Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1011/2020

Nr. 1011/2020 2. október 2020

SKIPULAGSSKRÁ
fyrir Menningarsjóð Hallsteins Sigurðssonar.

1. gr.

Heiti.

Sjálfseignarstofnunin heitir Menningarsjóður Hallsteins Sigurðssonar og starfar skv. lögum nr. 19/1988. Stofnunin stundar ekki atvinnurekstur.

 

2. gr.

Heimilisfang.

Heimilisfang sjóðsins er í sveitarfélaginu Reykjavíkurborg.

 

3. gr.

Markmið.

Markmið sjóðsins er að nýta fasteignina Ystasel 37, fnr. 2054432, í Reykjavík en fasteignin saman­stendur af íbúðarhúsi, vinnustofu myndhöggvara, geymsluhúsnæði og höggmyndagarði. Hús­næðinu skal ráðstafað tímabundið til myndlistarmanna sem fást við sköpun þrívíðra listaverka, m.a. myndhöggvara. Stjórnin setur nánari reglur um afnot af húsnæðinu. Ráðstafa skal fjármunum sjóðs­ins til þess að reka fasteignina og styrkja myndlistarmenn sem vinna í þrívíðu formi til námsdvalar.

Sama gildir um ráðstöfun annars fjármagns sem sjóðnum kann að áskotnast.

 

4. gr.

Stofnandi.

Stofnandi sjóðsins er Hallsteinn Sigurðsson, kt. 010445-2219.

 

5. gr.

Stofnfé.

Stofnfé sjóðsins telst vera kr. 2.000.000 sem lagt er fram af stofnanda, sbr. 4. gr.

Sjóðurinn ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim verð­mætum er hún kann að eignast síðar. Stofnandi hefur engin sérréttindi í stofnuninni.

 

6. gr.

Stjórn.

Stjórnin er skipuð þremur stjórnarmönnum. Stjórn Myndhöggvarafélags Reykjavíkur skal skipa tvo stjórnarmenn og tvo varamenn í stjórn sjóðsins og skal skipun þeirra vera til þriggja ára í senn. Stjórn Myndhöggvarafélagsins endurnýjar skipun stjórnarmanna og varamanna á þriggja ára fresti. Stjórnarmenn og varamenn skulu ekki sitja í stjórn sjóðsins nema eitt þriggja ára tímabil.

Þá tekur einnig sæti í stjórn sjóðsins forstöðumaður Listasafns Reykjavíkur.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnin stýrir öllum málefnum sjóðsins og kemur fram út á við fyrir hönd hans. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi hans sé jafnan í réttu og góðu horfi. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda sjóðinn. Stjórn sjóðsins getur veitt umboð fyrir sjóðinn.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvægar ákvarðanir má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi fjallað um málið sé þess nokkur kostur. Halda skal fundar­gerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum.

 

7. gr.

Fundarboðun.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist þess að stjórnar­fundur sé haldinn. Stjórninni er heimilt að setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um fram­kvæmd starfa hennar.

 

8. gr.

Aðrar stjórnareiningar.

Stjórn sjóðsins er heimilt að ráða einn eða fleiri framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri á rétt til setu á stjórnarfundum þótt hann sé ekki stjórnarmaður, en hann fer þó ekki með atkvæðisrétt. Fram­kvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur sjóðsins, sem þeir óska eftir og veita ber samkvæmt lögum.

 

9. gr.

Endurskoðendur.

Stjórn sjóðsins skal velja einn eða fleiri löggilta endurskoðendur/skoðunarmenn til að endur­skoða reikninga sjóðsins fyrir hvert starfsár. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna stofnunarinnar.

 

10. gr.

Reikningsárið.

Reikningsárið er almanaksárið og er fyrsta reikningstímabil frá stofnun sjálfseignarstofnunar­innar og til næstu áramóta.

 

11. gr.

Breyting skipulagsskrár, slit og sameining.

Til þess að breyta skipulagsskrá þessari, sameina sjóðinn annarri sjálfseignarstofnun eða leggja hann niður, þarf samþykki allra stjórnarmanna sjóðsins. Slíkt skal svo borið skriflega undir embætti sýslumannsins á Norðurlandi vestra. Komi til niðurlagningar sjóðsins skal hreinni eign hans varið til markmiðanna sem greint er frá í 3. gr. hér að ofan eða skyldra markmiða.

 

12. gr.

Staðfesting sýslumanns.

Leita skal staðfestingar sýslumannsins á Norðurlandi vestra á skipulagsskrá þessari.

 

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa sam­kvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

 

F.h. sýslumannsins á Norðurlandi vestra, 2. október 2020,

 

Björn Hrafnkelsson.

Auður Steingrímsdóttir.


B deild - Útgáfud.: 16. október 2020