Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 4/2019

Nr. 4/2019 7. janúar 2019

GJALDSKRÁ
skipulags- og byggingarmála í Mosfellsbæ vegna leyfisveitinga, umsýslu og þjónustu.

1. gr.

Fyrir útgáfu leyfa, úttektir, vottorð, skjalagerð, yfirlestur gagna, auglýsingar, kynningar og aðra umsýslu og þjónustu sem Mosfellsbær veitir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfisskyldra fram­kvæmda, deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, innheimtir umhverfissvið Mosfells­bæjar í umboði bæjarstjórnar gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

2. gr.

Fyrir neðangreindar úttektir og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:

  kr.
A) Fyrir úttekt vegna byggingarstjóraskipta, sbr. 36. gr. laga nr. 160/2010 20.800
B) Fyrir úttekt vegna meistaraskipta, sbr. 47. gr. laga nr. 160/2010 11.200
C) Fyrir áfangaúttekt, sbr. 48. gr. laga nr. 160/2010 11.200
D) Fyrir lokaúttekt, sbr. 53. gr. laga nr. 160/2010 20.800
E) Fyrir stöðuúttekt, öryggisúttekt, sbr. 55. gr. laga nr. 160/2010 20.800
F) Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr. laga nr. 160/2010, afgreiðslugjald 11.800
G) Fyrir byggingarleyfisgjald, sbr. 27. gr. laga nr. 160/2010, gjald/m³ í húsi     114
H) Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 20 feta gáma og smáhýsi til eins árs 40.900
I) Fyrir stöðuleyfisgjald fyrir 40 feta gám til eins árs 70.600
J) Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 20 feta gám innan lóða umfram 
 samþykkt stæði á atvinnulóðum 40.900
K) Fyrir árlegt stöðu- og eftirlitsgjald fyrir 40 feta gám innan lóða umfram 
 samþykkt stæði á atvinnulóðum 70.500

3. gr.

Byggingarfulltrúi áætlar fjölda áfangaúttekta samkvæmt C-lið 2. gr. áður en byggingarleyfi er gefið út.

4. gr.

Fyrir yfirferð séruppdrátta (burðarþols- og lagnauppdrátta og séruppdrátta aðalhönnuða) skal inn­heimta gjöld sem hér segir, sbr. 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010:

  kr.
A) Vegna einbýlishúsa 61.700
B) Vegna par- og raðhúsa, pr. íbúð 35.800
C) Vegna fjölbýlishúsa: 
 Fyrir fyrstu 5 íbúðirnar, pr. íbúð 17.200
 fyrir 6.–19. íbúð, pr. íbúð   7.200
 fyrir 20. íbúð og fleiri, pr. íbúð   4.300
D) Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m² brúttó 114.300  
E) Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús 2.000–10.000 m² brúttó 125.200  
F) Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús stærra en 10.000 m²brúttó 157.900  
G) Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa. o.fl. 27.200
H) Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 44.700
I) Breyting á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli eða lóð 16.400
J) Vegna aðkeypts yfirlesturs á séruppdráttum verður innheimt sérstaklega 
 samkvæmt reikningi hverju sinni. 

5. gr.

Fyrir neðangreind vottorð, skjalagerð og yfirlestur ýmiss konar og með tilvísun til 51. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 skal innheimta gjöld sem hér segir:

  kr.
A) Lokaúttektarvottorð/úttekt, sbr. 54. gr. laga nr. 160/2010 31.900
B) Fokheldisvottorð/úttekt, sbr. 55. gr. laga nr. 160/2010 31.900
C) Stöðuvottorð/úttekt, sbr. 55. gr. laga nr. 160/2010 31.900
D) Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í dreifbýli 38.100
E) Stofnskjalagerð, nýskráning, hver lóð í þéttbýli 21.800
F) Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, umfangsmikilla 38.600
G) Yfirlestur eignaskiptayfirlýsinga, lítilla 19.400
H) Samrunaskjalagerð 29.100
I) Útsetning húss og lóðar, með tékkmælingu 116.000  
J) Útsetning húss og lóðar, einföld útsetning 70.000
K) Vegna aðkeyptrar vinnu verður innheimt sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni. 

6. gr.

Fyrir hverja skoðun/skoðunarskýrslu byggingarfulltrúa á áður gerðum íbúðum skal innheimta skoðunargjald sem hér segir:

 Skoðunargjald pr. íbúð í fjöleignarhúsi kr. 21.800
 Skoðunargjald fyrir einbýlis- og sérbýlishús kr. 32.200

7. gr.

Vegna grenndarkynninga skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, framkvæmdaleyfa skv. 13. og 14. gr. og vegna deiliskipulags og breytinga á skipulagsáætlunum, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 38. gr. sömu laga, skal innheimta gjöld sem hér segir:

  kr.
A) Fyrir grenndarkynningu á leyfisumsókn   38.105
B) Fyrir afhendingu grunnlandupplýsinga fyrir skipulagsvinnu   12.894
C) Vegna breytingar á aðalskipulagi, sbr. 2. mgr. 20. gr. og 36. gr. skipulagslaga: 
 C1) Gerð tillögu að breytingu 205.279
 C2) Umsýslu- og auglýsingakostnaður 154.020
D) Vegna deiliskipulags: 
 D1) Umsýsla vegna verkefnislýsingar   65.323
 D2) Gerð tillögu að nýju deiliskipulagi eða 
  umfangsmiklum breytingum á deiliskipulagi skv. samningi
 D3) Gerð tillögu að einföldum breytingum 102.640
 D4) Umsýslu- og kynningarkostnaður vegna nýs deiliskipulags 141.530
 D5) Umsýslu- og auglýsingakostnaður vegna breytinga 
  skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 108.871
 D6) Umsýslu og kynningarkostnaður vegna breytinga 
  skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga   59.880
E) Vegna framkvæmdaleyfa: 
 E1) Leyfisgjald vegna framkvæmdaleyfis skv. 14. gr. skipulagslaga 114.800
 E2) Leyfisgjald vegna annarra framkvæmdaleyfa   71.700
 E3) Eftirlit umfram eina ferð sem er innifalin í E1 og E2; pr. ferð   25.700

8. gr.

Vegna beiðni um yfirborðs- og umhverfisbreytingar þar sem vikið er frá auglýstu deiliskipulagi, skal kostnaðarþátttaka umsækjanda samsvara framkvæmdakostnaði sem hér segir:

  kr.
A) Sögun malbik/steypa (fyrir hvern metra)   2.178
B) Endurnýjun steyptrar stéttar 10 sm (fyrir hvern fermetra)   9.799
C) Steypt stétt fjarlægð og endursteypt 15 sm (fyrir hvern fermetra) 16.331
D) Malbikun götu (fyrir hvern fermetra)   9.799
E) Kantur endursteyptur (fyrir hvern metra)   8.710
F) Færsla á ljósastaur (fyrir hvern staur) 190.525 
G) Færsla á rafmagnskassa (fyrir hvern kassa) 359.275 

Innheimt verður sérstaklega samkvæmt reikningi hverju sinni kostnaður vegna hönnunar gatna, gerð mæli-, lóðar- og hæðarblaða auk aðkeyptrar vinnu og efniskostnaðar við breytingu á lögnum og götusniði.

9. gr.

Umhverfissvið annast innheimtu allra gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari sbr. 51. gr. laga um mann­virki og 20. gr. skipulagslaga.

 

10. gr.

Gjalddagi gjalda skv. 2., 4. og 5. gr. er áður en byggingarleyfi er útgefið, sbr. ákvæði 53. gr. laga um mannvirki.

Gjalddagi gjalda skv. 7. gr. er sem hér segir:

 Skv. lið A:   Áður en grenndarkynning fer fram.  
 Skv. lið B:   Við afhendingu gagna.  
 Skv. liðum C1, D1 og D2:   Þegar tillaga er fullgerð.  
 Skv. liðum C2, D3, D4 og D5: Við samþykkt tillögu til auglýsingar eða grenndarkynningar.
 Skv. liðum E1 og E2:   Við útgáfu leyfis.  
 Skv. lið E3:   Við útgáfu leyfis, skv. áætlun um fjölda ferða.  

11. gr.

Gjöld vegna áfangaúttekta skal endurgreiða komi ekki til verkframkvæmda á gildistíma bygg­ingar­leyfis.

12. gr.

Virðisaukaskattur leggst ekki á gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.

13. gr.

Gjöld innheimt samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til greiðslu sannanlegs kostnaðar við ein­staka verkþætti gjaldskrárinnar.

14. gr.

Gjaldskrá þessi, sem öðlast þegar gildi, er samþykkt af bæjarstjórn Mosfellsbæjar með heimild í 20. gr. og 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr. og 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1208/2017.

Mosfellsbæ, 7. janúar 2019.

Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 11. janúar 2019