Velkomin á vef Stjórnartíðinda
Setja síðu í 1024px vídd Setja síðu í 1280px vídd Setja síðu í 1400px vídd Fyrir sjónskerta Venjulegt letur Stækka letur Stækka letur enn meira

Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
 678/2021

Nr. 678/2021 25. maí 2021

GJALDSKRÁ
fyrir leyfisveitingar og þjónustu byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa í Hafnarfjarðarkaupstað.

1. gr.

Samkvæmt gjaldskrá þessari skal greiða gjöld vegna byggingarleyfisumsókna og annarrar þjón­ustu sem byggingarfulltrúi og skipulagsfulltrúi veita eins og kveðið er á um í 2. gr. gjaldskrár þessarar.

 

2. gr.

Þjónustugjöldin eru eftirfarandi:

Byggingarleyfisgjald: kr.
Umfjöllunargjald* 13.214
Aukagjald fyrir hverja þriðju umfjöllun 13.214
Rúmmetragjald, fyrir hvern byggðan m³, að hámarki 50.000 m³** 132
   
Yfirferð séruppdrátta** (burðarþols-, lagna- og séruppdrátta aðalhönnuða):  
Einbýlishús   83.454
Par-, rað- og fjölbýlishús, 1-6 íbúðir 111.273
Fjölbýlishús, 7-19 íbúðir 208.632
Fjölbýlishús, 20 íbúðir og fleiri 347.722
Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m³ brúttó 139.089
Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús 2.001 til 10.000 m³ brúttó 166.908
Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús stærra en 10.000 m³ brúttó 194.725
Aðrar minni byggingar, svo sem viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofur o.fl.   34.773
Breyting t.d. á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis, þaki, glugga eða klæðningu   55.634
Breyting t.d. á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli, lóð o.fl.   20.865
   
Úttektir:**  
Stök úttekt   10.430
Einbýlis-, par- og raðhús á einni hæð (lágmark 6 úttektir)   62.582
Einbýlis-, par- og raðhús á tveimur hæðum (7 úttektir)   73.012
Fjölbýlishús allt að 960 m² brúttóflötur   93.873
Fjölbýlishús allt að 2.400 m² brúttóflötur 166.886
Fjölbýlishús frá 2.401 m² og stærri brúttóflötur 208.607
Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1.000 m² brúttóflötur   73.012
Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4.000 m² brúttóflötur   83.443
Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði frá 4.001 m² og stærra 104.304
Aðrar minni byggingar, lágmark 4 úttektir   39.798
Breyting á innra skipulagi íbúðarhúsnæðis, klæðningu húss, svalaskýli o.fl.   10.430
Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis o.fl.   41.721
Gjald fyrir hvert útkall, ef verkið er ekki úttektarhæft o.fl.   10.430
Úttekt við lok niðurrifs mannvirkis 10.430
   
Mælingar:**  
Útsetning (1 gróf útsetning, 1 fín útsetning og 1 lóðarmæling) 62.591
Heimild til innheimtu gjalds fyrir lóðarmælingu í eldri byggð 25.035
   
Vottorð (úttektir og vottorð):  
Fokheldisvottorð (byggingarstig 4) 20.865
Byggingarstigsvottorð (byggingarstig 5) 17.387
   
Lokaúttekt** (byggingarstig 7) og öryggisúttekt:  
Einbýlishús og sérbýli allt að 220 m² 31.295
Sérbýli og íbúðarhús allt að 960 m² brúttóflötur 52.159
Íbúðarhús allt að 2.400 m² brúttóflötur 66.022
Íbúðarhús frá 2.401 m² og stærri brúttóflötur 87.120
Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1.000 m² brúttóflötur 54.449
Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4.000 m² brúttóflötur 68.605
Atvinnu- og gripahúsnæði frá 4.001 m² brúttóflötur og stærra 86.444
Breyting á innra eða ytra skipulagi atvinnu- og gripahúsnæðis 22.893
Breyting á innra eða ytra skipulagi íbúðarhúsnæðis 21.649
Endurtekin lokaúttekt 27.818
Úttekt t.d. vegna afskráningar/skipti byggingarstjóra (stöðuúttekt) o.fl. 21.443
Úttekt vegna húsaskoðunar (framkvæmdir sem þegar hafa farið fram) 27.818
   
Húsaleiguúttekt (úttekt og skýrsla):  
Íbúðarhúsnæði, á fermetra* 269
Atvinnuhúsnæði, á fermetra* 205
Hámark íbúðarhúsnæði 55.634
Hámark atvinnuhúsnæði 86.931
   
Gjöld vegna skipulags samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010:  
Umfjöllunargjald 13.214
Gerð tillögu að breytingu á aðalskipulagi (2. mgr. 20. gr.) 187.771
Umsýsla og auglýsing breytingar á aðalskipulagi 111.382
Grenndarkynning á óverulegri breytingu eða byggingarleyfi 87.880
Umsýsla og auglýsing á nýju eða breyttu deiliskipulagi 218.629
Breytingar á uppdráttum og lóðarblöðum 111.273
   
Önnur gjöld:  
Meistaraskipti 6.958
Heimild til innheimtu gjalds fyrir önnur útköll, svo sem vettvangskönnun o.fl. 13.908
Tilkynningarskyldar framkvæmdir svo sem sólpallar og smáhýsi 13.214
Tilkynningarskyldar framkvæmdir skv. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 160/2010, eftirlit 41.725
Framkvæmdaleyfi – umfangslítil, svo sem vegna heimilda til flutninga 13.214
Framkvæmdaleyfi – umfangsmikil framkvæmd 82.759
Bílastæðagjald, hvert bílastæði 1.218.150
Samrunaskjalagerð 31.435
Skönnunar og ljósritunarkostnaður:  
A4, hver blaðsíða 53
A3, hver blaðsíða 105
   
Stöðuleyfi:***  
Umfjöllunargjald 13.214
Stöðuleyfi fyrir gám/lausafjármun, innan lóðar á atvinnusvæði 9.951
Stöðuleyfi, tímabundið leyfi söluskúrar pr. mánuð 17.818
Stöðuleyfi stærri tímabundnir viðburðir 50.000
   
Annað:  
Útlagður kostnaður við stofnun fasteignar- ný lóð og vegna yfirferðar á eignaskiptayfirlýsingu, sjá gjaldskrá Þjóðskrár.  
   
* Greitt við umsókn um byggingarleyfi, heimild til deiliskipulagsmeðferðar og umsókn um yfirferð eignaskiptayfirlýsingar.  
** Greitt við samþykkt á byggingaráformum eða samþykkt skipulags.  
*** Vísað í reglur um stöðuleyfi, samþykktar af bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann 14. apríl 2021.  

 

3. gr.

Falli byggingarleyfi niður eða er afturkallað áður en framkvæmdir hefjast endurgreiðist bygg­ingarleyfisgjald ekki.

 

4. gr.

Fjárhæðir í gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í janúar 2021 (149,5) og skulu upp­færðar eftir byggingarvísitölu janúar hvers árs.

 

5. gr.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi gjaldskrá fyrir leyfis­veitingar og þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúans í Hafnarfjarðarkaupstað nr. 1568/2020. Gjöldum samkvæmt gjaldskránni fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð og má innheimta gjald­fallin gjöld með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

Samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 14. apríl 2021.

 

Hafnarfirði, 25. maí 2021.

 

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri.


B deild - Útgáfud.: 9. júní 2021