Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 1592/2020

Nr. 1592/2020 16. desember 2020

GJALDSKRÁ
skipulags- og byggingardeildar Sveitarfélagsins Árborgar.

1. gr.

Gjaldskylda.

Fyrir útgáfu leyfa, úttektir, vottorð, skjalagerð, yfirlestur gagna, auglýsingar, kynningar og aðra umsýslu og þjónustu sem Sveitarfélagið Árborg veitir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfis­skyldra framkvæmda, deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, innheimtir skipulags- og byggingardeild Sveitarfélagsins Árborgar í umboði bæjarstjórnar gjöld skv. gjaldskrá þessari.

 

2. gr.

Ráðstöfun gjalda.

Innheimt gjöld skv. gjaldskrá þessari skulu renna til greiðslu hluta kostnaðar sveitarfélagsins við þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa við lóðarhafa og byggingaraðila.

 

3. gr.

Byggingarleyfisgjald.

Greiða skal byggingarleyfisgjald fyrir útgáfu á byggingarleyfi sem byggingarfulltrúi hefur veitt. Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, yfirferð séruppdrátta, byggingarleyfi, útmæling fyrir greftri, útmæling og hæðarsetning fyrir uppslætti, lögbundið byggingareftirlit og úttektir, fokheldisvottorð, vottorð um lokaúttekt og skráning húss hjá Þjóðskrá Íslands.

Fjárhæð byggingarleyfisgjalds fer skv. eftirfarandi töflu:

a) Íbúðarhúsnæði:      
  Einbýlishús pr. hús kr. 200.000
  Parhús, tvíbýlishús, raðhús á einni hæð, pr. íbúð kr. 165.000
  Raðhús á fleiri en einni hæð, fjölbýlishús með þremur íbúðum pr. íbúð kr. 150.000
  Fjölbýlishús, tvær hæðir, með fjórum íbúðum eða fleiri pr. íbúð kr. 120.000
  Fjölbýlishús, þrjár hæðir og hærri með fjórum íbúðum eða fleiri pr. íbúð kr. 100.000
b) Atvinnu- og þjónustuhús og stofnanir, - einnig sama húsnæði með íbúðum:      
  Gólfflötur allt að 500 fermetrar   kr. 200.000
  Gólfflötur 500 – 1.000 fermetrar   kr. 350.000
  Gólfflötur 1.001 – 2.000 fermetrar   kr. 500.000
  Gólfflötur 2.001 – 5.000 fermetrar   kr. 800.000
  Gólfflötur stærri en 5.000 fermetrar   kr. 1.000.000
c) Óeinangraðar geymslur og áþekk hús:      
  Gólfflötur að 99 fermetrum   kr. 20.000
  Gólfflötur 100 – 199 fermetrar   kr. 30.000
  Gólfflötur 200 – 499 fermetrar   kr. 50.000
  Gólfflötur 500 – 799 fermetrar   kr. 100.000
  Gólfflötur 800 – 1.999 fermetrar   kr. 300.000
  Gólfflötur frá 2.000 fermetrum   kr. 450.000
d) Ýmis hús og hvers konar viðbyggingar:      
  Sólstofur, garðhús, bílgeymslur fyrir mest 2 bíla, gripahús, viðbyggingar allt að 20 fermetrar   kr. 74.000
  Viðbyggingar 20 – 100 fermetrar   kr. 100.000
  Meiriháttar breytingar á innra skipulagi húsa án fermetrastækkunar   kr. 80.000
  Minniháttar breytingar á innra skipulagi og útliti húsa   kr. 40.000
  Viðbyggingar stærri en 100 fermetrar = sömu gjöld og af því húsnæði sem byggt er við.      
e) Gjöld vegna stöðuleyfa:      
  Stöðuleyfi vegna 20 feta gáms eða minna, veitt til eins árs   kr. 15.000
  Stöðuleyfi vegna 40 feta gáms, veitt til eins árs   kr. 30.000
  Stöðuleyfi húsa, báta, hjólhýsa, sumarhúsa o.fl. veitt til eins árs   kr. 15.000
  Stöðuleyfi söluvagna og söluskúra 1 – 6 mánuðir, pr. mánuð   kr. 10.000
  Stöðuleyfi söluvagna og söluskúra 7 – 12 mánuðir   kr. 80.000
  Stöðuleyfi vegna frístandandi auglýsinga-, þjónustu- og upplýsingaskilta   kr. 35.000

 

4. gr.

Afgreiðslu- og þjónustugjöld.

Greiða skal eftirtalin þjónustu- og leyfisgjöld fyrir þjónustu sem skipulags- og byggingardeild veitir umfram þá sem er innifalin í öðrum gjöldum.

Staðfestingargjald vegna lóðarúthlutunar kr. 150.000
Hver endurskoðun aðaluppdrátta kr. 20.000
Endurnýjun leyfis án breytinga á teikningum kr. 15.000
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt kr. 30.000
Úttekt og umsögn vegna vín- og veitingaleyfa kr. 30.000
Úttekt vegna leiguhúsnæðis kr. 30.000
Úttekt, leyfi og umsagnir vegna gistileyfa kr. 30.000
Eignaskiptayfirlýsingar, 2-3 eignir kr. 16.000
Eignaskiptayfirlýsingar, 4-12 eignir kr. 22.000
Eignaskiptayfirlýsingar, 13-19 eignir kr. 33.000
Eignaskiptayfirlýsingar, 22-29 eignir kr. 45.000
Eignaskiptayfirlýsingar, 30-39 eignir kr. 57.000
Eignaskiptayfirlýsingar, 40-49 eignir kr. 68.000
Eignaskiptayfirlýsingar, 50-69 eignir kr. 80.000
Eignaskiptayfirlýsingar, 70-99 eignir kr. 90.000
Lóðarsamningur nýrrar lóðar kr. 30.000
Lóðarsamningur vegna eldri lóðar eða breytingar á samningi kr. 20.000
Útmæling fyrir húsi, innifalin ein útmæling á lóð kr. 60.000
Endurútmæling fyrir húsi kr. 25.000
Endurmæling lóðamarka 0 – 2.000 fm kr. 26.000
Endurmæling lóðamarka 2.001 – 6.000 fm kr. 30.000
Endurmæling lóðamarka 6.001 fm og stærra kr. 35.000
Ljósritun eða skönnun A2 pr. eintak kr. 200
Ljósritun eða skönnun A3 pr. eintak kr. 100
Ljósritun eða skönnun A4 pr. eintak kr. 50

 

5. gr.

Gjald fyrir skipulagsvinnu.

Vegna grenndarkynninga skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, framkvæmdaleyfa skv. 13. og 14. gr. og vegna deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum sbr. 2. mgr. 20. gr. sömu laga, skal innheimta gjöld sem hér segir:

a) Gjöld vegna aðalskipulagsbreytinga:    
  Afgreiðslugjald kr. 15.000
  Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 36. gr.  Skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. kr. 160.000
  Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 36. gr. vegna óverulegrar breytingar  Skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. kr. 160.000
b) Gjöld vegna deiliskipulagsbreytinga:    
  Afgreiðslugjald kr. 15.000
  Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr. Skv. reikningi
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr. Skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr. og
2. mgr. 38. gr.
kr. 160.000
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr. vegna óverulegrar breytingar Skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna óverulegrar breytingar,
sbr. 2. mgr. 43. gr.
kr. 70.000
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna óverulegrar breytingar,
sbr. 3. mgr. 44. gr.
kr. 35.000
c) Gjald vegna grenndarkynningar:    
  Grenndarkynning, sbr. 43. gr. og 44. gr. kr. 30.000
d) Gjöld vegna framkvæmdaleyfis:    
  Framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 kr. 160.000
  Aðrar framkvæmdir kr. 95.000
  Umfangsmiklar framkvæmdir Skv. samningi
  Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í framkvæmdaleyfi, pr. ferð kr. 30.000

 

6. gr.

Innheimta – lögveð.

Skipulags- og byggingardeild annast innheimtu gjalda skv. gjaldskrá þessari.

Gjöldum skv. gjaldskránni fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð og má innheimta gjaldfallin gjöld með fjárnámi.

Komi til vanskila á greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari skal byggingarfulltrúi synja um útgáfu vottorðs fyrir viðkomandi mannvirki.

 

7. gr.

Gjalddagi.

Gjalddagi byggingarleyfisgjalds skv. 3. gr. er við útgáfu byggingarleyfis, sem tekur ekki gildi fyrr en byggingarleyfisgjald hefur verið greitt.

Frestur er ekki veittur á greiðslu byggingarleyfisgjalds þó svo að byggingarleyfishafi fresti byggingarframkvæmdum.

Gjalddagi afgreiðslu- og þjónustugjalda skv. 4. gr. er við útgáfu reiknings fyrir veitta þjónustu.

Gjalddagi gjalda skv. 5. gr. er sem hér segir:

Skv. a) lið: Við samþykkt tillögu til auglýsingar.

Skv. b) lið: Við samþykkt tillögu til auglýsingar eða grenndarkynningar.

Skv. c) lið: Áður en grenndarkynning fer fram.

Skv. d) lið: Við útgáfu leyfis, sem tekur ekki gildi fyrr en framkvæmdaleyfisgjald hefur verið greitt.

 

8. gr.

Endurgreiðsla.

Falli byggingarleyfishafi frá notkun byggingarleyfis eða það fellur úr gildi er heimilt að endur­greiða 50% gjaldsins.

 

9. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi við birtingu og er samþykkt af bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar með heimild í 51. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki og 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með síðari breytingum. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá skipulags- og byggingarmála í Sveitarfélaginu Árborg nr. 395/2017.

 

Þannig samþykkt í bæjarstjórn, 16. desember 2020.

 

Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 19. febrúar 2021