Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 34/2021

Nr. 34/2021 29. apríl 2021

LÖG
um breytingu á lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013 (upplýsingaréttur almennings).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 18. gr. laganna:

 1. 2. mgr. orðast svo:
      Þegar takmarkanir á upplýsingarétti almennings samkvæmt upplýsingalögum eiga ekki við er skylt að veita upplýsingar um eftirtalin atriði sem varða starfsmenn Ríkisútvarpsins:
  1. nöfn og starfsheiti umsækjenda um starf, þegar umsóknarfrestur er liðinn,
  2. nöfn starfsmanna og starfssvið,
  3. föst launakjör annarra starfsmanna en æðstu stjórnenda,
  4. launakjör æðstu stjórnenda, og
  5. áherslur og kröfur um árangur í starfi æðstu stjórnenda sem fram koma í ráðn­ingar­samningi eða öðrum gögnum og upplýsingar um menntun þeirra.
 2. Við bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
      Enn fremur er heimilt að veita upplýsingar, aðrar en viðkvæmar persónuupplýsingar, um viðurlög í starfi sem æðstu stjórnendur hafa sætt, þar á meðal vegna áminninga og brott­vísana, enda séu ekki liðin meira en fjögur ár frá þeirri ákvörðun sem um ræðir.
      Almenningur á rétt til aðgangs að upplýsingum skv. 2. mgr. jafnvel þótt þær sé ekki að finna í gögnum sem tilheyra tilteknu máli.
 3. Fyrirsögn greinarinnar verður: Önnur lög og upplýsingaréttur almennings.

 

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Gjört á Bessastöðum, 29. apríl 2021.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Lilja D. Alfreðsdóttir.


A deild - Útgáfud.: 10. maí 2021