Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1027/2021

Nr. 1027/2021 30. ágúst 2021

AUGLÝSING
um verndarsvæði á Suðurlandi – vatnasvið Tungnaár í verndarflokki verndar- og orkunýtingaráætlunar.

1. gr.

Um friðlýsinguna.

Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur ákveðið, á grundvelli verndarflokks þingsályktunar nr. 13/141 um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, frá 14. janúar 2013, að friðlýsa vatnasvið Tungnaár: 24 Tungnaárlón og 25 Bjallavirkjun í Skaftárhreppi, Ásahreppi og Rangárþingi ytra gagn­vart orkuvinnslu á grundvelli 53. gr. laga nr. 60/2013, um náttúruvernd.

Verndarsvæðið er 1.086,6 km² að stærð.

 

2. gr.

Markmið friðlýsingarinnar.

Tilgangur og markmið friðlýsingarinnar er að vernda vatnasvið Tungnaár: 24 Tungnaárlón og 25 Bjallavirkjun gegn orkuvinnslu, sbr. 1. gr.

 

3. gr.

Mörk verndarsvæðisins.

Mörk verndarsvæðisins eru sýnd á korti sem birt er með auglýsingu þessari í viðauka I og afmarkast af þeim hnitum sem gefin eru upp í ISN93 hnitakerfi í viðauka II.

Friðlýsingin nær til vatnasviðs Tungnaársvæðis ofan stíflumannvirkja áður fyrirhugaðrar Bjalla­virkjunar og Tungnaárlóns og meginfarvegs Tungnaár þar fyrir neðan, 500 m út frá miðlínu til beggja handa, að efstu mörkum Krókslóns.

Þar sem vatnasvið Tungnaárlóns er hluti af vatnasviði Bjallavirkjunar er friðlýst eitt samfellt svæði sem nær til vatnasviða beggja þessara virkjunarkosta.

 

4. gr.

Mannvirkjagerð og orkurannsóknir.

Orkuvinnsla fallvatna með uppsett rafafl 10 MW eða meira innan marka svæðisins er óheimil. Ekki er heimilt að veita leyfi tengd orkurannsóknum eða orkuvinnslu á verndarsvæðinu vegna virkjunar fallvatna með uppsett rafafl 10 MW eða meira. Að fengnu samþykki Umhverfisstofnunar og að undangenginni umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands er heimilt að stunda yfirborðsrannsóknir á verndarsvæðinu.

 

5. gr.

Viðurlög.

Brot gegn friðlýsingu þessari varða sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, sbr. 90. gr. laga um náttúruvernd, nr. 60/2013.

 

6. gr.

Gildistaka.

Friðlýsingin öðlast þegar gildi.

 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 30. ágúst 2021.

 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

 

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


B deild - Útgáfud.: 14. september 2021