Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 159/2020

Nr. 159/2020 28. desember 2020

FJÁRAUKALÖG
fyrir árið 2020, sbr. lög nr. 110/2020.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða og málaflokka

1. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 3. gr. fjárlaga fyrir árið 2020 um fjárheimildir málefnasviða í A-hluta.

Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar­framlög Rekstrar­tilfærslur Fjármagns­tilfærslur Fjárfestingar­framlög Heildar­fjárheimild Rekstrar­tekjur Framlag úr ríkissjóði
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 5,0       5,0   5,0
02 Dómstólar 20,0       20,0   20,0
03 Æðsta stjórnsýsla -30,0     50,0 20,0   20,0
04 Utanríkismál 6,8 -4,2     2,6   2,6
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 233,8     -63,1 170,7 262,4 433,1
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár -20,7       -20,7 3,9 -16,8
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar -8,6   1.251,4   1.242,8 4,3 1.247,1
08 Sveitarfélög og byggðamál   104,0     104,0   104,0
09 Almanna- og réttaröryggi 451,2   181,7 155,8 788,7   788,7
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 436,0 -21,0     415,0   415,0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál -49,5 190,0   30,0 170,5 4,0 174,5
12 Landbúnaður 46,4       46,4   46,4
13 Sjávarútvegur og fiskeldi -108,3       -108,3 5,8 -102,5
14 Ferðaþjónusta   24,0     24,0   24,0
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála -23,7 -20,0   -3,8 -47,5   -47,5
17 Umhverfismál -46,2 49,0     2,8 155,9 158,7
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 270,9 450,0     720,9 474,0 1.194,9
19 Fjölmiðlun -294,8 400,0     105,2   105,2
20 Framhaldsskólastig 450,7 -3,5     447,2   447,2
21 Háskólastig 354,3     140,0 494,3 40,0 534,3
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála 2,0       2,0 2,0 4,0
23 Sjúkrahúsþjónusta 5.335,5 138,9   206,0 5.680,4 246,0 5.926,4
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 1.761,6 70,0     1.831,6   1.831,6
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 813,0       813,0   813,0
26 Lyf og lækningavörur -70,2 1.520,0     1.449,8   1.449,8
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 3,0 2.120,0     2.123,0   2.123,0
28 Málefni aldraðra   1.735,0     1.735,0   1.735,0
29 Fjölskyldumál -459,4 3,4   454,0 -2,0   -2,0
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 340,0 43.950,0     44.290,0 94,0 44.384,0
31 Húsnæðisstuðningur   140,0     140,0   140,0
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 2.258,9 34,8     2.293,7 -1.853,3 440,4
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi 7.016,0       7.016,0   ‑12.567,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 395,2 -2.500,0 295,0 -295,0 -2.104,8   -2.104,8
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna   500,0     500,0   500,0
Samtals 19.088,9 48.880,4 1.728,1 673,9 70.371,3 -561,0 50.227,3

 

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða og málaflokka

2. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr. fjárlaga fyrir árið 2020 um fjárheimildir málefnasviða og málaflokka í A-hluta, sundurliðaðar eftir ráðuneytum.

Rekstrar­grunnur, m.kr. Æðsta stjórn ríkisins   Forsætis- ráðu­neyti Mennta- og  menn.m.­ráðu­neyti   Utan­ríkis- ráðu­neyti Atvinnu- vega og nýsk.­ráðu­neyti Dóms- mála- ráðu­neyti Félags- mála- ráðuneyti Heil- brigðis- ráðuney ti Fjár­mála- og efna­hags­ráðuneyti Sam­göngu- og sveitar­stj.­ráðu­neyti Umhv.- og auð­linda­ráðu­neyti   Vaxta­gjöld   Heildar­fjár­heimild   Fram­lag úr ríkis­sjóði
01 Alþingi og eftirlits­stofnanir þess 5,0                       5,0 5,0
01.20 Eftirlits­stofnanir Alþingis 5,0                       5,0 5,0
02 Dómstólar           20,0             20,0 20,0
02.30 Lands­réttur           20,0             20,0 20,0
03 Æðsta stjórnsýsla   20,0                     20,0 20,0
03.30 Forsætis­ráðuneyti   20,0                     20,0 20,0
04 Utanríkis­mál       2,6                 2,6 2,6
04.10 Utanríkis­þjónusta og stjórn­sýsla utanríkis­mála       9,8                 9,8 9,8
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál       -7,2                 -7,2 -7,2
05 Skatta-, eigna- og fjármála­umsýsla                 170,7       170,7 433,1
05.10 Skattar og innheimta                 -114,1       -114,1 -114,1
05.20 Eigna­umsýsla ríkisins                 -10,2       -10,2 -10,2
05.30 Fjár­mála­umsýsla ríkisins                 -39,6       -39,6 -37,2
05.40 Stjórn­sýsla ríkis­fjármála                 334,6       334,6 594,6
06 Hag­skýrslu­gerð og grunn­skrár   -11,7               -7,0 -2,0   -20,7 -16,8
06.10 Hag­skýrslu­gerð, grunnskrár og upplýs­inga­mál   -11,7               -7,0 -2,0   -20,7 -16,8
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekk­ingar­greinar         1.242,8               1.242,8 1.247,1
07.20 Nýsköpun, sam­keppni og þekkingar­greinar         1.242,8               1.242,8 1.247,1
08 Sveitar­félög og byggða­mál                   104,0     104,0 104,0
08.10 Fram­lög til sveitar­félaga                   104,0     104,0 104,0
09 Almanna- og réttar­öryggi           788,7             788,7 788,7
09.10 Löggæsla           701,6             701,6 701,6
09.20 Landhelgi           55,9             55,9 55,9
09.30 Ákæru­vald og réttar­varsla           11,6             11,6 11,6
09.50 Fullnu­stu­mál           19,6             19,6 19,6
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórn­sýsla dóms­mála           415,0             415,0 415,0
10.20 Trúmál           -46,0             -46,0 -46,0
10.30 Sýslu­menn           -6,6             -6,6 -6,6
10.40 Stjórn­sýsla dóms­mála­ráðuneytis           54,8             54,8 54,8
10.50 Útlend­inga­mál           412,8             412,8 412,8
11 Sam­göngu- og fjarskipta­mál                   170,5     170,5 174,5
11.10 Sam­göngur                   125,6     125,6 129,6
11.20 Fjarskipti                   50,0     50,0 50,0
11.30 Stjórn­sýsla samgöngu­ráðuneytis                   -5,1     -5,1 -5,1
12 Land­búnaður         46,4               46,4 46,4
12.10 Stjórnun landbún­aðar­mála         46,4               46,4 46,4
13 Sjávar­útvegur og fiskeldi         -108,3               -108,3 -102,5
13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávar­útvegi         -108,3               -108,3 -102,5
14 Ferða­þjónusta         24,0               24,0 24,0
14.10 Ferða­þjónusta         24,0               24,0 24,0
16 Markaðs­eftirlit, neytenda­mál og stj.sýsla atv.mála         -47,5               -47,5 -47,5
16.10 Mark­aðs­eftirlit og neytenda­mál         -5,5               -5,5 -5,5
16.20 Stjórn­sýsla atvinnu­mála og nýsköp­unar         -42,0               -42,0 -42,0
17 Umhverfis­mál                     2,8   2,8 158,7
17.10 Náttúru­vernd, skógrækt og landgræðsla                     -13,8   -13,8 138,8
17.20 Rann­sóknir og vöktun á náttúru Íslands                     -17,3   -17,3 -14,0
17.50 Stjórn­sýsla umhverfis­mála                     33,9   33,9 33,9
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðs­mál     720,9                   720,9 1.194,9
18.10 Safna­mál     20,9                   20,9 107,9
18.20 Menn­ingar­stofnanir                          340,0 727,0
18.30 Menn­ingar­sjóðir     10,0                   10,0 10,0
18.40 Íþrótta- og æskulýðs­mál     350,0                   350,0 350,0
19 Fjöl­miðlun     105,2                   105,2 105,2
19.10 Fjöl­miðlun     105,2                   105,2 105,2
20 Fram­halds­skólastig     447,2                   447,2 447,2
20.10 Fram­halds­skólar     447,2                   447,2 447,2
21 Háskóla­stig     464,9   29,4               494,3 534,3
21.10 Háskólar og rann­sókna­starfsemi     464,9   29,4               494,3 534,3
22 Önnur skóla­stig og stjórn­sýsla mennta- og menn.mála     2,0                   2,0 4,0
amhalds­fræðsla og menntun óflokkuð á skóla­stig     3,0                   3,0 3,0
22.30 Stjórn­sýsla mennta- og menn­ingar­mála     -1,0                   -1,0 1,0
23 Sjúkra­hús­þjónusta               5.680,4         5.680,4 5.926,4
23.10 Sér­hæfð sjúkrahús­þjónusta               5.401,0         5.401,0 5.647,0
23.20 Almenn sjúkra­hús­þjónusta               119,4         119,4 119,4
23.30 Erlend sjúkra­hús­þjónusta               160,0         160,0 160,0
24 Heil­brigðis­þjónusta utan sjúkra­húsa               1.831,6         1.831,6 1.831,6
24.10 Heilsu­gæsla               1.098,8         1.098,8 1.098,8
24.20 Sérfræði­þjónusta og hjúkrun               707,8         707,8 707,8
24.40 Sjúkra­flutningar               25,0         25,0 25,0
25 Hjúkr­unar- og endur­hæfingar­þjónusta               813,0         813,0 813,0
25.10 Hjúkr­unar- og dvalar­rými               618,0         618,0 618,0
25.20 Endur­hæfingar­þjónusta               195,0         195,0 195,0
26 Lyf og lækn­inga­vörur               1.449,8         1.449,8 1.449,8
26.10 Lyf               1.269,8         1.269,8 1.269,8
26.30 Hjálpar­tæki               180,0         180,0 180,0
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks             2.123,0           2.123,0 2.123,0
27.10 Bætur skv. lögum um almanna­trygg­ingar, örorku­lífeyrir             -3.160,0           -3.160,0 -3.160,0
27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka             4.890,0           4.890,0 4.890,0
27.30 Málefni fatlaðs fólks             3,0           3,0 3,0
27.40 Aðrar örorku­greiðslur (Önnur velferðar­mál, lífeyris­trygg.)             390,0           390,0 390,0
28 Málefni aldraðra             1.735,0           1.735,0 1.735,0
28.10 Bætur skv. lögum um almanna­tryggingar, lífeyrir aldraðra             1.525,0           1.525,0 1.525,0
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, óta.             210,0           210,0 210,0
29 Fjöl­skyldu­mál   -0,4         -1,6           -2,0 -2,0
29.40 Annar stuðningur við fjöl­skyldur og börn   -0,4                     -0,4 -0,4
29.70 Málefni innflytj­enda og flóttamanna             -1,6           -1,6 -1,6
30 Vinnu­markaður og atvinnu­leysi             18.490,0   25.800,0       44.290,0 44.384,0
30.10 Vinnu­mál og atvinnu­leysi             18.490,0   25.800,0       44.290,0 44.290,0
30.20 Vinnu­markaður                         0,0 94,0
31 Hús­næðis­stuðningur             140,0           140,0 140,0
31.10 Hús­næðis­stuðningur             140,0           140,0 140,0
32 Lýðheilsa og stjórn­sýsla velferðar­mála             1.900,7 393,0         2.293,7 440,4
ð­heilsa, forvarnir og eftir­lit               576,4         576,4 576,4
32.30 Stjórn­sýsla heilbrigðis­mála               -183,4         -183,4 -183,4
32.40 Stjórn­sýsla félags­mála             1.900,7           1.900,7 47,4
33 Fjár­magns­kostnaður, ábyrgðir og lífeyris­skuld­bindi                 5.500,5   1.515,5   7.016,0 ‑12.567,0
33.10 Fjár­magns­kostnaður                     1.515,5   1.515,5 -737,1
33.30 Lífeyris­skuldbind­ingar                 5.500,5       5.500,5 -11.829,9
34 Almennur vara­sjóður og sértækar fjár­ráðstaf­anir                 -2.104,8       -2.104,8 -2.104,8
34.10 Almennur vara­sjóður                 395,2       395,2 395,2
34.20 Sértækar fjár­ráðstaf­anir                 -2.500,0       -2.500,0 -2.500,0
35 Alþjóð­leg þróunar­samvinna       500,0                 500,0 500,0
35.10 Þró­unar­samvinna       500,0                 500,0 500,0
Samtals 5,0 7,9 1.740,2 502,6 1.186,8 1.223,7 24.387,1 10.167,8 29.366,4 267,5 0,8 1.515,5 70.371,3 50.227,3

 

 

Ýmis ákvæði

Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir

3. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 5. gr. fjárlaga fyrir árið 2020:

Breyting er gerð á 1. tölul. sem orðast svo:
1. Að taka lán allt að 360.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, og ráðstafa því í samræmi við ákvæði þessara laga.
   
Við 2. tölul. bætist nýr liður, svohljóðandi:
2.3 Húsnæðissjóði, allt að 23.000 m.kr., sbr. 13. gr. laga nr. 137/2019, um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.
   
Við bætist nýr liður, svohljóðandi:
9. Að endurlána allt að 6.125 m.kr. til Húsnæðissjóðs vegna útlána sjóðsins.

 

 

Ýmis ákvæði

Heimildir

4. gr.

Eftirtalin breyting verður á 6. gr. fjárlaga fyrir árið 2020:

Nýir liðir:
5.13 Að leggja allt að 190 m.kr. hlutafé í Keili ehf. þannig að ríkissjóður verði meirihlutaeigandi félagsins gegn því að sveitarfélögin á Suðurnesjum greiði jafnframt til viðbótar 180 m.kr. inn í félagið.
6.26 Að kaupa húsnæði í Mývatnssveit fyrir starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs og aðra opinbera aðila.
   
Breyttir liðir:
7.28 Að veita framlög í sérstakt tímabundið fjárfestingarátak til að vinna gegn samdrætti í hagkerfinu með arðbærum fjárfestingum sem auka eftirspurn eftir vinnuafli. Skilyrði framlaga til verkefnis er að það hafi hafist eigi síðar en 1. september 2020 og sé að fullu lokið eigi síðar en 1. apríl 2021. Vegna framlaga til menningar og lista sem ákvörðuð voru í fjárfestingarátakinu er hins vegar heimilt að miða við að verkefni hefjist eigi síðar en 1. janúar 2021 og sé að fullu lokið 1. desember 2021.
7.33 Að veita lánastofnunum ábyrgð ríkissjóðs á höfuðstól lána, að meðtöldum vöxtum, til að styðja við einstaklinga og lögaðila sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi og hafa orðið fyrir tímabundnum skakkaföllum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Heimildin verður nýtt í samræmi við skilyrði sem kveðið er á um í lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Jafnframt er heimilt að semja við Seðlabanka Íslands um að annast umsýslu vegna ábyrgðar ríkissjóðs á lánum.

 

Gjört á Bessastöðum, 28. desember 2020.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

 

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


A deild - Útgáfud.: 5. janúar 2021