Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 127/2021

Nr. 127/2021 22. desember 2021

FJÁRAUKALÖG
fyrir árið 2021, sbr. lög nr. 78/2021.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða og málaflokka

1. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 3. gr. fjárlaga fyrir árið 2021 um fjárheimildir málefnasviða í A-hluta.

Rekstrar­grunnur, m.kr. Rekstrar­framlög  Rekstrar­tilfærslur  Fjár­magns­tilfærslur  Fjárfest­ingar­framlög  Gjöld Tekjur Greiðsla
02 Dómstólar  -6,5      6,5      
03 Æðsta stjórnsýsla  36,0       36,0   36,0
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla  361,6     -50,0 311,6  -174,9 136,7
06 Hagskýrslu­gerð og grunnskrár  -47,3     20,0 -27,3   -27,3
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar  -5,5 1.391,5     1.386,0   1.386,0
08 Sveitarfélög og byggðamál  17,8 29,8     47,6   47,6
09 Almanna- og réttaröryggi  1.421,9     -82,8 1.339,1 7,0 1.346,1
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála  48,6 40,0   10,3 98,9   98,9
11 Samgöngu- og fjarskipta­mál  -103,1 110,8 -294,0 294,0 7,7   7,7
12 Landbúnaður  41,5     14,4 55,9   55,9
13 Sjávarútvegur og fiskeldi  -42,0     12,0 -30,0   -30,0
14 Ferðaþjónusta  -13,0     13,0      
15 Orkumál  -25,0       -25,0   -25,0
16 Markaðs­eftirlit, neytenda­mál og stj.sýsla atv.mála  -7,4     -3,0 -10,4 12,9 2,5
17 Umhverfis­mál  68,0 -80,0   37,0 25,0   25,0
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál  -9,5 150,0   9,5 150,0 100,0 250,0
19 Fjölmiðlun  -11,0     11,0      
20 Framhaldsskólastig  -155,5     155,5      
21 Háskólastig  -90,0 -100,0   190,0      
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála  25,1 5,4   4,0 34,5   34,5
23 Sjúkrahús­þjónusta  6.855,9 710,0   366,1 7.932,0   7.932,0
24 Heilbrigðis­þjónusta utan sjúkrahúsa  4.324,2 1.729,3   580,0 6.633,5   6.633,5
25 Hjúkrunar- og endur­hæfingar­þjónusta  2.059,4       2.059,4   2.059,4
26 Lyf og lækningavörur  -119,0 3.010,7     2.891,7   2.891,7
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks   1.200,0     1.200,0   1.200,0
28 Málefni aldraðra  0,5 -0,5          
29 Fjölskyldu­mál  -16,5 956,5     940,0   940,0
30 Vinnu­markaður og atvinnuleysi  658,1 7.100,0   39,5 7.797,6 -720,0 7.077,6
31 Húsnæðis­stuðningur  22,4 137,0     159,4   159,4
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála  2.228,4 7,5   243,1 2.479,0 -17,9 2.461,1
33 Fjármagns­kostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi  8.553,0       8.553,0   1.700,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir       3.973,4 3.973,4   3.973,4
35 Alþjóðleg þróunar­samvinna   250,0     250,0   250,0
Samtals  26.071,1 16.648,0 -294,0 5.843,5 48.268,6 -792,9 40.622,7

 

A-hluti

Fjárheimildir málefnasviða og málaflokka

2. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr. fjárlaga fyrir árið 2021 um fjárheimildir málefnasviða og málaflokka í A-hluta, sundurliðaðar eftir ráðuneytum.

 

Rekstrar­grunnur, m.kr. For­sætis­ráðu­neyti Mennta- og menn.m.-ráðu­neyti Utan­ríkis­ráðu­neyti Atvinnu­vega og nýsk.-ráðuneyti Dóms­mála­ráðu­neyti Félags­mála­ráðu­neyti Heil­brigðis­ráðu­neyti Fjár­mála- og efna­hags­ráðuneyti Sam­göngu- og sveitar­stj.-ráðu­neyti Umhv.- og auð­linda­ráðu­neyti Vaxta­gjöld Heildar­fjár­heimild Fram­lag úr ríkis­sjóði
02 Dómstólar          0,0             0,0 0,0
02.10 Hæstiréttur          0,0             0,0 0,0
02.20 Héraðs­dómstólar          10,0             10,0 10,0
02.40 Dóm­stóla­sýslan          -10,0             -10,0 -10,0  
03 Æðsta stjórn­sýsla  36,0                     36,0 36,0
03.30 Forsætis­ráðu­neyti  36,0                     36,0 36,0
05 Skatta-, eigna- og fjármála­umsýsla                311,6       311,6 136,7
05.20 Eigna­umsýsla ríkisins                12,9       12,9 -162,0
05.30 Fjármála­umsýsla ríkisins                82,9       82,9 82,9
05.40 Stjórn­sýsla ríkis­fjármála                215,8       215,8 215,8
06 Hag­skýrslu­gerð og grunn­skrár                  -27,3     -27,3 -27,3
06.10 Hag­skýrslu­gerð, grunnskrár og upplýs­inga­mál                  -27,3     -27,3 -27,3
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekk­ingar­greinar        1.386,0               1.386,0 1.386,0
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekk­ingar­greinar        1.386,0               1.386,0 1.386,0
08 Sveitar­félög og byggða­mál                  47,6     47,6 47,6
08.20 Byggða­mál                  47,6     47,6 47,6
09 Almanna- og réttaröryggi          1.339,1             1.339,1 1.346,1
09.10 Löggæsla          1.107,8             1.107,8 1.114,8
09.20 Landhelgi          196,6             196,6 196,6
09.50 Fulln­ustu­mál          34,7             34,7 34,7
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála          98,9             98,9 98,9
10.30 Sýslu­menn          0,0             0,0 0,0
10.40 Stjórn­sýsla dómsmála­ráðuneytis          62,0             62,0 62,0
10.50 Útlend­inga­mál          36,9             36,9 36,9
11 Sam­göngu- og fjarskipta­mál                  7,7     7,7 7,7
11.10 Samgöngur                  0,0     0,0 0,0
11.20 Fjarskipti                 -14,3     -14,3 -14,3
11.30 Stjórn­sýsla samgöngu­ráðuneytis                 22,0     22,0 22,0
12 Land­búnaður        55,9               55,9 55,9
12.10 Stjórnun landbún­aðar­mála        30,0               30,0 30,0
12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbún­aðar­málum        25,9               25,9 25,9
13 Sjávar­útvegur og fiskeldi        -30,0               -30,0 -30,0
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis        0,0               0,0 0,0
13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi        -30,0               -30,0 -30,0
14 Ferða­þjónusta        0,0               0,0 0,0
14.10 Ferða­þjónusta        0,0               0,0 0,0
15 Orkumál        -25,0               -25,0 -25,0
15.10 Stjórnun og þróun orkumála        -25,0               -25,0 -25,0
16 Mark­aðs­eftirlit, neyt­enda­mál og stj.sýsla atv.mála        -10,4               -10,4 2,5
16.10 Mark­aðs­eftirlit og neyt­endamál        -32,5               -32,5 -19,6
16.20 Stjórnsýsla atvinnu­mála og nýsköpunar        22,1               22,1 22,1
17 Umhverfis­mál                    25,0   25,0 25,0
17.10 Náttúru­vernd, skógrækt og land­græðsla                    0,0   0,0 0,0
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands                    0,0   0,0 0,0
17.50 Stjórnsýsla umhverfis­mála                    25,0   25,0 25,0
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðs­mál    150,0                   150,0 250,0
18.10 Safna­mál    0,0                   0,0 0,0
18.20 Menn­ingar­stofnanir    -55,0                   -55,0 45,0
18.30 Menn­ingar­sjóðir    105,0                   105,0 105,0
18.40 Íþrótta- og æskulýðs­mál   100,0                   100,0 100,0
19 Fjölmiðlun    0,0                   0,0 0,0
19.10 Fjölmiðlun    0,0                   0,0 0,0
20 Fram­halds­skóla­stig    0,0                   0,0 0,0
20.10 Fram­halds­skólar    0,0                   0,0 0,0
21 Háskóla­stig    0,0                   0,0 0,0
21.10 Háskólar og rannsókna­starfsemi    0,0                   0,0 0,0
22 Önnur skólastig og stjórn­sýsla mennta- og menn.mála    34,5                   34,5 34,5
22.20 Framhalds­fræðsla og menntun óflokkuð á skólastig    0,0                   0,0 0,0
22.30 Stjórn­sýsla mennta- og menningar­mála   34,5                   34,5 34,5
23 Sjúkra­hús­þjónusta              7.932,0         7.932,0 7.932,0
23.10 Sérhæfð sjúkrahús­þjónusta              6.818,3         6.818,3 6.818,3
23.20 Almenn sjúkrahús­þjónusta              503,7         503,7 503,7
23.30 Erlend sjúkrahús­þjónusta              610,0         610,0 610,0
24 Heil­brigðis­þjónusta utan sjúkrahúsa              6.633,5         6.633,5 6.633,5
24.10 Heilsu­gæsla              790,5         790,5 790,5
24.20 Sérfræði­þjónusta og hjúkrun              4.824,0         4.824,0 4.824,0
24.30 Sjúkra­þjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun              913,0         913,0 913,0
24.40 Sjúkra­flutningar              106,0         106,0 106,0
25 Hjúkrunar- og endur­hæfingar­þjónusta              2.059,4         2.059,4 2.059,4
25.10 Hjúkrunar- og dvalar­rými              2.059,4         2.059,4 2.059,4
26 Lyf og lækninga­vörur              2.891,7         2.891,7 2.891,7
26.10 Lyf              2.548,7         2.548,7 2.548,7
26.30 Hjálpar­tæki              343,0         343,0 343,0
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks            1.200,0           1.200,0 1.200,0
27.10 Bætur skv. lögum um almanna­tryggingar, örorkulífeyrir           -1.600,0           -1.600,0 -1.600,0
27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka            1.600,0           1.600,0 1.600,0
27.40 Aðrar örorkugreiðslur (Önnur velferðarmál, lífeyristrygg.)           1.200,0           1.200,0 1.200,0
28 Málefni aldraðra            0,0           0,0 0,0
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, óta.            0,0           0,0 0,0
29 Fjöl­skyldu­mál            940,0           940,0 940,0
29.20 Fæð­ingar­orlof            940,0           940,0 940,0
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn            0,0           0,0 0,0
30 Vinnu­markaður og atvinnu­leysi           7.797,6           7.797,6 7.077,6
30.10 Vinnu­mál og atvinnuleysi            7.842,1           7.842,1 7.122,1
30.20 Vinnu­markaður            -44,5           -44,5 -44,5
31 Húsnæðis­stuðn­ingur           159,4           159,4 159,4
31.10 Húsnæðis­stuðn­ingur            159,4           159,4 159,4
32 Lýðheilsa og stjórn­sýsla velferðar­mála           136,5 2.342,5         2.479,0 2.461,1
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit             2.422,5         2.422,5 2.422,5
32.30 Stjórnsýsla heilbrigðis­mála              -80,0         -80,0 -80,0
32.40 Stjórnsýsla félagsmála            136,5           136,5 118,6
33 Fjár­magns­kostn­aður, ábyrgðir og lífeyris­skuld­bindi                     8.553,0 8.553,0 1.700,0
33.10 Fjár­magns­kostnaður                     8.553,0 8.553,0 1.700,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir               3.973,4       3.973,4 3.973,4
34.20 Sér­tækar fjár­ráðstafanir                3.973,4       3.973,4 3.973,4
35 Alþjóð­leg þróunar­samvinna      250,0                 250,0 250,0
35.10 Þróunar­samvinna      250,0                 250,0 250,0
Samtals  36,0 184,5 250,0 1.376,5 1.438,0 10.233,5 21.859,1 4.285,0 28,0 25,0 8.553,0 48.268,6 40.622,7

 

Ýmis ákvæði

Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir

3. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 5. gr. fjárlaga fyrir árið 2021:

Breyting er gerð á 1. tölul. sem orðast svo:

  1. Að taka lán allt að 270.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, og ráðstafa því í samræmi við ákvæði þessara laga.

Breyting er gerð á 4. tölul. sem orðast svo:

  1. Að taka lán allt að 120.000 m.kr., eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til viðbótar lántöku samkvæmt lið 1, til að mynda í því skyni að efla gjaldeyrisforða, endurfjármagna eldri lán eða til að mæta fjárþörf ríkissjóðs vegna rekstrar eða fjárfestinga, verði það talið hagkvæmt. Heimilt er að endurlána Seðlabanka Íslands lán sem tekin eru til að styrkja gjaldeyrisforðann.

 

Ýmis ákvæði

Heimildir

4. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 6. gr. fjárlaga fyrir árið 2021:

Nýir liðir:

4.27 Að kaupa fasteignina Hagatorg 1 í Reykjavík undir starfsemi Háskóla Íslands.
4.28 Að kaupa jörðina Mið-Fossa í Borgarbyggð undir starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands.
7.26 Að þiggja að gjöf listaverk í eigu Íslandsbanka sem varðveitt verða af Listasafni Íslands.
7.27  Að auka hlut Íslands í Alþjóðabankanum vegna Alþjóðlega endurreisnar- og þróunarbankans (IBRD) fyrir allt að 1.114.064 Bandaríkjadali í samræmi við ákvörðun stjórnar stofnunarinnar um aukin stofnfjárframlög aðildarríkja.
7.28 Að auka hlut Íslands í Alþjóðabankanum vegna almennrar og sérstakrar hlutafjáraukningar Alþjóðalánastofnunarinnar (IFC) fyrir allt að 574.750 Bandaríkjadali í samræmi við ákvörðun stjórnar stofnunarinnar um aukin stofnfjárframlög aðildarríkja.
7.29 Að auka hlut Íslands í Alþjóðabankanum vegna 19. endurfjármögnunar Alþjóðaframfarastofnunarinnar (IDA19) fyrir 489.090 m.kr. í samræmi við ákvörðun stjórnar stofnunarinnar um aukin stofnfjárframlög aðildarríkja vegna endurfjármögnunar.

 

Gjört í Reykjavík, 22. desember 2021.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

 

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


A deild - Útgáfud.: 22. desember 2021