Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 246/2023

Nr. 246/2023 10. janúar 2023

GJALDSKRÁ
fyrir byggingarleyfis-, byggingarheimildar-, framkvæmda-, skipulags- og þjónustugjöld í Dalabyggð.

1. gr.

Almenn ákvæði.

1.1 Við útgáfu byggingarleyfis, byggingarheimildar, framkvæmdaleyfis eða vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og byggingarfulltrúi veitir, skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um.
1.2 Tekjum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá þessari skal varið til að standa undir hluta kostnaðar sveitarfélagsins vegna þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa við lóðarhafa og byggingar­aðila.

 

2. gr.

Byggingarleyfis-/byggingarheimildargjald.

Fyrir byggingarleyfi/-heimild.

2.1 Íbúðarhúsnæði:
  Neðangreind gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta. Þá er innifalið í gjaldinu byggingar­leyfis/-heimildargjald, gjald vegna útmælingar og hæðarsetningar, byggingareftirlits, lög­bund­­inna úttekta, fokheldisvottorðs og vottorðs vegna lokaúttektar.
  Einbýlishús kr. 200.922
  Parhús, tvíbýlishús eða raðhús á einni hæð kr. 169.199 pr. íbúð
  Raðhús á fleiri en einni hæð eða fjölbýlishús með þremur íbúðum kr. 144.089 pr. íbúð
  Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri kr. 122.109 pr. íbúð
  Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri kr. 103.484 pr. íbúð
2.2 Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir:
  Gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta. Þá er innifalið byggingarleyfis-/byggingar­heimildargjald, gjald vegna útmælingar og hæðarsetningar, byggingareftirlits, lögbundinna úttekta, fokheldis­vottorðs og vottorðs vegna lokaúttektar.
  Atvinnu- og þjónustuhúsnæði, stofnanir, einnig sama húsnæði með íbúðum, gólfflötur allt að 500 m² kr. 200.922
  Atvinnu- og þjónustuhúsnæði, stofnanir, einnig sama húsnæði með íbúðum, gólfflötur stærri en 500 m² kr. 271.245
2.3 Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar:
  Gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta. Þá er innifalið byggingarleyfis-/byggingar­heimildargjald, gjald vegna útmælingar og hæðarsetningar, byggingareftirlits, lögbundinna úttekta, fokheldis­vottorðs og vottorðs vegna lokaúttektar.
  Frístundahús stærri en 50 m² kr. 200.922
  Smáhýsi allt að 10 m² (aukahús við frístunda- og íbúðarhús) kr.   15.107
  Smáhýsi frá 10 m² að 25 m² (aukahús við frístunda- og íbúðarhús) kr.   50.231
  Frístundahús 25-50 m² kr. 100.461
  Sólstofur, bílgeymslur fyrir mest 2 bíla og    
  viðbyggingar allt að 20 m² kr.   50.231
  Sólstofur, bílageymslur og viðbyggingar 20-100 m² kr. 100.461
  Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru minni en 100 m² kr. 100.461
  Byggingarleyfisgjöld af viðbyggingum sem eru stærri en 100 m² skulu vera þau sömu og bygg­ingar­leyfisgjöld af því húsnæði sem byggt er við.    
  Vélageymslur/korngeymslur allt að 300 m² (ef stærra en 300 m², gildir sama gjald og um væri að ræða atvinnuhúsnæði) kr. 113.347
  Fjárhús, fjós og hesthús og/eða sambærileg hús allt að 300 m² (ef stærra en 300 m², gildir sama gjald og um væri að ræða atvinnuhúsnæði) kr. 113.347
  Gróðurhús allt að 300 m² (ef stærra en 300 m², gildir sama gjald og um væri að ræða atvinnuhúsnæði) kr. 113.347
  Gjald vegna húsa s.s. sumarhúsa sem flutt eru inn á svæði Dalabyggðar fullbúin og sett á tilbúnar undirstöður kr. 100.461

 

3. gr.

Þjónustugjöld.

3.1 Vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og byggingarfulltrúi veitir skal greiða gjöld sem hér segir.
  3.1.1 Afgreiðslugjald kr. 13.748
  3.1.2 Endurskoðun aðaluppdrátta kr. 17.298
  3.1.3 Breytt notkun á mannvirkjum kr. 67.981
  3.1.4 Áfangaúttekt/stöðuúttekt, skýrsla kr. 44.566
  3.1.5 Úttekt vegna meistaraskipta kr. 44.566
  3.1.6 Úttekt vegna byggingarstjóraskipta kr. 44.566
  3.1.7 Úttekt vegna rekstrarleyfis kr. 44.566
  3.1.8 Húsaleiguúttektir á íbúðarhúsnæði kr. 44.566
  3.1.9 Húsaleiguúttektir á atvinnuhúsnæði kr. 44.566
  3.1.10 Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, 1-5 fastanúmer í húsi kr. 41.861
  3.1.11 Viðbót vegna eignaskiptayfirlýsingar, hvert fnr. > 5 kr.   5.740
  3.1.12 Tímabundin stöðuleyfi kr. 27.193
  3.1.13 Staðfestingargjald vegna lóðarúthlutunar, óendurkræft kr. 34.897
  3.1.14 Breyting og gerð á nýjum lóðarleigusamningi kr. 49.550
  3.1.15 Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs kr. 27.193
  3.1.16 Aukaúttekt kr. 15.712
  3.1.17 Aukamæling á útsetningu húss kr. 77.045
  3.1.18 GPS mæling/lóðaruppdráttur (4-6 punktar) kr. 67.981
  3.1.19 Stofnun lóðar kr. 44.566
  3.1.20 Niðurrif mannvirkja kr. 13.748

 

Útprentun á gögnum, teikningum eða öðrum tilheyrandi skjölum (svart/hvítt):

A-4 = kr.        61
A-3 = kr.      130
A-2 = kr.      453
A-1 = kr.      754

Útprentun á deiliskipulagsuppdráttum o.fl. í lit:

A-4 = kr.      227
A-3 = kr.      379
A-2 = kr.      754
A-1 = kr.   1.511

 

4. gr.

Framkvæmdaleyfisgjald og gjald fyrir skipulagsvinnu.

4.1 Fyrir framkvæmdaleyfi og skipulagsvinnu ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi fram­kvæmdar sem hér segir:
  Að meginreglu skal sá sem óskar eftir nýju deiliskipulagi eða breytingu á gildandi aðal- eða deiliskipulagi greiða þann kostnað sem verkið hefur í för með sér.
  Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna nýrra uppdrátta, breytinga á uppdráttum, auglýs­inga og kynninga vegna málsins.
4.2 Umhverfis- og skipulagsnefnd getur ákveðið að falla frá gjaldtöku ef skipulagsvinna á vegum er yfirstandandi eða fyrirhuguð á svæðinu eða skipulagsáætlun þarfnast breytinga af öðrum ástæð­um, enda hafi það ekki í för með sér viðbótarkostnað fyrir sveitarfélagið.
4.3 Ef kostnaður vegna vinnu skipulagsfulltrúa eða aðkeyptrar vinnu er verulega umfram viðmið­unargjald vegna umfangs verksins er heimilt að leggja á til viðbótar tímagjald skipulags- og byggingarfulltrúa sem er 12.495 kr./klst. eða gjald skv. reikningi.
  Kostnaður vegna skipulagsvinnu, sbr. tilvísun til ákvæða skipulagslaga nr. 123/2010.
4.4 Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga:
  Afgreiðslugjald   kr.   13.597
  Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr., skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   13.597
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr.   kr. 407.886
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr.   kr. 272.887
4.5 Kostnaður vegna nýs deiliskipulags:  
  Afgreiðslugjald   kr.   13.748
  Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr., skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   13.597
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr.   kr. 181.283
4.6 Kostnaður vegna verulegra breytinga á deiliskipulagi:  
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr., skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst.   13.597
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna verulegra breytinga, sbr. 1. mgr. 43. gr.   kr. 181.283
4.7 Kostnaður vegna óverulegra breytinga á deiliskipulagi:  
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr., skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst   13.597
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna óverulegra breytinga, sbr. 2. mgr. 43. gr.   kr.   60.416
4.8 Kostnaður vegna grenndarkynningar:  
  Grenndarkynning   kr.   60.416
  Grenndarkynning, minniháttar   kr.   26.437
  Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis.
4.9 Skipulags- og byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta við útgáfu framkvæmdaleyfis og leggur á gjöld vegna þeirra við útgáfu leyfisins.
4.10 Framkvæmdaleyfisgjald skal ekki vera hærra en sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við undirbúning leyfisins og eftirlit sem skylt er að framkvæma.
4.11 Vegna aðkeyptrar vinnu við framkvæmdaleyfi sem nauðsynleg er vegna útgáfu þess skal innheimta sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.
4.12 Þegar úrskurður um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 er nauðsynlegur vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þeirrar vinnu hluti af útlögðum kostnaði þess við útgáfu framkvæmdaleyfisins.
4.13 Fyrir framkvæmdaleyfi skal greiða gjöld sem hér segir:
  Afgreiðslugjald   kr. 13.748
  Framkvæmdaleyfi - framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst. 13.597
  Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir, skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   kr./klst. 13.597
  Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi   kr. 13.748
  Umsýsla og yfirferð gagna   kr. 19.143
  Afgreiðslugjald vegna sérhverrar úttektar   kr. 13.748
  Áfangaúttekt   kr. 49.361

 

5. gr.

Gjalddagi, lögveð.

5.1 Gjalddagi afgreiðslugjalda er við afgreiðslu umsókna.
5.2 Gjalddagi leyfisgjalda er við útgáfu leyfis.
5.3 Gjalddagi þjónustugjalda er við afhendingu gagna eða veitingu leyfis.
5.4 Afgreiðslugjöld eru ekki endurkræf þótt umsókn sé synjað, byggingarleyfi/-heimild falli úr gildi eða umsókn sé dregin til baka. Leyfis- og þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru ekki endurkræf þótt ekki verði af framkvæmd. Þó skulu áætluð þjónustugjöld endurgreidd verði ekki af framkvæmdum á gildistíma byggingarleyfis/-heimildar.
5.5 Heimilt er að gera skriflegan samning um greiðslur. Byggingar- og framkvæmda­leyfis­gjöldum fylgir lögveð í viðkomandi fasteign og gjaldfallin gjöld má innheimta með fjárnámi.

 

6. gr.

Verðlagsbreytingar.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í desember 2022 sem er 176,0 stig og breytist 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni.

 

7. gr.

Gildistaka o.fl.

7.1 Gjaldskrá þessi, sem er samþykkt í sveitarstjórn Dalabyggðar 15. desember 2022 er sett með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og öðlast þegar gildi.
7.2 Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá nr. 15/2022 fyrir byggingarleyfis-, byggingar­heimildar‑, framkvæmda-, skipulags- og þjónustugjöld í Dalabyggð.

 

Dalabyggð, 10. janúar 2023.

 

Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 10. mars 2023