Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 46/2021

Nr. 46/2021 21. maí 2021

LÖG
um breytingu á lögum um háskóla og lögum um opinbera háskóla (inntökuskilyrði).

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

I. KAFLI

Breyting á lögum um háskóla, nr. 63/2006.

1. gr.

    Í stað orðanna „jafngildu prófi“ í 1. málsl. 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: staðist lokapróf frá framhaldsskóla á 3. hæfniþrepi.

 

II. KAFLI

Breyting á lögum um opinbera háskóla, nr. 85/2008.

2. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 18. gr. laganna:

  1. Í stað orðanna „öðru jafngildu prófi“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: staðist lokapróf frá framhalds­skóla á 3. hæfniþrepi.
  2. A-liður 3. mgr. orðast svo: kröfur um efni lokaprófs frá framhaldsskóla á 3. hæfniþrepi auk viðbótarkrafna, þegar við á, um undirbúning fyrir einstakar námsleiðir í grunnnámi.

 

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Gjört í Reykjavík, 21. maí 2021.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Lilja D. Alfreðsdóttir.


A deild - Útgáfud.: 7. júní 2021