Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 24/2018

Nr. 24/2018 8. maí 2018

LÖG
um breytingu á raforkulögum og lögum um stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar).

FORSETI ÍSLANDS
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

I. KAFLI

Breyting á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum.

1. gr.

    6. mgr. 9. gr. laganna verður svohljóðandi:

    Flutningsfyrirtækið skal í samráði við raforkufyrirtæki setja almennar reglur um rekstur og stýringu raforkuflutnings sem Orkustofnun samþykkir. Í reglunum skal m.a. kveðið nánar á um þau atriði sem tilgreind eru í 3. og 4. mgr.

2. gr.

    Við 5. mgr. 9. gr. a laganna bætist: og um uppbyggingu flutningskerfis raforku.

3. gr.

    Við 1. málsl. 2. mgr. 9. gr. b laganna bætist: og um uppbyggingu flutnings­kerfis raforku.

4. gr.

    Á eftir orðunum „lagningu raflína“ í 2. mgr. 9. gr. c laganna kemur: og um uppbyggingu flutn­ings­kerfis raforku.

5. gr.

    2. málsl. 10. mgr. 12. gr. a laganna fellur brott.

6. gr.

    Í stað orðsins „samkeppnisráði“ í 2. málsl. 2. mgr. 27. gr. laganna kemur: Samkeppniseftirlitinu.

7. gr.

    Á eftir orðunum „skýrslu um“ í 1. málsl. 2. mgr. 31. gr. laganna kemur: framkvæmd raforku­eftirlits á liðnu ári og.

II. KAFLI

Breyting á lögum um stofnun Landsnets hf., nr. 75/2004, með síðari breytingum.

8. gr.

    3. gr. laganna fellur brott.

9. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört á Bessastöðum, 8. maí 2018.

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.


A deild - Útgáfud.: 14. maí 2018