Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 870/2021

Nr. 870/2021 8. júlí 2021

GJALDSKRÁ
fyrir norræna umhverfismerkið, Svaninn.

1. gr.

Gildissvið.

Umhverfisstofnun er heimilt að innheimta gjald vegna notkunar á norræna umhverfismerkinu Svaninum skv. reglugerð um umhverfismerki nr. 160/2017.

 

2. gr.

Umsóknargjald og endurnýjunargjald.

Umhverfisstofnun innheimtir umsóknargjald og endurnýjunargjald fyrir leyfi til notkunar á norræna umhverfismerkinu Svaninum skv. 22. gr. reglugerðar nr. 160/2017. Gjaldið er eftirfarandi:

  a)  Fyrir lítil fyrirtæki 165.000 kr. Gjaldið gildir fyrir fyrirtæki með færri en 10 starfs­menn/ársverk og heildarveltu undir 200 m. kr.
  b)  Fyrir önnur fyrirtæki en skv. a-lið 330.000 kr.
 

c)

 Fyrir endurnýjun 165.000 kr. en þó 82.500 kr. fyrir lítil fyrirtæki skv. a-lið hafi fyrirtækið sótt um endurnýjun leyfis vegna nýrra viðmiða áður en leyfi þess rennur út. Við endurnýjun leyfis vegna nýrra viðmiða í öðrum tilvikum skal greiða gjald samkvæmt a- eða b-lið. Umsóknar- og endurnýjunargjald greiðist eftir að umsókn hefur verið lögð inn, sbr. 11. gr. reglugerðar nr. 160/2017. Heimilt er að innheimta viðbótargjald vegna kostnaðar við nauðsynlegar prófanir og sannprófanir, sbr. 22. gr. reglugerðar nr. 160/2017. Kostnaður vegna nauðsynlegra úttekta sem fram fara á öðrum Norðurlöndum er gjaldfrjáls en innheimt er vegna slíkra úttekta sem fara fram utan Norðurlandanna.

 

d)

 Fyrir hús og endurbætur á húsnæði 425.000 kr. Að auki er greitt 680 kr. fyrir hvern fermetra hússins. Innifalið í gjaldinu er ein úttektarheimsókn. Greitt er sérstaklega fyrir aðrar úttektir, 76.000 kr. fyrir hverja úttektarheimsókn. Fyrirtæki sem hlotið hefur leyfi miðað við  núgild­andi útgáfu viðmiðunarreglna fyrir viðkomandi vöruflokk (hús eða endurbætur) greiðir aðeins umsóknargjald fyrir fyrsta verkefnið í viðmiðaflokknum en þar eftir aðeins fermetragjald.

Skrásetning leyfis hér á landi fyrir vörur eða þjónustu sem fengið hafa norræna umhverfismerkið á öðrum Norðurlöndum er gjaldfrjáls.

 

3. gr.

Almennt árgjald fyrir vörur.

Umhverfisstofnun innheimtir árgjald vegna notkunar norræna umhverfismerkisins á Norður­löndum fyrir vörur, hafi leyfi verið veitt á Íslandi. Fjárhæð gjaldsins tekur mið af kostnaði við eftirlit, kynningu, fræðslu og rekstur merkisins ásamt þróun viðmiðunarreglna.

Árgjald vöru sem ber norræna umhverfismerkið er:

 

  a)  0,3% af veltu vörunnar á ári, sbr. þó b- og c-lið.
  b)  0,3% af veltu vörunnar mjúkpappír á ári allt að 4.950.000.000 kr. en 0,05% af veltu vörunnar umfram þá fjárhæð.
  c)  0,15% af veltu varanna byggingarplötur, prent- og ljósritunarpappír, brennslukubbar (pellets) og eldsneyti á ári allt að 3.300.000.000 kr. en 0,05% umfram þá fjárhæð.

Þrátt fyrir 1. og 2. mgr. er hámarksárgjald fyrir vörur viðkomandi vöruflokka eftirfarandi:

  a)  16.500.000 kr. fyrir einnota rafhlöður, uppþvottavélar, þvottavélar, kæli- og frystiskápa, þvotta­efni og blettahreinsa, prenthylki, bón- og hreinsivörur fyrir bíla og báta, skrifstofutæki, uppþvottalög, ræstiefni, gólfefni, endurhlaðanlegar rafhlöður og hleðslutæki, húsgögn og innréttingar, textílefni, leður og skinn, garðvinnutæki og vélar, tölvur, gólfbón, varmadælur, hjólbarða, garðhúsgögn og útileikföng, eldstæði og kamínur, þvottaefni fyrir uppþvottavélar í iðnaðareldhúsum, örtrefjaklúta og moppur, snyrtivörur (fyrir hverja tegund innan vöru­flokks), einnota matvælaumbúðir, þvottaefni til iðnaðarnota, leikföng, efnavöru í byggingar­iðnaði, einnota pokar og slöngur, kerti og aukahlutir fyrir heilbrigðisþjónustu.
  b)  Fyrir byggingarplötur, brennslukubba (pellets), prent- og ljósritunarpappír, mjúkpappír og elds­neyti er ekkert hámarksgjald.

Þrátt fyrir 1., 2. og 3. mgr. er lágmarksgjald fyrir vörur viðkomandi vöruflokka 21.000 kr.

 

4. gr.

Sérstakt árgjald fyrir vörur sem eingöngu eru seldar á Íslandi.

Þrátt fyrir 3. gr. er lágmarksárgjald 55.000 kr. og hámarksárgjald 2.700.000 kr. ef varan er ein­göngu markaðssett á Íslandi. Hámarksárgjald fyrir fyrirtæki með fleiri en eina Svansmerkta vöru­tegund er 5.400.000 kr. ef varan er eingöngu markaðssett á Íslandi.

 

5. gr.

Almennt árgjald fyrir þjónustu.

Umhverfisstofnun innheimtir árgjald vegna notkunar á norræna umhverfismerkinu Svaninum fyrir þjónustu hafi leyfi verið veitt á Íslandi, skv. 22. gr. reglugerðar nr. 160/2017. Fjárhæð gjaldsins tekur mið af kostnaði við eftirlit, kynningu, fræðslu og rekstur merkisins ásamt þróun viðmiðunarregla. Afsláttur af árgjaldi (50%) er gefinn fyrir þjónustu sem ekki er boðin fram á samkeppnismarkaði, svo sem mötuneyti eða þvottahús fyrir eigin starfsemi.

Árgjald þjónustu sem ber norræna umhverfismerkið er fyrir:

  1)  hótel, veitingarekstur og ráðstefnurými:
 0,15% af veltu ársins upp að 247.500.000 kr. en 0,05% af veltu umfram þá fjárhæð. Lágmarksgjald fyrir hvert fyrirtæki er 55.000 kr. og hámarksgjald fyrir hvert fyrirtæki er 990.000 kr.
  2)  fyrirtæki á sviði ræstinga og hreinsunar:
 0,15% af veltu ársins upp að 247.500.000 kr. en 0,05% af veltu umfram þá fjárhæð. Lágmarks­gjald fyrir hvert fyrirtæki er 55.000 kr. og hámarksgjald fyrir hvert fyrirtæki er 600.000 kr.
  3)  dagvöruverslun:
 250.000 kr. fyrir hverja verslun allt að 5 verslunum. Fyrir hverja verslun, þegar fjöldi þeirra er 6-14, er greitt 125.000 kr. Fyrir hverja verslun umfram 15 verslanir er greitt 67.500 kr.
  4)  bílaþvottastöð:
 0,15% af veltu ársins. Lágmarksgjald fyrir hverja bílaþvottastöð er 55.000 kr. og hámarks­gjald fyrir hverja bílaþvottastöð er 600.000 kr.
  5)  þvottahús:
 0,15% af veltu ársins. Lágmarksgjald fyrir hvert þvottahús er 55.000 kr. og hámarksgjald fyrir hvert þvottahús er 600.000 kr.
  6)  stafræna framköllun:
 0,15% af veltu ársins. Lágmarksgjald fyrir hverja stafræna framköllun er 55.000 kr. og hámarks­gjald fyrir hverja stafræna framköllun err 600.000 kr.
  7)  efnalaug:
 0,15% af veltu ársins. Lágmarksgjald fyrir hverja efnalaug er 55.000 kr. og hámarksgjald fyrir hverja efnalaug er 600.000 kr.
  8)  prentsmiðju:
 245 kr. á hvert tonn vegna innkaupa á pappír að 2.000 tonnum. 82 kr. á hvert tonn vegna innkaupa á pappír umfram 2.000 tonn. Lágmarksgjald fyrir hverja prentsmiðju er 270.000 kr. og hámarksárgjald fyrir hverja prentsmiðju er 2.475.000 kr.

 

6. gr.

Breyting á leyfi.

Umhverfisstofnun innheimtir gjald fyrir breytingu á leyfi til notkunar á norræna umhverfis­merkinu Svaninum. Minniháttar breyting, s.s. að breyta uppskrift vöru er innifalin í árgjaldi. Gjald fyrir miðlungs breytingu, s.s. að bæta við allt að 2 vörum í vörulínu eða taka upp nýja þjónustueiningu, er 43.400 kr. Gjald fyrir verulega breytingu, s.s. að bæta við þremur eða fleiri vörum í vörulínu eða bæta við fleiri en einni nýrri þjónustueiningu, er 86.800 kr. Þegar um er að ræða breytingu á leyfi fyrir hús er gjaldið 152.000 kr.

 

7. gr.

Greiðsla reikninga.

Eindagi gjalda skv. gjaldskrá þessari er 30 dögum eftir útgáfu reiknings. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga hafi gjöld ekki verið greidd á eindaga. Heimilt er að innheimta kostnað sem hlýst af inn­heimtu gjalda séu þau ekki greidd á eindaga.

 

8. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt heimild í 35. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Gjaldskráin öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir norræna umhverfis­merkið, Svaninn, nr. 1210/2013.

 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 8. júlí 2021.

 

F. h. r.

Hugi Ólafsson.

Kjartan Ingvarsson.


B deild - Útgáfud.: 22. júlí 2021