Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 146/2018

Nr. 146/2018 21. desember 2018

FJÁRAUKALÖG
fyrir árið 2018.

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða

1. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 3. gr. fjár­laga fyrir árið 2018 um fjárheimildir málefnasviða í A-hluta.

Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar- framlög Rekstrar- tilfærslur Fjár­magns- tilfærslur Fjár­fest­ingar- framlög Heildar­fjár- heimild Rekstrar-
tekjur
Framlag úr ríkis­sjóði
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 30,0       30,0   30,0
03 Æðsta stjórnsýsla -0,8 -7,2   8,0      
04 Utanríkismál 83,3       83,3   83,3
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 328,6 -69,1   193,3 452,8 -327,5 125,3
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 208,7 25,7 409,5 -15,0 628,9   628,9
09 Almanna- og réttaröryggi -129,8     149,8 20,0   20,0
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 1.417,8 -37,3   7,3 1.387,8 -29,7 1.358,1
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 594,1     43,5 637,6   637,6
12 Landbúnaður 71,0 -96,8   25,8      
13 Sjávarútvegur og fiskeldi -106,1 0,8   105,3      
14 Ferðaþjónusta -2,8 21,8   -19,0      
15 Orkumál 8,1 -10,5   2,4      
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála 2,0 -2,0          
17 Umhverfismál. 11,8     -63,9 -52,1 660,0 607,9
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál -63,7     63,7      
19 Fjölmiðlun 221,8     0,2 222,0   222,0
20 Framhaldsskólastig. -54,3     45,3 -9,0   -9,0
21 Háskólastig. -2,8     28,1 25,3   25,3
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála -0,9     9,9 9,0   9,0
23 Sjúkrahúsþjónusta -547,3     700,0 152,7   152,7
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa. 186,7 182,3   41,7 410,7   410,7
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 23,6     9,0 32,6   32,6
29 Fjölskyldumál. -3,0 985,0   3,0 985,0   985,0
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi. -146,2 667,0   1,5 522,3 723,5 1.245,8
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 266,1     1,5 267,6   267,6
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar. 32.829,0       32.829,0   17.607,5
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir. 108,0 18.209,0   -108,0 18.209,0    
Samtals útgjöld 35.332,9 19.868,7 409,5 1.233,4 56.844,5 1.026,3 24.440,3

 

Fjárheimildir málefnasviða og málaflokka

2. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr. fjárlaga fyrir árið 2018 um fjárheimildir málefnasviða og málaflokka í A-hluta, sundurliðaðar eftir ráðuneytum.

Rekstrar­­grunnur, m.kr. Æðsta stjórn ríkisins For­sætis­ráðu­neyti Mennta og menn.­mála-ráðu­neyti Utan­ríkis-ráðu­neyti Atv.­vega- og nýsköp­unar-ráðu­neyti Dóms­mála-ráðu­­neyti Vel­ferðar­ráðu­neyti Fjár­­mála- og efna­hags­ráðu­­­neyti Sam­göngu- og sveitar­stj.- ráðu­neyti Umhverf­is- og auð­linda-ráðu­neyti Vaxta­gjöld ríkis­sjóðs Heildar­­fjár­heimild Framlag úr ríkis­sjóði
01 Alþingi og eftirlits­stofn­anir þess 30,0                     30,0 30,0
01.10 Alþingi 30,0                     30,0 30,0
02 Dómstólar           0,0           0,0 0,0
02.20 Héraðs­dómstólar           45,0           45,0 45,0
02.30 Lands­réttur           -45,0           -45,0 -45,0
04 Utan­ríkis­mál       83,3               83,3 83,3
04.10 Utanríkis­þjón­usta og stjórnsýsla utanríkis­mála       83,3               83,3 83,3
05 Skatta-, eigna- og fjármála­umsýsla               452,8       452,8 125,3
05.20 Eigna­umsýsla ríkisins                       0,0 120,3
05.30 Fjármála­umsýsla ríkisins               135,8       135,8 0,0
05.40 Stjórn­sýsla ríkis­fjármála               317,0       317,0 5,0
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingar­greinar     491,0   137,9             628,9 628,9
07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum     491,0                 491,0 491,0
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekk­ingar­greinar         137,9             137,9 137,9
09 Almanna- og réttaröryggi   20,0                   20,0 20,0
09.30 Ákæruvald og réttarvarsla   20,0                   20,0 20,0
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórn­sýsla dóms­mála           1.387,8           1.387,8 1.358,1
10.20 Trúmál           819,6           819,6 819,6
10.30 Sýslu­menn           29,7           29,7 0,0
10.40 Stjórn­sýsla dóms­mála­ráðuneytis           9,3           9,3 9,3
10.50 Útlendingamál           529,2           529,2 529,2
11 Samgöngu- og fjar­skipta­mál                 637,6     637,6 637,6
11.10 Sam­göngur                 569,0     569,0 569,0
11.30 Stjórn­sýsla samgöngu­ráðuneytis                 68,6     68,6 68,6
14 Ferða­þjónusta         0,0             0,0 0,0
14.10 Stjórnun ferðamála         71,5             71,5 71,5
14.20 Rann­sóknir, þróun og nýsköpun í ferða­málum         -71,5             -71,5 -71,5
17 Umhverfis­mál                   -52,1   -52,1 607,9
17.30 Með­höndlun úrgangs                   79,9   79,9 79,9
17.40 Varnir vegna náttúruvá                   -132,0   -132,0 528,0
19 Fjölmiðlun     222,0                 222,0 222,0
19.10 Fjölmiðlun     222,0                 222,0 222,0
20 Framhalds­skóla­stig     -9,0                 -9,0 -9,0
20.10 Fram­halds­­skólar     -9,0                 -9,0 -9,0
21 Háskóla­­stig     25,3                 25,3 25,3
21.20 Rann­sókna­starfsemi á háskóla­stigi     25,3                 25,3 25,3
22 Önnur skólastig og stjórns. mennta- og menn.mála     9,0                 9,0 9,0
22.20 Fram­halds­fræðsla og menntun óflokkuð á skólastig     9,0                 9,0 9,0
23 Sjúkrahús­þjónusta             152,7         152,7 152,7
23.10 Sérhæfð sjúkrahús­þjónusta             123,6         123,6 123,6
23.20 Almenn sjúkrahús­þjónusta             29,1         29,1 29,1
24 Heilbrigðis­þjónusta utan sjúkrahúsa             410,7         410,7 410,7
24.10 Heilsu­gæsla             188,4         188,4 188,4
24.20 Sérfræði­þjónusta og hjúkrun             -381,1         -381,1 -381,1
24.30 Sjúkra­þjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun             476,4         476,4 476,4
24.40 Sjúkra­flutningar             127,0         127,0 127,0
25 Hjúkrunar- og endur­hæfingar­þjónusta             32,6         32,6 32,6
25.20 Endur­hæfingar­þjónusta             32,6         32,6 32,6
29 Fjöl­skyldu­mál             985,0         985,0 985,0
29.20 Fæðingar­orlof             985,0         985,0 985,0
30 Vinnu­markaður og atvinnu­leysi             522,3         522,3 1.245,8
30.10 Vinnu­mál og atvinnu­leysi             522,3         522,3 1.245,8
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðar­mála             267,6         267,6 267,6
32.30 Stjórn­sýsla velferðar­mála           267,6           267,6 267,6
33 Fjár­magns­kostnaður, ábyrgðir og lífeyris­skulbindingar               34.212,5     1.383,5 32.829,0 17.607,5
33.10 Fjár­magns­kostnaður                     1.383,5 -1.383,5 -1.383,5
33.30 Lífeyris­skuldbind­ingar               34.212,5       34.212,5 18.991,0
34 Almennur vara­sjóður og sértækar fjár­ráðstaf­anir               18.209,0       18.209,0  
34.30 Afskriftir skattkrafna               18.209,0       18.209,0  
Samtals útgjöld 30,0 20,0 738,3 83,3 137,9 1.387,8 2.370,9 52.874,3 637,6 -52,1 ‑1.383,5 56.844,5 24.440,3

 

Ýmis ákvæði

Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir

3. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 5. gr. fjárlaga fyrir árið 2018:

Á 2. tölulið verða eftirfarandi breytingar:

  1. Í stað orðanna „allt að 10.700 m.kr.“ í inngangsmálslið kemur: allt að 11.200 m.kr.
  2. Við bætist nýr liður, svohljóðandi: 2.3 Íslandspósts, allt að 500 m.kr.

Ýmis ákvæði

Heimildir

4. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 6. gr. fjárlaga fyrir árið 2018:

Nýir liðir:

6.23 Að heimila Náttúruminjasafni Íslands að gera samning við Perlu norðursins ehf. um afnot af sýningarhúsnæði fyrir safnið í Perlunni í Reykjavík.
6.24 Að kaupa fasteignina Jónstótt, Mosfellsbæ.
7.11 Að ganga til samninga um kaup á réttindum að íslenskri orðabók og eftir atvikum öðrum sambærilegum orðabókum og fela stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum að miðla þeim rafrænt í opnum aðgangi í því skyni að efla íslenska tungu.
7.12 Að nýta svigrúm sem kann að myndast vegna óreglulegra tekna ríkissjóðs til þess að greiða inn á skuldbindingar ríkissjóðs vegna B-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.

Gjört á Bessastöðum, 21. desember 2018.

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

SUNDURLIÐUN
(sjá PDF-skjal)


A deild - Útgáfud.: 28. desember 2018