Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 30/2022

Nr. 30/2022 9. júní 2022

LÖG
um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 (erlend mútubrot).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

1. gr.

    Við 5. mgr. 81. gr. laganna bætist: nema vegna brota er varða við 109. gr. og 1. mgr. 264. gr. a þar sem fyrningarfrestur er 10 ár.

 

2. gr.

    Í stað orðanna „5 árum“ í 1. mgr. 109. gr. laganna kemur: 6 árum.

 

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 264. gr. a laganna:

  1. Orðin „í atvinnurekstri“ í 1. og 2. mgr. falla brott.
  2. Á eftir orðunum „í opinberri eigu“ í 1. og 2. mgr. kemur: eða undir stjórn hins opinbera.
  3. Í stað orðanna „í bága við starfsskyldur“ í 1. mgr. kemur: sem tengist starfsskyldum.
  4. Í stað orðanna „5 árum“ í 1. mgr. kemur: 6 árum.
  5. Í stað orðanna „í bága við starfsskyldur sínar“ í 2. mgr. kemur: sem tengist starfsskyldum hans.

 

4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Gjört á Bessastöðum, 9. júní 2022.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Jón Gunnarsson.


A deild - Útgáfud.: 21. júní 2022