Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1402/2018

Nr. 1402/2018 13. desember 2018

GJALDSKRÁ
fyrir byggingarleyfis-, þjónustu- og framkvæmdaleyfisgjöld hjá Grundarfjarðarbæ.

1. gr.

Almenn ákvæði.

Við útgáfu byggingarleyfis, framkvæmdaleyfis eða vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og byggingarfulltrúi veitir, skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um.

Tekjum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá þessari skal varið til að standa undir hluta kostnaðar sveitar­félagsins vegna þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa við lóðarhafa og byggingaraðila.

2. gr.

Byggingarleyfisgjald.

Fyrir byggingarleyfi skv. 9. gr., sbr. 51. gr., laga um mannvirki nr. 160/2010, skal greiða gjöld sem hér segir:

 1. Af öllum nýbyggingum í Grundarfjarðarbæ skal greiða byggingarleyfisgjald 181.172 kr. og að auki skal greiða 181 kr. fyrir hvern fermetra byggingarinnar. Gjöld miðast við eina yfirferð aðaluppdrátta. Þá er innifalið í gjaldinu byggingarleyfisgjald, gjald vegna útmælingar lóðar og hæðarsetningar, byggingareftirlits, lögbundinna úttekta, fokheldisvottorðs og vott­orðs vegna lokaúttektar.
  Haugkjallarar eru ekki reiknaðir með í fermetrastærð.
  Byggingar skv. lið d. eiga ekki við þessa grein.
 2. Fyrir byggingarleyfi vegna stækkunar á eldra húsnæði skal greiða bæjarsjóði 341 kr. fyrir hvern rúmmetra byggingarinnar.
 3. Fyrir breytingar á húsnæði eða notkun þess, fyrir að rífa hús eða önnur mannvirki, gerð bifreiðastæða eða önnur mannvirki, sem áhrif hafa á útlit umhverfisins, skal greiða bæjar­sjóði 12.577 kr.
 4. Fyrir byggingar aðrar en þær sem tengjast hefðbundnum búskap og eru utan þéttbýlis skal greiða 683 kr. fyrir hvern rúmmetra byggingarinnar. Til þessara bygginga teljast m.a. sumarbústaðir, orlofsíbúðir, veiðihús, fjallaskálar, skíðaskálar o.fl.
 5. Leyfisgjöld verða ekki endurgreidd þótt leyfi falli úr gildi vegna þess að það hefur ekki verið notað innan árs, eða hefur verið fellt úr gildi. Verði leyfið endurnýjað óbreytt skal greiða fyrir það 12.577 kr.

3. gr.

Þjónustugjöld.

Vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og byggingarfulltrúi veitir skal greiða gjöld sem hér segir, sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010:

  kr.
 Fyrirspurn         0
 Afgreiðslugjald 12.862
 Endurskoðun aðaluppdrátta 14.488
 Stöðuúttekt, skýrsla 37.305
 Úttekt vegna meistaraskipta 37.305
 Úttekt vegna byggingarstjóraskipta 37.305
 Úttekt vegna rekstrarleyfis 37.305
 Húsaleiguúttektir á íbúðarhúsnæði 37.305
 Húsaleiguúttektir á atvinnuhúsnæði 52.226
 Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, 1-5 fastanúmer í húsi 35.040
 Viðbót vegna eignaskiptayfirlýsingar, hvert fastanúmer umfram 5   4.830
 Tímabundin stöðuleyfi með byggingarleyfi 29.698
 Staðfestingargjald vegna lóðarúthlutunar, óendurkræft 29.260
 Grenndarkynning, minniháttar 22.171
 Grenndarkynning, umfangsmikil 65.391
 Breyting og gerð á nýjum lóðarleigusamningi 40.232
 Breyting á lóðarblaði eða gerð nýs lóðarblaðs 22.825
 Aukaúttekt 13.152
 Aukamæling á útsetningu húss 65.576
 Tímabundið stöðuleyfi, án byggingarleyfis, 1-5 mán. 44.550
 Tímabundið stöðuleyfi, án byggingarleyfis, 6-12 mán. 89.098

Byggingarfulltrúi hefur heimild til að innheimta gjald, vegna tímabundins stöðuleyfis, hafi ekki verið sótt formlega um stöðuleyfi eða það ekki verið endurnýjað á tilskildum tíma.

4. gr.

Framkvæmdaleyfisgjald og gjald fyrir skipulagsvinnu.

Fyrir framkvæmdaleyfi og skipulagsvinnu samkvæmt 13. gr., sbr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi framkvæmdar sem hér segir:

  kr.
 Afgreiðslugjald vegna framkvæmdaleyfisumsóknar 12.862
 Afgreiðslugjald vegna sérhverrar úttektar 12.862
 Lágmarksgjald framkvæmdaleyfis 47.545
 Umsýslugjald vegna aðalskipulagsbreytinga 64.625
 Umsýslugjald vegna annarra skipulagsmála 50.422

Skipulags- og byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta við útgáfu framkvæmdaleyfis og leggur á gjöld vegna þeirra við útgáfu leyfisins.

Framkvæmdaleyfisgjald skal ekki vera hærra en nemur kostnaði sveitarfélagsins við undirbúning leyfisins og eftirlit sem skylt er að framkvæma.

Þegar álit Skipulagsstofnunar skv. lögum nr. 106/2000 með síðari breytingum, er nauðsynlegt vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þess hluti af kostnaði við undirbúning leyfis.

Þeirri meginreglu skal fylgt að sæki aðili um lóð eða byggingarleyfi sem hefur í för með sér breyt­ingu á aðal- og/eða deiliskipulagi, skal umsækjandi greiða þann kostnað sem hún hefur í för með sér, þ.m.t. kostnað vegna uppdrátta og auglýsinga. Víkja má frá þessari reglu ef viðkomandi skipu­lag er til endurskoðunar eða þarfnast breytinga af öðrum ástæðum, enda hafi það ekki í för með sér viðbótarkostnað.

5. gr.

Gjalddagi, lögveð og verðbætur.

Gjalddagi afgreiðslugjalda er við afgreiðslu umsókna.

Gjalddagi leyfisgjalda er við útgáfu leyfis.

Gjalddagi þjónustugjalda er við afhendingu gagna eða veitingu leyfis.

Afgreiðslugjöld eru ekki endurkræf þótt umsókn sé synjað, byggingarleyfi falli úr gildi eða umsókn dregin til baka. Leyfis- og þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru ekki endurkræf þótt ekki verði af framkvæmd. Þó skulu áætluð þjónustugjöld endurgreidd verði ekki af framkvæmdum á gildistíma byggingarleyfis.

Heimilt er að gera skriflegan samning um greiðslur. Byggingar- og framkvæmdaleyfisgjöldum fylgir lögveð í viðkomandi fasteign og gjaldfallin gjöld má innheimta með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari reiknast upp miðað við vísitölu byggingarkostnaðar á hverjum tíma miðað við grunnvísitölu 142,1 stig í janúar 2019.

6. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi er samin og samþykkt af bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar í samræmi við heimild í lögum um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslögum nr. 123/2010. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1104/2014

Grundarfirði, 13. desember 2018.

Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 6. mars 2019