Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 23/2023

Nr. 23/2023 9. janúar 2023

GJALDSKRÁ
fyrir byggingarleyfis-/heimildar-, framkvæmda-, skipulags- og þjónustugjöld í Strandabyggð.

1. gr.

Almenn ákvæði.

1.1 Við útgáfu byggingarleyfis/heimildar, framkvæmdaleyfis eða vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og byggingarfulltrúi veitir, skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um.
1.2 Tekjum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá þessari skal varið til að standa undir hluta kostnaðar sveitarfélagsins vegna þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa við lóðarhafa og byggingar­aðila.

 

2. gr.

Byggingarleyfis-/heimildargjöld.

Gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta. Þá er innifalið í gjaldinu byggingarleyfisgjald, gjald vegna útmælingar og hæðarsetningar, byggingareftirlits, lögbundinna úttekta, fokheldisvottorðs og vottorðs vegna lokaúttektar. Fyrir byggingarleyfi skv. 9. gr., sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010, skal greiða gjöld sem hér segir:

2.1 Íbúðarhúsnæði: Kr.
  Einbýlishús 198.992
  Parhús, tvíbýlishús eða raðhús á einni hæð 167.570
  Raðhús á fleiri en einni hæð eða fjölbýlishús með þremur íbúðum 142.702
  Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri 120.936
  Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri 102.487
2.2 Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir:  
  Atvinnu- og þjónustuhúsnæði, stofnanir, einnig sama húsnæði með íbúðum,  
  gólfflötur allt að 500 m² 198.992
  Atvinnu- og þjónustuhúsnæði, stofnanir, einnig sama húsnæði með íbúðum,  
  gólfflötur stærri en 500 m² 242.890
2.3 Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar:  
  Frístundahús stærri en 50 m² 198.992
  Smáhýsi frá 15 m² að 25 m² (aukahús við frístunda- og íbúðarhús)   49.748
  Frístundahús 25-50 m²   99.485
  Sólstofur, bílageymslur og viðbyggingar að 20 m²   49.748
  Sólstofur, bílageymslur og viðbyggingar 20-100 m²   99.496
  Viðbyggingar stærri en 100 m² bera sömu gjöld og nýbyggingar  
  Vélageymslur/korngeymslur allt að 300 m² 112.259
  Fjárhús, fjós og hesthús eða sambærileg hús allt að 300 m²,  
  ef stærra en 300 m², gildir það sama og atvinnuhúsnæði 112.259
  Gróðurhús allt að 300 m² (ef stærra en 300 m², gildir það sama  
  og atvinnuhúsnæði) 112.259
  Gjald vegna húsa s.s. sumarhúsa sem flutt eru inn á svæði Strandabyggðar  
  fullbúin og sett á undirstöður   99.496

 

3. gr.

Þjónustugjöld.

3.1 Vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og byggingarfulltrúi veitir skal greiða gjöld sem hér segir:
      Kr.
  3.1.1 Afgreiðslugjald 13.659
  3.1.2 Endurskoðun aðaluppdrátta 17.132
  3.1.3 Breytt notkun á mannvirkjum 68.053
  3.1.4 Áfangaúttekt/stöðuúttekt, skýrsla 44.140
  3.1.5 Úttekt vegna meistaraskipta eða byggingastjóraskipta 44.140
  3.1.6 Úttekt vegna rekstrarleyfis 44.140
  3.1.7 Húsaleiguúttektir á íbúðar- eða atvinnuhúsnæði 44.140
  3.1.8 Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga 1-5 fastanúmer í húsi 44.140
  3.1.9 Viðbót vegna eignaskiptayfirlýsingar, hvert fastanúmer > 5   5.685
  3.1.10 Tímabundin stöðuleyfi 26.428
  3.1.11 Staðfestingargjald vegna lóðaúthlutunar, óendurkræft 34.563
  3.1.12 Breyting og gerð á nýjum lóðarsamningi 49.073
  3.1.13 Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs 28.059
  3.1.14 Aukaúttekt 15.561
  3.1.15 Aukamæling á útsetningu húss 76.303
  3.1.16 GPS mæling/lóðauppdráttur (4-6 punktar) 67.328
  3.1.17 Stofnun lóðar 44.614
  3.1.18 Niðurrif mannvirkja 13.659
  Útprentun á gögnum, teikningum eða öðrum tilheyrandi skjölum fer eftir gjaldskrá skrifstofu Strandabyggðar. Þinglýsingarkostnaður vegna stofnskjala og lóðarleigusamninga bætist við innheimtu ef um slíkt er að ræða.

 

4. gr.

Framkvæmdaleyfisgjald og gjald fyrir skipulagsvinnu.

4.1 Fyrir framkvæmdaleyfi og skipulagsvinnu ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi fram­kvæmdar sem hér segir: Að meginreglu skal sá sem óskar eftir nýju deiliskipulagi eða breytingu á gildandi aðal- eða deiliskipulagi greiða þann kostnað sem verkið hefur í för með sér. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna nýrra uppdrátta, breytinga á upp­dráttum, auglýsinga og kynninga vegna málsins.
4.2 Umhverfis- og skipulagsnefnd getur ákveðið að falla frá gjaldtöku ef skipulagsvinna á vegum er yfirstandandi eða fyrirhuguð á svæðinu eða skipulagsáætlun þarfnast breytinga af öðrum ástæðum, enda hafi það ekki í för með sér viðbótarkostnað fyrir sveitarfélagið.
4.3 Ef kostnaður vegna vinnu skipulagsfulltrúa eða aðkeyptrar vinnu er verulega umfram viðmið­­unargjald vegna umfangs verksins er heimilt að leggja á til viðbótartímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa sem er 13.615 kr./klst. eða gjald skv. reikningi.
  Kostnaður vegna skipulagsvinnu:  
4.4 Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga:  
  Afgreiðslugjald, greitt við móttöku umsóknar um framkvæmdaleyfi Kr.
  eða skipulagsbreytingu   13.615
  Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr. skipulagslaga,  
  skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald pr. klst.   13.615
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. 403.961
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. 269.311
4.5 Kostnaður vegna nýs deiliskipulags:  
  Afgreiðslugjald   13.615
  Nýtt deiliskipulag, sbr. 38. gr. skipulagslaga,  
  skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald pr. klst.   13.615
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. 179.537
4.6 Kostnaður vegna verulegra breytinga á deiliskipulagi:  
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.  
  skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald pr. klst.   13.615
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr. 179.537
4.7 Kostnaður vegna óverulegra breytinga á deiliskipulagi:  
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.,  
  skv. útlögðum kostnaði viðmiðunargjald pr. klst.   13.615
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr. 179.537
4.8 Kostnaður vegna grenndarkynningar:  
  Grenndarkynning   59.835
  Grenndarkynning, minniháttar   25.952
  Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis.  
4.9 Skipulags- og byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta við útgáfu framkvæmdaleyfis og leggur á gjöld vegna þeirra við útgáfu leyfisins.  
4.10 Framkvæmdaleyfisgjald skal ekki vera hærra en sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við undirbúning leyfisins og eftirlit sem skylt er að framkvæma.  
4.11 Vegna aðkeyptrar vinnu við framkvæmdaleyfi sem nauðsynleg er vegna útgáfu þess skal inn­heimta sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.  
4.12 Þegar úrskurður um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 er nauðsynlegur vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þeirrar vinnu hluti af útlögðum kostnaði þess við útgáfu framkvæmdaleyfisins.  
4.13 Fyrir framkvæmdaleyfi skal greiða gjöld sem hér segir:  
  Afgreiðslugjald   13.615
  Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á  
  umhverfisáhrifum nr. 106/2000, skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald pr. klst.   13.615
  Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir, skv. útlögðum kostnaði,  
  viðmiðunargjald, pr. klst.   13.615
  Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi   13.615
  Umsýsla og yfirferð gagna   13.615
  Afgreiðslugjald vegna sérhverrar úttektar   20.948
  Áfangaúttekt   54.012

 

5. gr.

Gjalddagi, lögveð.

5.1 Gjalddagi afgreiðslugjalda er við afgreiðslu umsókna.
5.2 Gjalddagi leyfisgjalda er við útgáfu leyfis.
5.3 Gjalddagi þjónustugjalda er við afhendingu gagna eða veitingu leyfis.
5.4 Afgreiðslugjöld eru ekki endurkræf þótt umsókn sé synjað, byggingarleyfi falli úr gildi eða umsókn sé dregin til baka. Leyfis- og þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru ekki endur­kræf þótt ekki verði af framkvæmd. Þó skulu áætluð þjónustugjöld endurgreidd verði ekki af framkvæmdum á gildistíma byggingarleyfis.
5.5 Heimilt er að gera skriflegan samning um greiðslur. Byggingar- og framkvæmda­leyfis­gjöldum fylgir lögveð í viðkomandi fasteign og gjaldfallin gjöld má innheimta með fjárnámi.

 

6. gr.

Verðlagsbreytingar.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í desember 2022 sem er 110,6 stig og grunnur 2021 og breytist 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni.

 

7. gr.

Gildistaka o.fl.

Gjaldskrá þessi sem er samþykkt í sveitarstjórn Strandabyggðar þann 11. október 2022 er sett með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Gjaldskráin öðlast þegar gildi, jafnframt fellur brott gjaldskrá sama efnis, nr. 134/2022.

 

Strandabyggð, 9. janúar 2023.

 

Þorgeir Pálsson sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 23. janúar 2023