Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 546/2015

Nr. 546/2015 5. júní 2015

REGLUR
um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands.

1. gr.

1. mgr. 34. gr. orðast svo:

Deild eða stofnun gerir tillögu til forseta fræðasviðs um skilgreiningu starfs í samræmi við stefnu deildar, fræðasviðs og háskólans. Þetta verkefni er falið deildarráði eða valnefnd deildar í umboði þess, stjórn stofnunar eða námsstjórn þverfræðilegrar námsleiðar. Skil­greining starfs skal ganga út frá einu tilteknu starfsheiti skv. 28. gr. og skal liggja fyrir áður en starf er auglýst. Skýrt þarf að koma fram í aug­lýs­ingu hvaða hæfniskröfur farið er fram á að umsækjendur um starfið uppfylli, m.a. með tilliti til fræðasviðs og prófgráða. Í auglýsingu skal koma fram á hvaða sviði starfið á að vera. Gera skal kröfu um að umsækjendur hafi doktorspróf á við­komandi fræðasviði frá viðurkenndum háskóla, nema að deild eða stofnun telji að því verði ekki við komið. Ef ekki er gerð krafa um doktorspróf skulu umsækjendur hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir við­komandi starfsheiti á þeirra fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar. Þeir skulu jafn­framt hafa sýnt þann árangur í starfi að þeir njóti viðurkenningar á viðkomandi fræða­sviði. Ef fræðasvið eða stofnun telur ekki rétt að gera kröfu um doktorspróf í auglýsingu skal fylgja skýring á því af hverju það er ekki gert þegar auglýsing um starfið er send til starfs­manna­sviðs.

2. gr.

Í stað orðanna „dóm- og framgangsnefndar“ í 1. málsl. 1. mgr. 38. gr. kemur: dómnefndar.

3. gr.

Í stað orðanna „ber nefndinni“ í 2. málsl. 13. mgr. 40. gr. kemur: skal nefndin leitast við.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 41. gr.:

 1. 1. mgr. orðast svo:
  Þeir sem hljóta akademískt starf við háskólann eða stofnun hans skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á þeirra fræða­sviði, staðfest með áliti dómnefndar, eða hafa doktorspróf frá viðurkenndum háskóla. Þeir skulu jafnframt hafa sýnt þann árangur í starfi að þeir njóti viður­kenn­ingar á viðkomandi sérsviði. Gera skal kröfu um að umsækjendur hafi doktors­próf á viðkomandi fræðasviði frá viðurkenndum háskóla, nema að deild eða stofnun telji að því verði ekki við komið, sbr. 1. mgr. 34. gr. reglna þessara.
 2. Á eftir orðunum „sem tilgreind eru í auglýsingu“ í 1. málsl. 2. mgr. bætast við orðin: önnur en skilyrði um samstarfs- og samskiptahæfni, sé gerð krafa um slíka hæfni í auglýsingu.

5. gr.

Á eftir 3. málsl. 3. mgr. 43. gr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Umsækjendur eru bundnir trúnaði um efni álitsins.

6. gr.

Á eftir 3. mgr. 44. gr. bætist við ný málsgrein, svohljóðandi:

Í þeim tilvikum þegar deild er skipt í námsbrautir er heimilt að skipa annan en deildar­forseta sem formann valnefndar.

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 45. gr.:

 1. 2. málsl. 2. mgr. fellur brott.
 2. Á eftir 1. málsl. 4. mgr. bætist við nýr málsliður, svohljóðandi: Valnefnd skal meta samstarfs- og samskiptahæfni umsækjenda sé gerð krafa um slíkt í auglýsingu.
 3. 5. mgr. orðast svo:
  Formaður valnefndar ber ábyrgð á að útbúa rökstudda umsögn valnefndar. Valnefnd er einungis skylt að rökstyðja val sitt á hæfasta umsækjandanum. Valnefnd getur lagt til að ekki skuli ráðið í starfið enda liggi fyrir því málefnalegar ástæður. For­maður valnefndar skal senda starfsmannasviði umsögn valnefndar sem sendir hana til forseta fræðasviðs eða eftir atvikum rektors. Leitast skal við að senda umsögn­ina innan 30 daga frá því að gögn bárust valnefnd frá dómnefnd.
 4. Á eftir 6. mgr. bætast við tvær nýjar málsgreinar, 7. og 8. mgr., svohljóðandi:
  Telji rektor eða forseti fræðasviðs að valnefndarálit sé ekki í samræmi við lög eða reglur, að málsmeðferð valnefndar samræmist ekki lögum eða reglum eða að valnefndarálit sé að öðru leyti ekki fullnægjandi ber honum að senda álitið aftur til valnefndar sem ber að bæta úr þeim ágöllum. Í bréfi til valnefndar ber að greina frá því að hvaða leyti störfum nefndarinnar er ábótavant.
  Rektor eða sviðsforseta er heimilt að senda álit aftur til valnefndar ef talin er þörf á því, t.d. ef sá sem nefndin telur að sé best til þess fallinn að gegna starfinu afþakkar starfið þegar honum er boðið það.

8. gr.

Reglur þessar, sem samþykktar hafa verið í háskólaráði Háskóla Íslands, eru settar á grund­velli laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og öðlast þegar gildi.

Háskóla Íslands, 5. júní 2015.

Kristín Ingólfsdóttir.

Þórður Kristinsson.


B deild - Útgáfud.: 22. júní 2015