16.540 kr. 
Almenn dagdvöl Vigdísarholt – Seltjörn, Seltjarnarnesi   9  7.563 kr.
Dagdvöl fyrir heilabilaða Vitatorg, dagdvöl, Reykjavík 18 16.540 kr. 
Almenn dagdvöl Þorrasel, dagdvöl, Reykjavík 50  7.563 kr.
     
B.  Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja    
Almenn dagdvöl Dagdvöl aldraðra, Grindavík   5  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Dagdvöl aldraðra, Reykjanesbæ 18  7.563 kr.
Dagdvöl fyrir heilabilaða Dagdvöl aldraðra, Reykjanesbæ 15 16.540 kr. 
     
C.  Heilbrigðisumdæmi Vesturlands    
Almenn dagdvöl Brákarhlíð, Borgarnesi   4  7.563 kr.
Dagdvöl fyrir heilabilaða Brákarhlíð, Borgarnesi   1 16.540 kr. 
Almenn dagdvöl Dagdvöl aldraðra, Hvammstanga   5  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Dvalarh. aldraðra, Stykkishólmi   2  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Höfði, Akranesi 25  7.563 kr.
     
D.  Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða    
Almenn dagdvöl Hlíf, dagdvöl, Ísafirði   8  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Sunnuhlíð, dagdvöl, Suðureyri   5  7.563 kr.
     
E.  Heilbrigðisumdæmi Norðurlands    
Almenn dagdvöl Dagdvöl aldraðra, Siglufirði   7  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Dagdvöl aldraðra, Skagafirði 11  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Dalbær, Dalvík 14  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Hornbrekka, Ólafsfirði   6  7.563 kr.
Almenn dagdvöl HSN, Blönduósi   2  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Hvammur, Húsavík 23  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Naust, Þórshöfn   4  7.563 kr.
     
F.  Heilbrigðisumdæmi Austurlands    
Almenn dagdvöl Dagdvalarheimilið Breiðdalsvík   5  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Dagdvöl aldraðra, Djúpavogi   4  7.563 kr.
Almenn dagdvöl HSA, Neskaupstað   1  7.563 kr.
Almenn dagdvöl HSA, Seyðisfirði   2  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Lagarás, Egilsstöðum   5  7.563 kr.
Dagdvöl fyrir heilabilaða Lagarás, Egilsstöðum   3 16.540 kr. 
Almenn dagdvöl Sundabúð Vopnafirði   1  7.563 kr.
     
G.  Heilbrigðisumdæmi Suðurlands    
Almenn dagdvöl Árborg, dagdvöl, Selfossi 16  7.563 kr.
Dagdvöl fyrir heilabilaða Árborg, dagdvöl, Selfossi 15 16.540 kr. 
Almenn dagdvöl Ás, Hveragerði   5  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Dagdvöl aldraðra, Þorlákshöfn   8  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Hjallatún, Vík   2  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Hraunbúðir, Vestmannaeyjum 10  7.563 kr.
Almenn dagdvöl HSU, Hornafirði   7  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Kirkjuhvoll, Hvolsvelli   2  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri   1  7.563 kr.
Almenn dagdvöl Lundur, Hellu   2  7.563 kr.
    722    

3. gr.

Húsnæðisgjald.

Húsnæðisdaggjald fyrir dagdvalarrými mætir viðhaldskostnaði húsnæðis sem nýtt er til reksturs þeirra. Húsnæðisdaggjald árið 2020 er kr. 384 á dag fyrir að hámarki 30 fermetra dagdvalarrými.

Húsnæðisdaggjaldið fyrir dagdvalarrými hlutfallast í samræmi við stærð rýmisins og reiknast aldrei á stærra rými en hámarkið segir til um.

4. gr.

Greiðsluþátttaka.

Greiðsluþátttaka hins sjúkratryggða vegna dagdvalar fer samkvæmt 19. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum, sbr. einnig reglugerð nr. 1245/2016 um dagdvöl aldraðra, með breytingum skv. reglugerð nr. 1139/2019.

5. gr.

Dagdvöl.

Umsóknir um dagdvöl skulu berast til viðkomandi rekstraraðila eða heimilis sem býður upp á úrræðið, sbr. 5. mgr. Þurfi að forgangsraða umsækjendum skulu þeir ganga fyrir sem eru í mestri þörf fyrir úrræðið. Auk þess skal taka tilliti til dagsetningar umsóknar og þess hvort umsækjandi hafi áður verið í sams konar úrræði og þá hversu langt er liðið frá því að það var síðast notað.

A. Almenn dagdvöl.

Dagdvölin er stuðningsúrræði fyrir aldraða sem að staðaldri þurfa eftirlit, umsjá og stuðning til að geta búið heima. Notendur dagdvalar geta sótt þjónustuna daglega eða tiltekna daga í viku hverri. Tryggja þarf notendum dagdvalar heilbrigðisþjónustu og félagslegan stuðning á því þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hvers og eins, sbr. lög nr. 125/1999, um málefni aldraðra, og reglugerð nr. 1245/2016, um dagdvöl aldraðra.

B. Dagdvöl fyrir heilabilaða.

Dagdvölin tekur til sjúkra- og/eða iðjuþjálfunar fyrir einstaklinga með heilabilunarsjúkdóm og miðar þjónustan að því að rjúfa einangrun einstaklinganna, gefa þeim kost á að umgangast jafningja, taka þátt í daglegum athöfnum og þjálfa hug og hönd eins og geta hvers og eins býður. Áhersla er á að gera einstaklingnum kleift að búa heima og viðhalda sjálfhjálpargetu með því að bjóða upp á örvandi og hvetjandi starfsemi og fresta þannig þörf fyrir sólarhringsumönnun. Þjónustan skal taka mið af þörfum einstaklingsins, áhuga, getu og óskum. Leggja skal áherslu á sveigjanleika í starf­seminni, fjölbreytta virkni, þjálfun og afþreyingu út frá mismunandi þörfum og áhuga. Þannig skal stuðla að umönnun sem eflir styrk og getu, stuðlar að vellíðan og eykur öryggi.  Leggja skal áherslu á að skapa rólegt og öruggt umhverfi með faglegri umhyggju. Einnig skal huga að mikilvægi upp­lýs­ingagjafar til einstaklingsins og aðstandenda hans.

C. Dagdvöl með sérhæfðri endurhæfingu.

Í dagdvöl með sérhæfðri endurhæfingu felst dagþjálfun þar sem áhersla er lögð á líkamlega þjálfun og félagslega virkni. Þjónustan er eingöngu fyrir aldraða þar sem endurhæfing er forsenda þess að viðkomandi geti áfram búið heima eða fyrir aldraða sem þarfnast endurhæfingar í kjölfar sjúkra­hús­legu. Dagþjálfunin er 8-10 vikna úrræði 3-5 daga vikunnar og opin frá kl. 8-19 alla virka daga.

Umsókn til meðferðaraðila skal vera á þar til gerðu eyðublaði þjónustuaðila. Með henni skal fylgja lækna- og/eða hjúkrunarbréf þar sem fram kemur að þörf sé á þjálfun til dæmis sjúkra- og/eða iðjuþjálfun. Ef umsókn er samþykkt skal inntökuteymi þjónustuaðila jafnframt gera mat á mark­miðum og skipulagi þjálfunar í samráði við fagaðila. Mánaðarlega eða eftir því sem við á skal þetta mat uppfært.

D. Almenn sérhæfð dagdvöl.

Á eingöngu við um Múlabæ.

6. gr.

Rafræn samskipti og reikningsupplýsingar.

Reikningar skulu uppfylla skilyrði laga og reglna á hverjum tíma. Þeir skulu vera á því formi sem Sjúkratryggingar Íslands ákveða. Reikningar er varðar þjónustu sem veitt er á grundvelli gjald­skrár þessarar skulu sendir Sjúkratryggingum Íslands rafrænt mánaðarlega, fyrir mánuðinn á undan. Við sendingu rafrænna reikningsupplýsinga ber að fara eftir færslulýsingu sem Sjúkratryggingar Íslands hafa samþykkt. Rafrænar reikningsupplýsingar skulu berast SÍ í síðasta lagi 10. dag hvers mánaðar fyrir liðinn mánuð.

Rafræn samskipti aðila og varðveisla gagna skulu fara eftir ákvæðum laga um bókhald nr. 145/1994. Rekstraraðilar bera kostnað af innskráningu upplýsinga, en ekki vegna reksturs og við­halds RAI-gagnagrunns og þjónustukerfa Sjúkratrygginga Íslands. Á hvert dagdvalarrými sam­svarar sá kostnaður allt að einu og hálfu daggjaldi á ári.

Ef ekki reynist unnt að ákvarða rétt til greiðslu eða fjárhæð hennar vegna skorts á nauðsyn­legum upplýsingum er Sjúkratryggingum Íslands heimilt að fresta greiðslu þar til úr því er bætt. Stofnunin skal gera viðkomandi heimili viðvart ef til frestunar kemur, leiðbeina um hvaða upp­lýsingar skortir og skora á það að veita þær innan viðhlítandi frests.

7. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 38. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar og 7. gr. reglu­gerðar nr. 1245/2016 um dagdvöl aldraðra, með síðari breytingum. Hún gildir frá 1. janúar 2020 og er gildistími sá sami og kveðið er á um í 7. gr. reglugerðar nr. 1245/2016 með síðari breyt­ingum. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 385/2019.

Sjúkratryggingum Íslands, 18. desember 2019.

María Heimisdóttir.

Katrín E. Hjörleifsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 30. desember 2019