Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 164/2019

Nr. 164/2019 22. desember 2019

FJÁRAUKALÖG
fyrir árið 2019.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða

1. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 3. gr. fjárlaga fyrir árið 2019 um fjárheimildir málefna­sviða í A-hluta.

Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar­­framlög Rekstrar­­tilfærslu­ Fjár­magns­ til­færslur Fjárfest­ingar­framlög Heildar­fjár­heimild Rekstrar­tekjur Fram­lag úr ríkis­sjóði
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 91,4       91,4   91,4
02 Dómstólar 20,3       20,3   20,3
03 Æðsta stjórnsýsla -2,9 -7,0     -9,9   -9,9
04 Utanríkismál 1,7       1,7   1,7
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 711,8     -631,8 80,0   80,0
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 2,1 -2,1          
09 Almanna- og réttaröryggi 153,3     269,0 422,3   422,3
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 1.215,5 -34,8     1.180,7   1.180,7
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 124,5 73,5 -40,8 631,1 788,3   788,3
12 Landbúnaður -10,5 10,5          
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 77,0     -77,0      
14 Ferðaþjónusta -3,4     3,4      
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála 1,0     -1,0      
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 55,4   17,5 -72,9      
20 Framhaldsskólastig -32,0 95,0   32,0 95,0   95,0
21 Háskólastig 83,2     -83,2      
23 Sjúkrahúsþjónusta -81,6 368,9   205,0 492,3   492,3
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 10,0 640,4     650,4 147,3 797,7
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta -55,0   -17,8 17,8 -55,0   -55,0
26 Lyf og lækningavörur   270,0     270,0   270,0
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks   2.377,9     2.377,9   2.377,9
28 Málefni aldraðra   5.117,0     5.117,0   5.117,0
29 Fjölskyldumál   1.329,2     1.329,2   1.329,2
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 80,0 7.555,0     7.635,0   7.635,0
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála -91,8 40,1   120,4 68,7   68,7
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar 55,0       55,0   55,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir -3.100,0 -2.000,0     -5.100,0   -5.100,0
Samtals -695,0 15.833,6 -41,1 412,8 15.510,3 147,3 15.657,6

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða og málaflokka

2. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr. fjárlaga fyrir árið 2019 um fjárheimildir málefnasviða og málaflokka í A-hluta, sundurliðaðar eftir ráðuneytum.

 

Rekstrar­grunnur, m.kr. Æðsta stjórn ríkisins For­sætis­ráðu­neyti Mennta‑ og menn.­mála-ráðu­neyti Utan­ríkis­ráðu­neyti Atv.­vega- og nýsköp­unar­ráðu­neyti Dóms­mála­ráðu­neyti Félags­mála-
ráðu­neyti
Heil­brigðis-ráðu­neyti Fjár­mála‑ og efna­hags­ráðu­neyti Sam­göngu- og sveitar­stj.­ráðu­neyti Um­hverf­is‑ og auð­linda­ráðu­neyti Heildar­fjár-heimild Fram­lag úr ríkis­sjóði
01 Alþingi og eftirlits­stofn­anir þess 91,4                     91,4 91,4
01.10 Alþingi 40,0                     40,0 40,0
01.20 Eftirlits­stofn­anir Alþingis 51,4                     51,4 51,4
02 Dóm­stólar             20,3         20,3 20,3
02.20 Héraðs­dómstólar             20,0         20,0 20,0
02.30 Lands­réttur             20,3         20,3 20,3
02.40 Dóm­stóla­sýslan             -20,0         -20,0 -20,0
03 Æðsta stjórn­sýsla   -9,9                   -9,9 -9,9
03.30 For­sætis­ráðuneyti   -9,9                   -9,9 -9,9
04 Utan­ríkis­mál         1,7             1,7 1,7
04.10 Utan­ríkis­þjón­usta og stjórn­sýsla utan­ríkis­mála         1,7             1,7 1,7
05 Skatta-, eigna- og fjár­mála­umsýsla                   80,0   80,0 80,0
05.40 Stjórn­sýsla ríkis­fjármála                   80,0   80,0 80,0
09 Al­manna- og réttar­öryggi             422,3         422,3 422,3
09.10 Lög­gæsla             397,3         397,3 397,3
09.50 Fulln­ustu­mál             25,0         25,0 25,0
10 Rétt. ein­stakl., trúmál og stjórn­sýsla dóms­mála             1.180,7         1.180,7 1.180,7
10.20 Trú­mál             1.072,7         1.072,7 1.072,7
10.40 Stjórn­­sýsla dóms­mála­ráðu­neytis             8,0         8,0 8,0
10.50 Útlend­­inga­mál             100,0         100,0 100,0
11 Sam­göngu- og fjar­skipta­mál                   788,3   788,3 788,3
11.10 Sam­göngur                   790,0   790,0 790,0
11.30 Stjórn­­sýsla sam­göngu­ráðu­neytis                   -1,7   -1,7 -1,7
20 Fram­halds­skóla­­stig     95,0                 95,0 95,0
20.10 Fram­halds­skólar     95,0                 95,0 95,0
23 Sjúkra­hús­þjón­usta               492,3       492,3 492,3
23.10 Sér­hæfð sjúkra­hús­þjónusta               82,3       82,3 82,3
23.30 Erlend sjúkra­hús­þjón­usta               410,0       410,0 410,0
24 Heil­brigðis­þjón­usta utan sjúkra­húsa               650,4       650,4 797,7
24.10 Heilsu­gæsla               -17,5       -17,5 129,8
24.20 Sér­fræði­þjón­usta og hjúkrun               -132,1       -132,1 -132,1
24.30 Sjúkra­þjálfun, iðju­þjálfun og tal­þjálfun               660,0       660,0 660,0
24.40 Sjúkra­flutn­ingar               140,0       140,0 140,0
25 Hjúkr­unar- og endur­hæf­ingar­þjón­usta               -55,0       -55,0 -55,0
25.10 Hjúkr­unar- og dvalar­rými               -55,0       -55,0 -55,0
26 Lyf og lækn­inga­vörur               270,0       270,0 270,0
26.30 Hjálpar­tæki               270,0       270,0 270,0
27 Örorka og mál­efni fatlaðs fólks             2.377,9         2.377,9 2.377,9
27.10 Bætur skv. lögum um almanna­trygg­ingar, örorku­lífeyrir             -1.814,9         -1.814,9 -1.814,9
27.20 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, örorka             3.064,5         3.064,5 3.064,5
27.40 Aðrar örorku­greiðslur (Önnur vel­ferð­ar­mál, lífeyris­trygg.)             1.128,3         1.128,3 1.128,3
28 Mál­efni aldr­aðra             5.117,0         5.117,0 5.117,0
28.10 Bætur skv. lögum um almanna­trygg­ingar, lífeyrir aldr­aðra             4.937,6         4.937,6 4.937,6
28.20 Bætur skv. lögum um félags­lega aðstoð, öldrun             179,4         179,4 179,4
29 Fjöl­skyldu­mál             1.329,2         1.329,2 1.329,2
29.20 Fæði­ngar­orlof             1.120,0         1.120,0 1.120,0
29.40 Annar stuðn­ingur við fjöl­skyldur og börn             209,2         209,2 209,2
30 Vinnu­mark­aður og atvinnu­leysi             7.635,0         7.635,0 7.635,0
30.10 Vinnu­mál og atvinnu­leysi             7.635,0         7.635,0 7.635,0
32 Lýð­heilsa og stjórn­sýsla vel­ferðar­mála             20,0 48,7       68,7 68,7
32.10 Lýð­heilsa, for­varnir og eftirlit               31,7       31,7 31,7
32.30 Stjórn­sýsla heil­brigðis­mála               17,0       17,0 17,0
32.40 Stjórn­sýsla félags­mála             20,0         20,0 20,0
33 Fjár­magns­kostn­aður, ábyrgð­ir og lífeyris­skuld­bind­ingar                 55,0     55,0 55,0
33.30 Líf­eyris­skuld­bind­ingar                 55,0     55,0 55,0
34 Almenn­ur vara­sjóður og sér­tækar fjár­ráðstaf­anir                 ‑5.100,0     -5.100,0 -5.100,0
34.10 Almenn­ur vara­­sjóður                 ‑5.100,0     -5.100,0 -5.100,0
Samtals 91,4 -9,9 95,0 1,7   1.623,3 16.479,1 1.406,4 ‑4.965,0 788,3   15.510,3 15.657,6

  

Ýmis ákvæði

Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir

3. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 5. gr. fjárlaga fyrir árið 2019:

Breyting er gerð á 1. tölulið sem orðast svo:

  1. Að taka lán allt að 52.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, og ráðstafa því í samræmi við ákvæði þessara laga.

 

Ýmis ákvæði

Heimildir

4. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 6. gr. fjárlaga fyrir árið 2019:

Nýir liðir:

5.12 Að koma á fót hlutafélagi í kringum Þjóðarleikvang í Laugardal og leggja félaginu til 5 m.kr. í stofnfé.
5.13 Að ganga til samninga við Spöl ehf. og hluthafa þess um yfirtöku ríkisins á félaginu í tengslum við samningsbundna færslu Hvalfjarðarganga til ríkisins.

Gjört á Bessastöðum, 22. desember 2019.

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Guðlaugur Þór Þórðarson.

SUNDURLIÐUN
(sjá PDF-skjal)


A deild - Útgáfud.: 3. janúar 2020