Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 239/2020

Nr. 239/2020 4. mars 2020

SAMÞYKKT
um breytingu á samþykkt um stjórn Snæfellsbæjar, nr. 611/2013.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 47. gr. samþykktarinnar:

 1. Umhverfis- og skipulagsnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með skipulags- og byggingarmál samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010, skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og byggingarreglugerð nr. 112/2012, með umferðarmál samkvæmt umferðar­lögum nr. 77/2019 og með veitumál samkvæmt ákvæðum laga og reglugerða um vatns- og hitaveitur. Loks fer nefndin með umhverfis- og náttúruverndarmál samkvæmt náttúruvernd­ar­lögum nr. 60/2013. Nefndin fer með önnur málefni samkvæmt erindisbréfi sem henni er sett.
  Umhverfis- og skipulagsnefnd er heimilt að samþykkja deiliskipulagstillögur sem fá ekki athugasemdir á auglýsingatíma og umsagnir lögbundinna umsagnaraðila séu ekki þess eðlis að breyta þurfi deiliskipulagstillögu eftir auglýsingu skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
  Umhverfis- og skipulagsnefnd er heimilt að samþykkja grenndarkynningar þar sem deili­skipulag er fyrir hendi, sbr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
  Umhverfis- og skipulagsnefnd er heimilt að ákveða nafngiftir á hverfum, götum og torgum.
  Umhverfis- og skipulagsnefnd skal taka fullnaðarákvörðun um matsskyldu framkvæmdar í C flokki skv. 1. viðauka við lög nr. 106/2000, þegar sveitarfélagið er sjálft framkvæmda­aðili, sbr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
 2. Velferðarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með jafnréttismál sam­kvæmt lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008, málefni sam­kvæmt áfengislögum nr. 75/1998 og málefni aldraðra samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999. Nefndin fer með húsnæðismál samkvæmt lögum um húsnæðismál nr. 44/1998 og húsaleigumál samkvæmt húsaleigulögum nr. 36/1994. Nefndin fer með önnur málefni sam­kvæmt erindisbréfi sem henni er sett.

Við B-hluta 47. gr. samþykktarinnar bætist 12. töluliður sem verður svohljóðandi:

 1. Öldungaráð. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skipaðir af bæjarstjórn. Jafnframt sitja í nefndinni 2 aðalmenn og jafnmargir til vara skipaðir af félagi eldri borgara í Snæfellsbæ. Full­trúi Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga situr fundi ráðsins og er starfsmaður þess. Nefndin er bæjarstjórn til ráðgjafar um málefni og hagsmuni er varða íbúa sveitarfélagsins 67 ára og eldri á grundvelli 2. mgr. 38. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitar­félaga, með síðari breyt­ingum. Nefndin fjallar um þjónustu við aldraða og fram­kvæmd og þróun í öldrunar­málum ásamt því að stuðla að upplýsingagjöf.

 

2. gr.

Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Snæfellsbæjar hefur sett skv. ákvæðum 9. og 18. gr. sveitar­stjórnarlaga nr. 138/2011, staðfestist og öðlast þegar gildi.

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 4. mars 2020.

 

F. h. r.

Hermann Sæmundsson.

Stefanía Traustadóttir.


B deild - Útgáfud.: 23. mars 2020