Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 130/2022

Nr. 130/2022 28. desember 2022

FJÁRAUKALÖG
fyrir árið 2022, sbr. lög nr. 72/2022.

Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:

 

A1-hluti

Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum

1. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 3. gr. fjárlaga fyrir árið 2022 um fjár­heimildir fyrir málefnasvið ríkis­sjóðs (A1-hluta).

Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar-
framlög
Rekstrar-
tilfærslur
Fjár­magns-
tilfærslur
Fjárfest­ingar-framlög Heildar-
fjárheimild
Rekstrar-
tekjur
Fram­lag úr
ríkis­sjóði
03 Æðsta stjórnsýsla -32,0     32,0      
04 Utanríkismál 650,0       650,0   650,0
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár -384,4     -2,7 -387,1 257,6 -129,5
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar   1.786,6     1.786,6   1.786,6
08 Sveitarfélög og byggðamál   2.230,0     2.230,0   2.230,0
09 Almanna- og réttaröryggi 513,9     46,1 560,0   560,0
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála -39,0     29,0 -10,0   -10,0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál   352,2     352,2   352,2
12 Landbúnaður 63,4 2 255,6     2 319,0   2.319,0
13 Sjávarútvegur og fiskeldi -50,0 -50,0     -100,0   -100,0
17 Umhverfismál -70,0     70,0      
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 235,6 1.053,4   -85,0 1.204,0   1.204,0
20 Framhaldsskólastig 10,5 15,0     25,5   25,5
21 Háskólastig -65,5       -65,5   -65,5
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála   177,3     177,3   177,3
23 Sjúkrahúsþjónusta 10.066,1 -345,8     9.720,3   9.720,3
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 1.944,7 1.414,9     3.359,6   3.359,6
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 1.052,9     -17,9 1.035,0   1.035,0
26 Lyf og lækningavörur 306,0 3.838,3     4.144,3   3.534,3
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks   1.835,0     1.835,0   1.835,0
29 Fjölskyldumál 668,8 2.300,0     2.968,8   2.968,8
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi -216,0     216,0      
31 Húsnæðis-og skipulagsmál 37     2,7 382 -257,6 125,0
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 201,7     19,0 220,7   220,7
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi 51.048,0       51.048,0   15.973,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 17.873,9 -17.873,9   5.981,0 5.981,0   5.981,0
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 400,0       400,0   400,0
Samtals 84.558,5 -1.011,4   6.290,2 89.837,3   54.152,3

 

A1-hluti

Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum og málaflokkum

2. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr. fjárlaga fyrir árið 2022 um framlög úr ríkissjóði (A1-hluta) og fjárheimildir sundurliðaðar eftir málefnasviðum, málaflokkum og ráðuneytum.

  Rekstrargrunnur, m.kr. Rekstrar-
framlög
Rekstrar-
tilfærslur
Fjár­magns-
tilfærslur
Fjárfest­ingar-
framlög
Heildar-
fjárheimild
Fram­lag úr
ríkis­sjóði
01 Forsætisráðuneyti -32,0     32,0    
03 Æðsta stjórnsýsla -32,0     32,0    
03.30 Forsætisráðuneyti -32,0     32,0    
02 Mennta- og barnamálaráðuneyti 140,5 702,3     842,8 842,8
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál   580,0     580,0 580,0
18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál   580,0     580,0 580,0
20 Framhaldsskólastig 10,5 15,0     25,5 25,5
20.10 Framhaldsskólar 10,5 15,0     25,5 25,5
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála   107,3     107,3 107,3
22.10 Leikskóla- og grunnskólastig   107,3     107,3 107,3
29 Fjölskyldumál 130,0       130,0 130,0
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn 130,0       130,0 130,0
03 Utanríkisráðuneyti 1.050,0       1.050,0 1.050,0
04 Utanríkismál 650,0       650,0 650,0
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál 650,0       650,0 650,0
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 400,0       400,0 400,0
35.10 Þróunarsamvinna 400,0       400,0 400,0
04 Matvælaráðuneyti 13,4 2.205,6     2.219,0 2.219,0
12 Landbúnaður 63,4 2.255,6     2.319,0 2.319,0
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála   2.189,0     2.189,0 2.189,0
12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum -86,6 66,6     -20,0 -20,0
12.60 Stjórnsýsla matvælaráðuneytis 150,0       150,0 150,0
13 Sjávarútvegur og fiskeldi -50,0 -50,0     -100,0 -100,0
13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi -50,0 -50,0     -100,0 -100,0
06 Dómsmálaráðuneyti 474,9     75,1 550,0 550,0
09 Almanna- og réttaröryggi 513,9     46,1 560,0 560,0
09.10 Löggæsla 335,8     46,1 381,9 381,9
09.50 Fullnustumál 178,1       178,1 178,1
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála -39,0     29,0 -10,0 -10,0
10.10 Persónuvernd 3,2     -3,2    
10.30 Sýslumenn -4,0     4,0    
10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis -31,2     21,2 -10,0 -10,0
10.50 Útlendingamál -7,0     7,0    
07 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 374,0 3.105,0   216,0 3.695,0 3.695,0
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála   70,0     70,0 70,0
22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig   70,0     70,0 70,0
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks   1.835,0     1.835,0 1.835,0
27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka   405,0     405,0 405,0
27.40 Aðrar örorkugreiðslur (Önnur velferðarmál, lífeyristrygg.   1.430,0     1.430,0 1.430,0
29 Fjölskyldumál 538,8 1.200,0     1.738,8 1.738,8
29.20 Fæðingarorlof   1.200,0     1.200,0 1.200,0
29.30 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur   -300,0     -300,0 -300,0
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn 243,5 300,0     543,5 543,5
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna 295,3       295,3 295,3
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi -216,0     216,0    
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi -117,8     211,0 93,2 93,2
30.20 Vinnumarkaður -98,2     5,0 -93,2 -93,2
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 51,2       51,2 51,2
32.40 Stjórnsýsla félagsmála 51,2       51,2 51,2
08 Heilbrigðisráðuneyti 13.520,2 4.907,4   1,1 18.428,7 17.818,7
23 Sjúkrahúsþjónusta 10.066,1 -345,8     9.720,3 9.720,3
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 9.937,5 -345,8     9.591,7 9.591,7
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta 128,6       128,6 128,6
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 1.944,7 1.414,9     3.359,6 3.359,6
24.10 Heilsugæsla 1.934,7 46,9     1.981,6 1.981,6
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun   1.135,9     1.135,9 1.135,9
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun 10,0 58,0     68,0 68,0
24.40 Sjúkraflutningar   174,1     174,1 174,1
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 1.052,9     -17,9 1.035,0 1.035,0
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými 1.037,9     -17,9 1.020,0 1.020,0
25.20 Endurhæfingarþjónusta 15,0       15,0 15,0
26 Lyf og lækningavörur 306,0 3.838,3     4.144,3 3.534,3
26.10 Lyf 306,0 2.909,3     3.215,3 2.605,3
26.30 Hjálpartæki   929,0     929,0 929,0
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 150,5     19,0 169,5 169,5
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit 118,7       118,7 118,7
32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála 31,8     19,0 50,8 50,8
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 31.921,9 -16.773,9   5.981,0 21.129,0 21.129,0
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla            
05.10 Skattar og innheimta -75,9       -75,9 -75,9
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins 35,0       35,0 35,0
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála 40,9       40,9 40,9
    1.100,0     1.100,0 1.100,0
29.10 Barnabætur   1.100,0     1.100,0 1.100,0
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi 14.048,0       14.048,0 14.048,0
33.20 Ríkisábyrgðir 48,0       48,0 48,0
33.30 Lífeyrisskuldbindingar 14.000,0       14.000,0 14.000,0
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 17.873,9 -17.873,9   5.981,0 5.981,0 5.981,0
34.20 Sértækar fjárráðstafanir       5.981,0 5.981,0 5.981,0
34.30 Afskriftir skattkrafna 17.873,9 -17.873,9        
10 Innviðaráðuneyti -4,5 2.582,2     2.577,7 2.577,7
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár -384,4     -2,7 -387,1 -129,5
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál -384,4     -2,7 -387,1 -129,5
08 Sveitarfélög og byggðamál   2.230,0     2.230,0 2.230,0
08.10 Framlög til sveitarfélaga   2.230,0     2.230,0 2.230,0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál   352,2     352,2 352,2
11.10 Samgöngur   300,0     300,0 300,0
11.20 Fjarskipti   52,2     52,2 52,2
31 Húsnæðis-og skipulagsmál 379,9     2,7 382,6 125,0
31.10 Húsnæðismál 379,9     2,7 382,6 125,0
14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti -70,0     70,0    
17 Umhverfismál -70,0     70,0    
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla       71,0 71,0 71,0
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands 25,0     -25,0    
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála -95,0     24,0 -71,0 -71,0
16 Menningar- og viðskiptaráðuneyti 235,6 2.200,0   -85,0 2.350,6 2.350,6
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar   1.726,6     1.726,6 1.726,6
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar   1.726,6     1.726,6 1.726,6
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 235,6 473,4   -85,0 624,0 624,0
18.10 Safnamál 25,0     -25,0    
18.20 Menningarstofnanir 206,1     -60,0 146,1 146,1
18.30 Menningarsjóðir   457,5     457,5 457,5
18.50 Stjórnsýsla menningar og viðskipta 4,5 15,9     20,4 20,4
17 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti -65,5 60,0     -5,5 -5,5
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar   60,0     60,0 60,0
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar   60,0     60,0 60,0
21 Háskólastig -65,5       -65,5 -65,5
21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi -65,5       -65,5 -65,5
19 Vaxtagjöld ríkissjóðs 37.000,0       37.000,0 1.925,0
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi 37.000,0       37.000,0 1.925,0
33.10 Fjármagnskostnaður 37.000,0       37.000,0 1.925,0
Samtals 84.558,5 -1.011,4   6.290,2 89.837,3 54.152,3

 

Ýmis ákvæði

Heimildir

3. gr.

Eftirtaldar breytingar verða á 6. gr. fjárlaga fyrir árið 2022:

Nýir og breyttir liðir:

7.21 Að heimila Kríu, sem er sprota- og nýsköpunarsjóður í eigu ríkisins, að fjárfesta fyrir allt að 1.940 m.kr. í samræmi við fjárfestingaráætlun sjóðsins og að greiða allt að 418 m.kr. af áætluðum 8.300 m.kr. heildarfjárfestingum hans. Jafnframt að ákveða að gengisáhætta Kríu vegna fjárfestingaloforða í erlendri mynt verði hjá ríkissjóði.
7.25 Að þiggja að gjöf fasteignir undir fiskeldi að Hólum í Hjaltadal undir starfsemi Háskólans á Hólum.
7.26 Að taka við glerlistaverki sem fært verður íslensku þjóðinni að gjöf og komið verður fyrir í íslenskri náttúru ásamt því að fella niður eða endurgreiða gjöld og annan kostnað við flutning listaverksins til landsins og koma því fyrir á viðeigandi stað.

 

Gjört á Bessastöðum, 28. desember 2022.

 

Guðni Th. Jóhannesson.
(L. S.)

Bjarni Benediktsson.

 

Sundurliðun
(sjá PDF-skjal)


A deild - Útgáfud.: 30. desember 2022