Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 125/2022

Nr. 125/2022 22. desember 2022

LÖG
um breytingu á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018 (framlenging, ákvæði til bráðabirgða I).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða I í lögunum:

  1. Í stað ártalsins „2022“ í 1. mgr. kemur: 2024.
  2. Í stað 2.–6. málsl. 2. mgr. koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi:
        Á árinu 2023 vegna allt að 145 samninga.
        Á árinu 2024 vegna allt að 172 samninga.

 

2. gr.

    Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2023.

 

Gjört í Reykjavík, 22. desember 2022.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Guðmundur Ingi Guðbrandsson.


A deild - Útgáfud.: 30. desember 2022