Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 82/2020

Nr. 82/2020 7. júlí 2020

LÖG
um breytingu á lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur og þinglýsingalögum.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

I. KAFLI

Breyting á lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila
vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 38/2020
.

1. gr.

    Við 10. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

    Rekstraraðili getur fengið allt að fjögur stuðningslán.

 

2. gr.

    Á undan tilvísuninni „10. gr.“ í 4. mgr. 12. gr. laganna kemur: 1. mgr.

 

3. gr.

    Við 16. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þó má nýta stuðningslán til að borga af eða endurfjármagna lán sem rekstraraðili hefur fengið eftir lok febrúar 2020 til að standa straum af rekstrarkostnaði.

 

II. KAFLI

Breyting á lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur,
nr. 94/1996, með síðari breytingum
.

4. gr.

    Í stað orðanna „á skipulegan markað“ í 2. málsl. 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: í verð­bréfa­miðstöð.

 

III. KAFLI

Breyting á þinglýsingalögum, nr. 39/1978, með síðari breytingum.

5. gr.

    Í stað dagsetningarinnar „1. september 2020“ í ákvæði til bráðabirgða III í lögunum kemur: 1. janúar 2021.

 

6. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Gjört á Bessastöðum, 7. júlí 2020.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.


A deild - Útgáfud.: 20. júlí 2020