Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 325/2019

Nr. 325/2019 25. mars 2019

GJALDSKRÁ
fyrir þjónustu, leyfisveitingar og afgreiðslu vegna skipulags- og byggingarmála í Mýrdalshreppi.

1. gr.

Byggingarleyfi skv. 51. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki.

Greiða skal byggingarleyfisgjald fyrir hverja byggingu sem fengið hefur útgefið byggingarleyfi. Þó skal ekki innheimta byggingarleyfisgjald fyrir byggingar sem eru 15 m² eða minni nema um við­byggingar sé að ræða.

Fyrir byggingarleyfi skal greiða eftirfarandi gjöld, sem skiptist í afgreiðslugjald og rúmmetragjald:

1.1 Fyrir sérhvert byggingarleyfi vegna nýrra mannvirkja, viðbygginga og niðurrif húsa, greiðist óafturkræft afgreiðslugjald kr. 60.000.
1.2 Fyrir breytingu á áður útgefnu byggingarleyfi og fyrir byggingarleyfi sem felur í sér minni­háttar breytingu á þegar byggðu mannvirki, greiðist óafturkræft afgreiðslugjald kr. 30.000.
Fyrir sérhvert byggingarleyfi greiðist að auki rúmmetragjald sem hér segir: kr. pr. m³
1.3 Íbúðarhúsnæði og bílgeymslur 250
1.4 Atvinnu- og þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar- og gistihúsnæði) 250
1.5 Iðnaðarhúsnæði og landbúnaðabyggingar 75
1.6 Sumarhús 450

 

Innifalið í gjaldinu er skráning umsóknar, yfirferð uppdrátta og útgáfa byggingarleyfis, lögbundið byggingareftirlit, lögbundin öryggisúttekt og lokaúttekt ásamt skráningu húss hjá Þjóðskrá Íslands.

Gjöld miðast við eina yfirferð hönnunargagna.

Gjöld vegna aðkeyptrar yfirferðar séruppdrátta eru innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.

Sé sótt um endurnýjun byggingarleyfis og breytingar að auki skal farið með það sem nýtt bygg­ingar­leyfi, það sem áður hefur verið greitt kemur til frádráttar.

2. gr.

Málsmeðferð tilkynntra framkvæmda,
sbr. ákvæði gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð.

Vegna málsmeðferðar tilkynntra framkvæmda, sbr. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð greiðist afgreiðslugjald kr. 60.000.

Innifalið í gjaldi er móttaka og varðveisla gagna, yfirferð m.t.t. samræmis við skipulag og skráning í Þjóðskrá Íslands.

3. gr.

Gjöld vegna stöðuleyfa.

 

Gjaldflokkur: kr.
3.1 Stöðuleyfi 20 feta gáma á gámasvæði sveitarfélagsins veitt til allt að eins árs   30.000 pr. einingu
3.2 Stöðuleyfi 40 feta gáma á gámasvæði sveitarfélagsins veitt til allt að eins árs   60.000 pr. einingu
3.3 Stöðuleyfi gáma, báta o.fl. annars staðar en á gámasvæði sveitarfélagsins, veitt til allt að 6 mánaða   60.000 pr. einingu
3.4 Stöðuleyfi söluvagna, söluskúra, veitingaskála/gáma veitt til allt að 6 mánaða 100.000 pr. einingu

Öll gjöld skv. 1.–3. gr. falla í gjalddaga við samþykkt byggingaráforma eða veitingu stöðuleyfa og skulu greidd áður en byggingarleyfi er gefið út eða stöðuleyfi veitt.

Af íveru- og þjónustuhúsnæði er að auki innheimt sorphreinsunar- og/eða sorpförgunargjald af starfseminni.

4. gr.

Framkvæmdaleyfisgjald skv. 1. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis í samræmi við 13.–16. gr. skipulagslaga ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi framkvæmdar að fenginni tillögu skipulagsfulltrúa.

Fjárhæð gjaldsins skal ekki vera hærri en sem nemur kostnaði við undirbúning leyfis og lögbundins eftirlits s.s. umsýslu og málsmeðferð skipulagsfulltrúa, utanaðkomandi sérfræðivinnu, nauðsynlegra umsagna, auglýsinga o.s.frv. Lágmarksgjald skal þó vera 70.000 kr.

Þegar álit Skipulagsstofnunar skv. lögum nr. 106/2000 með síðari breytingum er nauðsynlegt vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þess, hluti af kostnaði við undirbúning leyfis.

Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa vegna útgáfu framkvæmdaleyfis er 12.500 kr./klst.

5. gr.

Gjald fyrir skipulagsvinnu skv. 2. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á skipulagsáætlun vegna leyfisskyldra framkvæmda eða grenndarkynna byggingarleyfisumsókn er tekið gjald sem nemur kostnaði við skipulagsgerðina, umsýslu, kynningu og auglýsingu.

5.1 Aðalskipulagsbreyting skv. 1. mgr. 36. gr. kr.
  Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður 180.000
5.2 Óveruleg breyting á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36. gr.  
  Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður 80.000
5.3 Nýtt deiliskipulag skv. 37.–42. gr.  
  Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður 175.000
5.4 Nýtt deiliskipulag skv. 37.–42. gr. án lýsingar og kynningar skv. 4. mgr. 40. gr.  
  Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður 105.000
5.5 Breyting á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr.  
  Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður 105.000
5.6 Óveruleg breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. með grenndarkynningu  
  Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður 80.000
5.7 Óveruleg breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. án grenndarkynningar  
  Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður 40.000
5.8 Grenndarkynning byggingar- eða framkvæmdaleyfis skv. 44. gr.  
  Umsýslukostnaður 40.000
5.9 Málsmeðferð stakra framkvæmda skv. 1. tl. ákvæða til bráðabirgða  
  Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
  Umsýslukostnaður 40.000

6. gr.

Önnur afgreiðslu- og þjónustugjöld.

Fyrir aðra þjónustu er innifalin er við útgáfu byggingarleyfis, sbr. 2. gr., ber að greiða eftirtalin gjöld:

 

    kr.
6.1 Staðfestingargjald vegna lóðarúthlutunar 95.000
6.2 Lóðarsamningur nýrrar lóðar 50.000
6.3 Lóðarsamningur vegna eldri lóðar eða breytingar á samningi 35.000
6.4 Hver endurskoðun á hönnunargögnum 20.000
6.5 Vottorð um byggingarstig og stöðuúttekt 20.000
6.6 Úttekt vegna leiguhúsnæðis  
  Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa skv. reikningi þó að lágmarki 2 klst. 
6.7 Ástandsskoðun húss  
  Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa skv. reikningi þó að lágmarki 2 klst. 
6.8 Eignaskiptayfirlýsingar, hver umfjöllun pr. eignarhluta 10.000
6.9 Vottorð vegna rekstrarleyfa, án úttektar 12.000
6.10 Vottorð vegna rekstrarleyfa, með úttekt 35.000
6.11 Útsetningar og mælingar  
  Tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa skv. reikningi þó að lágmarki 2 klst. 
6.12 Stofnun lóða í Þjóðskrá Íslands skv. 48. gr. skipulagslaga 18.000
6.13 Stofnun lóða í Þjóðskrá Íslands á grundvelli deiliskipulags 12.000
6.14 Breyting á skráningu í Þjóðskrá Íslands   6.000

7. gr.

Gildissvið.

Gjaldskráin gildir fyrir sveitarfélagið Mýrdalshrepp.

8. gr.

Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda.

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við byggingarvísitölu í janúar 2019, 142,1 stig og breytast þau 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni.

Eldri gjaldskrá vegna þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa fellur úr gildi við gildistöku þessarar gjaldskrár.

Samþykkt í sveitarstjórn Mýrdalshrepps 21. mars 2019.

Vík, 25. mars 2019.

Þorbjörg Gísladóttir sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 8. apríl 2019