Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 49/2020

Nr. 49/2020 28. maí 2020

LÖG
um breytingu á lögum um stimpilgjald, nr. 138/2013 (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 3. gr. laganna:

  1. Orðin „og skipa yfir 5 brúttótonnum sem skrásett eru hér á landi“ í 1. málsl. falla brott.
  2. Orðin „eða skipa yfir 5 brúttótonnum“ í 2. málsl. falla brott.

 

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:

  1. 3. mgr. fellur brott.
  2. Orðin „eða skipi yfir 5 brúttótonnum“ í 4. og 5. mgr. falla brott.

 

3. gr.

    Í stað orðanna „eða skip er selt“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: er seld.

 

4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 2020.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.


A deild - Útgáfud.: 4. júní 2020