Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 253/2023

Nr. 253/2023 14. febrúar 2023

GJALDSKRÁ
Húnabyggðar fyrir afgreiðslu, leyfisveitingar og þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa.

1. gr.

Almenn ákvæði.

1.1. Vegna byggingarleyfis, framkvæmdaleyfis eða vegna annarrar þjónustu sem skipulags- og bygg­ingarfulltrúi veitir, skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um.
1.2. Tekjum sveitarfélagsins skv. gjaldskrá þessari skal varið til að standa undir hluta kostnaðar vegna þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúa við viðskiptavini sveitarfélagsins.

 

2. gr.

Skilgreiningar.

2.1. Afgreiðslugjald: Gjald sem greiðist við móttöku umsóknar um byggingarleyfi, framkvæmda­leyfi, skipulag eða skipulagsbreytingu. Í gjaldinu felst kostnaður sveitarfélagsins við móttöku og yfirferð erindisins.
2.2. Úttektargjald: Gjald sem greiðist vegna úttektar byggingarfulltrúa á framkvæmdastað.
2.3. Umsýslu- og auglýsingakostnaður: Kostnaður sem fellur til innan sveitarfélagsins vegna afgreiðslu umsóknar, birtingu auglýsinga, póstsendinga og annarrar umsýslu.
2.4. Auka yfirferð: Yfirferð breyttra skipulagsgagna þar sem umsókn og móttaka gagna hefur áður átt sér stað.

 

3. gr.

Byggingarleyfis- og byggingarheimildargjöld.

3.1. Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða byggingarleyfis- og byggingarheimildargjöld fyrir útgáfu á byggingarleyfi/byggingarheimild sem byggingarfulltrúi veitir. Innifalið í byggingar­leyfis- og byggingar­heimildargjaldi er ein yfirferð aðaluppdrátta, samþykkt byggingaráforma og útgáfa byggingarleyfis/byggingarheimildar, hæðarsetning og útsetning lóðar, skráning mann­virkja, stöðuskoðanir og vottorð um öryggis- og lokaúttekt. Fyrir byggingarleyfi/bygg­ingar­heimild nýrra húsa, viðbygginga, breytinga húsa, verulegra breytinga innan lóða og sam­þykki fyrir breyttri notkun greiðist fast gjald 75.000 kr. Að auki greiðist fyrir hvern fermetra nýbygginga og við­bygginga skv. eftirfarandi:
  Nýbygging eða viðbygging íbúðarhúsnæðis   450 kr. pr. m² brúttó
  Iðnaðar-, þjónustu- og landbúnaðarbyggingar   340 kr. pr. m² brúttó
3.2. Gjaldskrá afgreiðslu- og þjónustugjalda.
  Greiða skal fyrir þjónustu og leyfisveitingu sem byggingarfulltrúi veitir umfram þá sem inni­falin er í byggingarleyfisgjaldi:
  Afgreiðslugjald   15.000 kr.
  Endurtekning á yfirferð uppdrátta   15.000 kr.
  Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, 2 til 4 eignir í húsi   35.000 kr.
  Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, 5 eða fleiri eignir í húsi   50.000 kr.
  Endurtekin yfirferð á eignaskiptayfirlýsingu   15.000 kr.
  Úttekt vegna byggingarstjóraskipta   30.000 kr.
  Endurtekning lokaúttektar   30.000 kr.
  Stöðuúttekt   30.000 kr.
  Vottorð, önnur en þau sem fram koma í gjaldskrá   30.000 kr.
  Fyrir hverja aukaútsetningu lóðar/húss; pr. mælingu   skv. reikningi
  Afgreiðslugjald vegna tilkynntra framkvæmda   30.000 kr.
  Afgreiðslugjald húsa sem eru byggð utan lóðar og ætluð til flutn­ings úr héraði   80.000 kr.
  Stöðuleyfi; gámar, hús, bátar, hjólhýsi, sumarhús, söluvagnar o.fl.   30.000 kr.
  Útprentun uppdrátta:
  A0:   1.100 kr./blað
  A1:   800 kr./blað
  A2:   400 kr./blað
  A3:   150 kr./blað
  Heimilt er að leggja aukagjald á umsækjanda vegna aðkeyptrar vinnu skv. útlögðum kostnaði. Heimilt er að innheimta tímagjald 15.000 kr./klst. vegna vinnu byggingarfulltrúa sem ekki er skil­greind í gjaldskrá og vinnu sem er veruleg umfram gjaldskrá.
  Stöðuleyfi er að jafnaði veitt til eins árs.
3.3. Fermetragjald skv. gr. 3.2. reiknast af brúttóflatarmáli skv. lokunarflokki A skv. gr. 4.4. í ÍST50.
3.4. Stöðuleyfi til eins árs er miðað við hverja einingu, þar sem ein eining getur til dæmis verið einn gámur af mörgum í vinnubúðum. Álögð gjöld skv. 51. gr. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 um veitingu stöðuleyfis skulu greidd áður en leyfi er gefið út.
3.5. Byggingarleyfisgjald samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða fyrir útgáfu byggingarleyfis.
3.6. Skipulags- og byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta við útgáfu byggingarleyfis og leggur á gjöld vegna þeirra við útgáfu byggingarleyfis.
3.7. Fyrir yfirferð nýrra eða breyttra hönnunargagna eftir útgáfu byggingarleyfis greiðast 15.000 kr. til 100.000 kr. eftir umfangi.
3.8. Vegna aðkeyptrar vinnu við útgáfu byggingarleyfis verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikn­ingi hverju sinni.

 

4. gr.

Kostnaður vegna skipulagsvinnu.

4.1. Meginreglan er að sá sem óskar eftir nýju deiliskipulagi eða breytingu á gildandi aðal- eða deili­skipulagi greiðir þann kostnað sem verkið hefur í för með sér. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna nýrra uppdrátta, breytinga á uppdráttum, auglýsinga og kynninga vegna málsins.
4.2. Skipulagsnefnd getur ákveðið að falla frá gjaldtöku ef skipulagsvinna á vegum sveitar­félagsins er yfirstandandi eða fyrirhuguð á svæðinu eða skipulagsáætlun þarfnast breytinga af öðrum ástæðum, enda hafi það ekki í för með sér viðbótarkostnað fyrir sveitar­félagið.
4.3. Ef kostnaður vegna vinnu skipulagsfulltrúa eða aðkeyptrar vinnu er verulega umfram við­mið­unar­gjald vegna umfangs verksins er heimilt að leggja á til viðbótar tímagjald skipulags­fulltrúa sem er 15.000 kr./klst. eða gjald skv. reikningi.
4.4. Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga:
  Afgreiðslugjald   15.000 kr.
  Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, vinnsla breytingartillögu   skv. reikning
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010   230.000 kr.
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010   75.000 kr.
4.5. Kostnaður vegna nýs deiliskipulags:
  Afgreiðslugjald   15.000 kr.
  Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, skv. útlögðum kostnaði, viðmiðunargjald   skv. reikningi
  Nýtt deiliskipulag án lýsingar og kynningar, skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, vinnsla breytingartillögu   skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010   260.000 kr.
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010   150.000 kr.
4.6. Kostnaður vegna verulegra breytinga á deiliskipulagi:
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, vinnsla breytingartillögu   skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010   150.000 kr.
4.7. Kostnaður vegna óverulegra breytinga á deiliskipulagi:
  Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, vinnsla breytingartillögu   skv. reikningi
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með grenndarkynningu   70.000 kr.
  Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 án grenndarkynningar   30.000 kr.
4.8. Kostnaður vegna grenndarkynningar:
  Grenndarkynning, sbr. 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, deili­skipulag ekki fyrir hendi:   50.000 kr.
4.9. Kostnaður lóðamála:
  Afgreiðslugjald   15.000 kr.
  Stofnun lóða í Landskrá fasteigna á grundvelli deiliskipulags, grunn­gjald   30.000 kr.
  Landnúmer umfram eitt (per lóð)   10.000 kr.
  Breyting á skráningu í Landskrá fasteigna   15.000 kr.

 

5. gr.

Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis.

5.1. Skipulagsfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta við útgáfu framkvæmdaleyfis og leggur á gjöld vegna þeirra við útgáfu leyfisins.
5.2. Framkvæmdaleyfisgjald skal ekki vera hærra en sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við undir­búning leyfisins og eftirlit sem skylt er að framkvæma.
5.3. Vegna aðkeyptrar vinnu við framkvæmdaleyfi sem nauðsynleg er vegna útgáfu þess skal inn­heimta sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni.
5.4. Þegar úrskurður um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 111/2021 er nauðsyn­legur vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þeirrar vinnu hluti af útlögðum kostnaði þess við útgáfu framkvæmdaleyfisins.
5.5. Fyrir framkvæmdaleyfi skal greiða gjöld sem hér segir:
  Afgreiðslugjald   15.000 kr.
  Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 111/2021, viðmiðunargjald   120.000 kr.
  Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald   50.000 kr.
  Eftirlit umfram eina ferð sem innifalin er í framkvæmdaleyfisgjaldi   15.000 kr.

 

6. gr.

Gjalddagi, lögveð.

6.1. Gjalddagi afgreiðslugjalds er við móttöku umsókna.
6.2. Gjalddagi þjónustugjalda er við afhendingu gagna eða afgreiðslu erindis.
6.3. Byggingarleyfisgjöld skv. 3. gr. skal greiða fyrir útgáfu byggingarleyfis.
6.4. Gjöld skv. 4. gr. falla í gjalddaga þegar sveitarstjórn hefur samþykkt erindi umsækjanda um að láta hefja vinnu við nýtt deiliskipulag, breytingu á gildandi aðal- eða deiliskipulagi eða grenndar­kynningu.
6.5. Framkvæmdaleyfisgjald skv. 5. gr. skal greiða fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis.
6.6. Gjalddagi annarra leyfisgjalda er við útgáfu leyfis.
6.7. Afgreiðslugjöld eru ekki endurkræf þótt umsókn sé synjað, leyfi falli úr gildi eða umsókn dregin til baka. Leyfis- og þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru ekki endurkræf þótt ekki verði af framkvæmd. Þó skulu áætluð þjónustugjöld endurgreidd verði ekki af framkvæmdum á gildis­tíma byggingarleyfis.
6.8. Heimilt er að gera skriflegan samning um greiðslur.
6.9. Gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð og gjaldfallin gjöld má innheimta með fjárnámi.

 

7. gr.

Verðlagsbreytingar.

7.1. Gjöld skv. gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu með grunnvísitölu 110,2 stig í desember 2022. Gjöldin taka breytingum 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á vísi­tölunni. Endur­skoðaðar fjárhæðir gjalda skulu námundaðar í næsta heila hundrað.

 

8. gr.

Gildistaka o.fl.

8.1. Gjaldskrá þessi var samþykkt af sveitarstjórn Húnabyggðar 14. febrúar 2023 í samræmi við lög um mannvirki nr. 160/2010 og skipulagslög nr. 123/2010. Gjaldskráin tekur þegar gildi. Með gjaldskrá þessari fellur úr gildi gjaldskrá nr. 1307/2013.

 

Húnabyggð, 14. febrúar 2023.

 

Pétur Arason sveitarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 14. mars 2023