Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 55/2020

Nr. 55/2020 16. júní 2020

LÖG
um breytingu á lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, nr. 38/2020 (viðbótarlokunarstyrkir).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

1. gr.

    Við 1. tölul. 4. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sama gildir hafi honum verið gert skylt að loka samkomustað skv. 1. málsl. 1. mgr. eða 1. málsl. 2. mgr. 5. gr. auglýsingar um takmörkun á samkomum vegna farsóttar, nr. 360/2020, á grundvelli 2. mgr. 12. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997.

 

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:

  1. Á eftir orðinu „lokunarstyrks“ í 1. málsl. og orðinu „Lokunarstyrkur“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: á grundvelli 1. málsl. 1. tölul. 4. gr.
  2. Á eftir 1. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
        Fjárhæð lokunarstyrks á grundvelli 2. málsl. 1. tölul. 4. gr. skal vera jafnhá rekstrar­kostnaði rekstraraðila tímabilið 4.–24. maí 2020. Lokunarstyrkur á grundvelli 2. málsl. 1. tölul. 4. gr. getur þó ekki orðið hærri en 400 þús. kr. á hvern launamann sem starfaði hjá rekstraraðila í febrúar 2020, þó að hámarki 1,2 millj. kr. á hvern rekstraraðila.
        Þrátt fyrir 2. mgr. skal fjárhæð lokunarstyrks á grundvelli 2. málsl. 1. tölul. 4. gr. vegna lokunar sundlaugar vera jafnhá rekstrarkostnaði rekstraraðila tímabilið 4.–17. maí 2020. Lokunarstyrkur á grundvelli 2. málsl. 1. tölul. 4. gr. vegna lokunar sundlaugar getur þó ekki orðið hærri en 270 þús. kr. á hvern launamann sem starfaði hjá rekstraraðila í febrúar 2020, þó að hámarki 810 þús. kr. á hvern rekstraraðila.

 

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 6. gr. laganna:

  1. Á eftir orðinu „lokunarstyrk“ í 1. málsl. kemur: á grundvelli 1. málsl. 1. tölul. 4. gr.
  2. Á eftir 1. málsl. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Umsókn um lokunarstyrk á grundvelli 2. málsl. 1. tölul. 4. gr. skal beint til Skattsins eigi síðar en 1. október 2020.

 

4. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Gjört á Bessastöðum, 16. júní 2020.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.


A deild - Útgáfud.: 23. júní 2020